ΓΔ: 925,84 0,01 (0,00 %)

Τζίρος: 3,04 εκατ. €   RT

7ος χρόνος, ημέρα 2052η
Δευτέρα, 14 Ιουνίου 2021

ΓΔ: 925,84 0,01 (0,00 %)

Τζίρος: 3,04 εκατ. €   RT

Τεχνική ή θεμελιώδης ανάλυση; Οκτώ λόγοι που θα μας πείσουν ποια υπερέχει

Τεχνική ή θεμελιώδης ανάλυση; Οκτώ λόγοι που θα μας πείσουν ποια υπερέχει

Το παλιό παραδοσιακό τρίπτυχο που οι πλείστοι των οικονομολόγων υποστήριζαν ότι διέπει τις αγορές, ο νόμος της προσφοράς και της ζήτησης, το κόστος των αγαθών και οι πόροι  της εκάστοτε οικονομίας, φαίνεται πια αρκετά ρηχό και αλυσιτελές για την ερμηνεία της παγκοσμιοποιημένης  χρηματοοικονομικής δραστηριότητας .

Η πολυπλοκότητα του  χρηματοοικονομικού συστήματος που επηρεάζεται καταφανώς και από την επενδυτική ψυχολογία και από σειρά κρίσεων αλλά και απρόβλεπτων καταστάσεων , επαναφέρει συχνά-πυκνά τη συζήτηση για το ποια είναι τα βέλτιστα εργαλεία ώστε η ενασχόληση με τις αγορές να αποβαίνει κερδοφόρα τουλάχιστον στο bottom line του κάθε χαρτοφυλακίου.

Οι αγορές συχνά- πυκνά δείχνουν την ευαισθησία τους, όπως άλλωστε συνέβη χθες με την είδηση του μεταλλαγμένου ιού, που συνδυάστηκε με τις ενδεχόμενες επιπτώσεις ενός πιθανού no deal brexit στη Μεγάλη Βρετανία.

Θα ξεδιπλώσουμε λοιπόν κάποιες σκέψεις και σημεία στα οποία φαίνεται ότι η μέθοδος της κλασικής τεχνικής ανάλυσης  σε πολλές περιπτώσεις υπερτερεί της θεμελιώδους στην προσπάθεια διερεύνησης της κίνησης των μετοχικών αξιών, των εμπορευμάτων, των νομισματικών "ζευγαριών".

1. Η τεχνική ανάλυση ενσωματώνει όλους τους παράγοντες που διαμορφώνουν την τιμή μιας μετοχής:

Μια θεμελιώδης μελέτη ενός τίτλου δεν μπορεί να συνυπολογίσει την επενδυτική ψυχολογία ενός δεδομένου χρονικού διαστήματος, ούτε βέβαια διάφορες περιπτώσεις απρόβλεπτων φαινομένων, όπως η πτώση της τιμής κάποιου εμπορεύματος. Υπάρχουν επίσης εταιρείες με καλά θεμελιώδη που κινούνται στο περιβάλλον μιας χώρας με οικονομικά προβλήματα, ή αντίστοιχα άλλες με όχι ισχυρά θεμελιώδη που διαπραγματεύονται σε χρηματιστήρια χωρών με πρωτοπόρες οικονομίες. Αυτοί οι τίτλοι συχνά επηρεάζονται από το χρηματοοικονομικό περιβάλλον και κινούνται σε αντίθετη φορά από αυτή που θα δικαιολογούσε η θεμελιώδης ανάλυση, τουλάχιστον για κάποια χρονικά διαστήματα.

 2. Η τεχνική ανάλυση έχει τη δυνατότητα να προστατεύσει τον επενδυτή από διάφορα κερδοσκοπικά παιχνίδια αλλά και από αρνητικές μεταβολές βασικών χρηματοοικονομικών αριθμοδεικτών ( κερδοφορία, ταμειακές ροές, πωλήσεις, βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις κλπ).

Ένα ενδιαφέρον παράδειγμα είναι η κερδοσκοπική κίνηση της μετοχής ΓΕΒΚΑ που βλέπουμε στο γράφημα από το παρελθόν. Ας  υποθέσουμε ότι ο επενδυτής δεν αντελήφθη την "διανομή" για δώδεκα εβδομάδες στα επίπεδα των 1,60 -1,90 ευρώ, στα μέσα του 2007. Διαφαίνεται καθαρά ότι είχε τεχνικές επιλογές προστασίας του κεφαλαίου του στη συνέχεια και στα 1,27 ευρώ και ακόμα στα 0,90 ευρώ, αν και με προφανή καθυστέρηση.

ΓΡΑΦΗΜΑ ΓΕΒΚΑ 

3. Σοβαρό πλεονέκτημα της τεχνικής ανάλυσης έναντι της θεμελιώδους είναι και η ταχύτητα εισόδου -εξόδου σε μια μετοχή η ένα εμπόρευμα.

