ΓΔ: 898,63 -6,68 (-0,74 %)

Τζίρος: 98,36 εκατ. €   RT

7ος χρόνος, ημέρα 1996η
Δευτέρα, 19 Απριλίου 2021

ΓΔ: 898,63 -6,68 (-0,74 %)

Τζίρος: 98,36 εκατ. €   RT

ΤτΕ: Αναμένεται αυξημένη ζήτηση για δάνεια από τις επιχειρήσεις στο 3ο τρίμηνο

ΤτΕ: Αναμένεται αυξημένη ζήτηση για δάνεια από τις επιχειρήσεις στο 3ο τρίμηνο

Αμετάβλητη ήταν η ζήτηση για δάνεια από νοικοκυριά και επιχειρήσεις στο 2ο τρίμηνο του έτους παρά το lockdown, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, ενώ τα κριτήρια χορήγησης δανείων προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις παρέμειναν αμετάβλητα σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2020.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΤτΕ, οι τράπεζες εκτιμούν ότι τα κριτήρια θα παραμείνουν γενικά αμετάβλητα και κατά τη διάρκεια του τρίτου τριμήνου του 2020.

Οι συνολικοί όροι χορήγησης δανείων προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις (ΜΧΕ) παρέμειναν αμετάβλητοι σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2020, ενώ η συνολική ζήτηση δανείων προς τις ΜΧΕ παρουσίασε αύξηση ως ένα βαθμό σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, λόγω αφενός της αύξησης των χρηματοδοτικών αναγκών από τις ΜΧΕ για αποθέματα και κεφάλαια κίνησης και αφετέρου της έλλειψης εσωτερικής χρηματοδότησης. Το επόμενο τρίμηνο, η συνολική ζήτηση δανείων από τις ΜΧΕ αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω ως ένα βαθμό, με την αύξηση να είναι ελαφρώς εντονότερη στην περίπτωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Η αναλογία των αιτήσεων για επιχειρηματικά δάνεια που απορρίφθηκαν παρέμεινε κατά βάση αμετάβλητη σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Όσον αφορά στα δάνεια προς τα νοικοκυριά στο δεύτερο τρίμηνο του έτους, τόσο τα κριτήρια όσο και οι συνολικοί όροι χορήγησης τους παρέμειναν κατά βάση αμετάβλητοι σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2020.

Η ζήτηση για στεγαστικά δάνεια παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2020, ενώ η ζήτηση για καταναλωτικά δάνεια μειώθηκε ως ένα βαθμό. O παράγοντας που επηρέασε τη ζήτηση για καταναλωτικά δάνεια κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2020 ήταν η μείωση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών.