ΓΔ: 897,01 -13,20 (-1,45 %)

Τζίρος: 251,67 εκατ. €   RT

7ος χρόνος, ημέρα 2017η
Δευτέρα, 10 Μαΐου 2021

ΓΔ: 897,01 -13,20 (-1,45 %)

Τζίρος: 251,67 εκατ. €   RT

Σύσταση συμβουλευτικής Oμάδας Στρατηγικών Προβλέψεων και Προοπτικής Διερεύνησης

Σύσταση συμβουλευτικής Oμάδας Στρατηγικών Προβλέψεων και Προοπτικής Διερεύνησης

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) ανακοίνωσε ότι χαιρετίζει την πρωτοβουλία της κυβέρνησης για τη σύσταση της νέας ομάδας Στρατηγικών Προβλέψεων και Προοπτικής Διερεύνησης ως συμβουλευτικό όργανο του πρωθυπουργού.

Με την κίνηση αυτή γίνεται επένδυση στην προετοιμασία και στον μακροπρόθεσμο εθνικό σχεδιασμό, σε μία περίοδο έντονης μεταβλητότητας και ραγδαίων μετασχηματισμών, που επιτείνονται από το «απρόβλεπτο» της πανδημίας Covid-19. Τίθενται, έτσι, τα θεμέλια για την ανάπτυξη και εμπέδωση μίας συλλογικής, προσανατολισμένης στο μέλλον, κουλτούρας σχεδιασμού, η οποία έλειπε από τη χώρα.

Ο πρόεδρος του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, καθηγητής Νεκτάριος Ταβερναράκης, δήλωσε ότι «η εκθετική ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών, σε συνδυασμό με την κλιματική αλλαγή και την ανάδυση πολλαπλών κρίσεων, όπως η πανδημία που βιώνουμε τον τελευταίο χρόνο, καθιστά αναγκαία την ανάληψη πρωτοβουλιών και υλοποίηση πολιτικών που στοχεύουν στην καλύτερη προετοιμασία και σχεδιασμό, αποσκοπώντας στη θωράκιση της χώρας και στην καλλιέργεια της μέγιστης δυνατής ανθεκτικότητας. Στο πλαίσιο αυτό, το Ίδρυμα Τεχνολογίας και έρευνας χαιρετίζει τη σύσταση της ομάδας Στρατηγικών Προβλέψεων και Προοπτικής Διερεύνησης ως Διεπιστημονικό Συμβουλευτικό Όργανο του πρωθυπουργού και δεσμεύεται να υποστηρίξει τις εργασίες της».

Η νεοσύστατη Ομάδα Εργασίας Στρατηγικών Προβλέψεων και Προοπτικής Διερεύνησης (foresight) έχει τις εξής αρμοδιότητες:

  1. Τη χαρτογράφηση και ανάλυση των αναδυόμενων προκλήσεων, ιδίως στους τομείς των νέων τεχνολογιών, του περιβάλλοντος, της ενέργειας, του δημογραφικού προβλήματος, της εργασίας και της έξυπνης εξειδίκευσης, με στόχο την ανάδειξη πολιτικών προτεραιοτήτων στους εν λόγω τομείς.
  2. Τη διερεύνηση της ανθεκτικότητας της χώρας από οικονομική, κοινωνική, γεωπολιτική, πράσινη και ψηφιακή διάσταση.
  3. Την υποβολή προτάσεων με σκοπό την επιλογή τεχνολογιών, κατάλληλων για την εξυπηρέτηση των προτεραιοτήτων της κυβερνητικής πολιτικής, την ιεράρχηση προτεραιοτήτων στον τομέα της έρευνας, τον σχεδιασμό της χρηματοδότησης της επιστήμης και της τεχνολογίας, τον σχεδιασμό των δημοσίων επενδύσεων κ.ά.

Η πενταμελής Ομάδα Εργασίας, στην οποία συμμετέχουν τρία μέλη της ομάδας Προοπτικής Διερεύνησης στο Δίκτυο ΠΡΑΞΗ/ΙΤΕ, αποτελείται από:

  1. Τον Γιάννη Μαστρογεωργίου, γ.γ. Επικοινωνίας και Ενημέρωσης της Προεδρίας της Κυβέρνησης ως πρόεδρο.
  2. Τον Επαμεινώνδα Χριστοφιλόπουλο, επικεφαλής Έδρας UNESCO για την Προοπτική Διερεύνηση, Δίκτυο ΠΡΑΞΗ/Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, πρόεδρο Ευρωπαϊκού Δικτύου για την Προοπτική Διερεύνηση, ως μέλος και αναπληρωτή του προέδρου.
  3. Την Ιριάννα Λιανάκη-Δεδούλη, συντονίστρια Ερευνητικών και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων, Έδρα UNESCO για την Προοπτική Διερεύνηση, Δίκτυο ΠΡΑΞΗ/ Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, ως μέλος.
  4. Τον Σταύρο Μαντζανάκη, τεχνικό σύμβουλο σε θέματα Στρατηγικής Διερεύνησης και Καινοτομίας ως μέλος.
  5. Την Ανδρονίκη Παπατέρπου, σύμβουλο Προοπτικής Διερεύνησης, Έδρα UNESCO για την Προοπτική Διερεύνηση, Δίκτυο ΠΡΑΞΗ/Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας ως μέλος.


 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