 Πολυπληθή εργαλεία και ο συνδυασμός τους,( price action, ταλαντωτές, κινητοί μέσοι όροι, γραμμές τάσης, σχηματισμοί) επιτρέπουν την σαφή προτεραιότητα κίνησης έναντι μιας πολύ καλά τεκμηριωμένης θεμελιώδους ανάλυσης, η οποία αδυνατεί να λάβει υπόψη της επιδράσεις κρίσεων στο ξεκίνημά τους η ακόμα και πολιτικών καταστάσεων που επηρεάζουν τις χρηματαγορές συχνά αλλά και πολλές φορές άμεσα.

Επιπροσθέτως, η σωστή εφαρμογή ενός σήματος εισόδου η εξόδου, δίνει και τον απαραίτητο χρόνο στον επενδυτή να μελετήσει την επόμενη κίνηση με μεγαλύτερη χρονική άνεση.

4. Ένα άλλο πλεονέκτημα της τεχνικής ανάλυσης είναι ο χρόνος που απαιτεί η εφαρμογή της, σε σχέση με την θεμελιώδη η οποία προϋποθέτει δύο σημαντικά χαρακτηριστικά: Αρκετό χρόνο μελέτης και ακρίβεια της ανάλυσης.

Είναι σαφές πως ακόμα και οι επαρκέστεροι των θεμελιωδών αναλυτών δυσκολεύονται να "αποτιμήσουν" εταιρείες που είτε βρίσκονται στην κορυφή ενός πλέγματος εταιρειών ( θυγατρικών - offshore κλπ) όπως πχ η Viohalco, είτε τράπεζες υπό καθεστώς συχνά περίπλοκο, όπως οι δικές μας Ελληνικές τράπεζες και στα χρόνια της δεκαετούς κρίσης αλλα και στην τωρινή συγκυρία με το πρόβλημα των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

 5. Η τεχνική ανάλυση έχει την δυνατότητα "ανίχνευσης" των κινήσεων σημαντικών επενδυτών.

Αυτοί είναι ο insiders, οι θεσμικοί επενδυτές, οι βασικοί μέτοχοι, το λεγόμενο smart money (έξυπνο χρήμα). Είναι σαφές σε όλους τους εμπλεκόμενους ότι αυτές οι κατηγορίες επενδυτών έχουν καλύτερη και ακριβέστερη πληροφόρηση σχετικά με τα πεπραγμένα της εταιρείας, τους  οικονομικούς της δείκτες και ενδεχομένως και τα σχέδια της εταιρικής πολιτικής σε σχέση με τον τομέα που δραστηριοποιείται.

6) Ενας μελετημένος τεχνικός αναλυτής μπορεί να δραστηριοποιηθεί σε ποικίλες αγορές. Με την  βοήθεια της τεχνολογίας έχει την δυνατότητα μελέτης είτε πρόκειται για προθεσμιακά συμβόλαια  σιταριού στην  Αμερική, είτε πρόκειται για μετοχικές αξίες στο χρηματιστήριο του Τόκυο. 

 ΓΡΑΦΗΜΑ ΣΜΕ ΣΙΤΑΡΙΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟ 2020

 7. Ενας τεχνικός αναλυτής διαφέρει από ένα θεμελιώδη ακόμα και στον τρόπο μελέτης και   αναζήτησης των...ευκαιριών

Ο μεν πρώτος αναζητά την τάση και την αντιστροφή της, ο δε θεμελιώδης αναζητά υπερτιμημένες ή υποτιμημένες αξίες. Είναι σαφές ότι η αναζήτηση του δεύτερου καθίσταται απείρως δυσκολότερη.

  8)  Η τεχνική ανάλυση είναι πιο χρήσιμη σε έναν ιδιώτη επενδυτή.

Δεδομένου ότι αυτός λόγω του μικρού όγκου μετοχών που διαθέτει έναντι ενός θεσμικού επενδυτή, έχει τη δυνατότητα να ακολουθεί τα σήματα εισόδου ή εξόδου, να είναι συνεπής και πειθαρχημένος και να επιτυγχάνει καλύτερες αποδόσεις.

Εν κατακλείδι, για όλους αυτούς τους λόγους η τεχνική ανάλυση βρίσκεται ένα ή και περισσότερα βήματα μπροστά  από την θεμελιώδη, ιδίως σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο. Προηγείται αυτής, ενσωματώνει ήδη υπάρχοντα και γνωστά θεμελιώδη μεγέθη  και αποτυπώνει παράλληλα και την ενδεχόμενη προσδοκία ή απογοήτευση για τις μελλοντικές εξελίξεις αφού η κίνηση των μετοχών τις προεξοφλεί.

Παρ όλα αυτά, τα δύο είδη αναλύσεων είναι και πρέπει να είναι συμπληρωματικά καθώς η σωστή επιλογή ενός τίτλου αποτελεί σκοπό της ενασχόλησης με τις αγορές, προκειμένου οι πιθανότητες επιτυχίας και κέρδους να είναι αυξημένες.

Αποποίηση Ευθύνης
Το υλικό αυτό παρέχεται για πληροφοριακούς και μόνο σκοπούς. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως προσφορά, συμβουλή ή προτροπή για την αγορά ή πώληση των αναφερόμενων προϊόντων. Παρόλο που οι πληροφορίες που περιέχονται βασίζονται σε πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, ουδεμία διασφάλιση δίνεται ότι είναι πλήρεις ή ακριβείς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως τέτοιες.