7ος χρόνος, ημέρα 2222η
Τετάρτη, 1 Δεκεμβρίου 2021

ΕΘΝΙΚΗ 2.0: Το «απόλυτο εργαλείο» αξιοποίησης των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, από την Εθνική Τράπεζα

Το «απόλυτο εργαλείο» αξιοποίησης των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, από την Εθνική Τράπεζα

Για το ελληνικό επιχειρείν, οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας διαμορφώνουν μια ιστορική ευκαιρία. Μια σχεδόν ανεξάντλητη δεξαμενή πόρων, ύψους €31 δισ., θα κατανεμηθεί με τη μορφή επιδοτήσεων και χαμηλότοκων δανείων, έως το 2026, παρέχοντας στην ελληνική οικονομία τη δυνατότητα να προχωρήσει σε ένα κύκλο ταχείας και βιώσιμης ανάπτυξης, με κύρια χαρακτηριστικά τις επενδύσεις, την αύξηση της παραγωγικότητας και την ενίσχυση της απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής. Σε αυτό το περιβάλλον, η Εθνική Τράπεζα έρχεται να υποστηρίξει την επιχειρήσεις και επιχειρηματίες με το ολοκληρωμένο πλαίσιο υπηρεσιών ΕΘΝΙΚΗ 2.0.

Το ΕΘΝΙΚΗ 2.0 που προσφέρει η Εθνική, έρχεται την κατάλληλη στιγμή και έχει διαμορφωθεί με τέτοιο τρόπο για να μπορέσει να υποστηρίξει αποτελεσματικά τα επενδυτικά σχέδια των επιχειρήσεων στους άξονες πράσινη μετάβαση, ψηφιακός μετασχηματισμός, καινοτομία και έρευνα, εξωστρέφεια και τέλος αύξηση μεγέθους επιχειρήσεων μέσω εξαγορών και συγχωνεύσεων και συνεργασιών. Σημειώνουμε ότι ένα επενδυτικό σχέδιο θα μπορεί να χρηματοδοτηθεί κατά 50% από δάνειο του Ταμείου, 30% από τραπεζικό δάνειο και κατά 20% από ίδια συμμετοχή του φορέα της επένδυσης.

Σε αυτό το επίπεδο, το ΕΘΝΙΚΗ 2.0. διαμορφώνει το πλαίσιο στήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης για κάθε μικρή, μεσαία ή μεγάλη επιχείρηση που επιδιώκει να επωφεληθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης είτε άμεσα, χρηματοδοτώντας επενδύσεις με αναπτυξιακό προσανατολισμό, είτε έμμεσα υποστηρίζοντας επιχειρήσεις που λειτουργούν ως ανάδοχοι, υπεργολάβοι ή προμηθευτές δημοσίων έργων.

Το ΕΘΝΙΚΗ 2.0 αποσκοπεί να απλουστεύσει και να επιταχύνει τη διαδικασία υλοποίησης των επενδύσεων, οδηγώντας τις επιχειρήσεις με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα στην επόμενη μέρα. Και για το σκοπό αυτό προσφέρει μια «τριπλέτα» υπηρεσιών:

1. εξειδικευμένη ομάδα συμβούλων πελατείας που σκιαγραφεί τις ανάγκες κάθε επιχείρησης και προτείνει ολοκληρωμένες λύσεις για την ένταξή της στο κατάλληλο πρόγραμμα δράσης

2. γρήγορες διαδικασίες έγκρισης και εκταμίευσης

3. συμπληρωματικές τραπεζικές υπηρεσίες προσαρμοσμένες στο εκάστοτε έργο.

Για τις επιχειρήσεις, το «κλειδί» των επαφών τους με την Εθνική Τράπεζα, θα είναι ο υπεύθυνος σχέσεων (Relationship Manager), ο οποίος μπορεί να συζητήσει μαζί τους τις επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζει ο κάθε πυλώνας, αλλά και το πώς μπορούν να επωφεληθούν. Επίσης θα αναλύει τις ανάγκες της επιχείρησης, προτείνοντας λύσεις προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες συνθήκες του επιχειρηματικού της περιβάλλοντος. Με τον τρόπο αυτό, θα υποστηρίζει την ένταξή της στο κατάλληλο πρόγραμμα δράσης, ενώ θα την συνοδεύει σε κάθε βήμα της διαδικασίας, από την αίτηση μέχρι την υλοποίηση.

Στόχος είναι η εγκριτική διαδικασία να μην υπερβαίνει τους δύο μήνες για μεγάλα επενδυτικά έργα και τον ένα μήνα για μεσαία επιχειρηματικά σχέδια.

Ειδικότερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η Εθνική Τράπεζα έχει σχεδιάσει διαφορετική προσέγγιση ως προς την υποδοχή και την αξιολόγηση των αιτημάτων τους, ώστε να εξετάζονται και να εγκρίνονται ταχύτερα. Διευκολύνοντας με τον τρόπο αυτό την πρόσβασή τους στις ενισχύσεις και τις χρηματοδοτήσεις του Ταμείου.

Η Εθνική Τράπεζα έχει ήδη αρχίσει να υποδέχεται τα αιτήματα των επιχειρήσεων για τη χορήγηση δανείων, παράλληλα με τη δημοσίευση των πρώτων προσκλήσεων για επιδοτήσεις. Στηρίζοντας έμπρακτα την εθνική προσπάθεια να περάσει το ελληνικό επιχειρείν σε μια επόμενη μέρα.

Περισσότερες πληροφορίες για το ΕΘΝΙΚΗ 2.0 μπορείτε να δείτε εδώ