7ος χρόνος, ημέρα 2156η
Κυριακή, 26 Σεπτεμβρίου 2021

Responsible Mining: Η μεταλλευτική δραστηριότητα με όρους Βιωσιμότητας και περιβαλλοντικών προτύπων

Responsible Mining: Η μεταλλευτική δραστηριότητα με όρους Βιωσιμότητας και περιβαλλοντικών προτύπων

Στο ερώτημα εάν μια βαριά βιομηχανική δραστηριότητα μπορεί να συνδυαστεί με τις αρχές τις βιώσιμης ανάπτυξης, η Ελληνικό Χρυσός έρχεται να απαντήσει με ένα ηχηρό «ΝΑΙ». Η εταιρεία των Μεταλλείων Κασσάνδρας εγκαινιάζει ένα πρωτοποριακό σύστημα περιβαλλοντικών προτύπων και ένα  νέο ολιστικό πλαίσιο διαχείρισης της Bιωσιμότητας. Πρόκειται για την αρχή της υπεύθυνης μεταλλευτικής δραστηριότητας, το λεγόμενο Responsible Mining, με το οποίο η Ελληνικός Χρυσός θέτει νέα δεδομένα για την περιβαλλοντική διαχείριση στον χώρο δραστηριότητάς της, αλλά και στις σχέσεις της με τις τοπικές κοινωνίες, καταγράφοντας τις υψηλές εταιρικές της αξίες.

Το Responsible Mining βρίσκεται στον πυρήνα της δραστηριότητας και φιλοσοφίας του μεταλλευτικού ομίλου, τόσο στο επίπεδο της μητρικής Eldorado Gold όσο και σε αυτό της Ελληνικός Χρυσός. Αντικατοπτρίζει τη διαρκή προσπάθεια για κοινωνική και οικονομική ευημερία στις τοπικές κοινωνίες της ΒΑ Χαλκιδικής, την ενίσχυση της περιβαλλοντικής μέριμνας και τη βελτίωση της εταιρικής διακυβέρνησης με όρους αξιοκρατίας και κοινωνικής δικαιοσύνης. Με αρχές και δράσεις που  εφαρμόζονται από το επίπεδο της διοίκηση μέχρι τη γραμμή παραγωγής, σε κάθε στάδιο της λειτουργίας της.

Στη νέα εποχή που έχει ανοίξει για την Ελληνικός Χρυσός, με τη νέα επενδυτική συμφωνία την οποία υπέγραψε με την Ελληνική Κυβέρνηση, η αρχή της υπεύθυνης μεταλλευτικής δραστηριότητας, ενισχύεται και έρχεται στο επίκεντρο της λειτουργίας της: Με την εφαρμογή του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Βιωσιμότητας (SIMS"), την αποφασιστική μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, και την εκτέλεση ενός από τα μεγαλύτερα έργα περιβαλλοντικής αποκατάστασης στην Ελλάδα.

Εφαρμόζοντας το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Βιωσιμότητας

Ο μεταλλευτικός όμιλος έχει διαμορφώσει το σύστημα δομών και διαδικασιών του, με τρόπο να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες της σύγχρονης κοινωνίας που επηρεάζουν τη λειτουργία του, με γνώμονα τις αρχές της διαφάνειας και της υπευθυνότητας. Στο πλαίσιο αυτό εγκαινιάζει ένα νέο ολιστικό πλαίσιο διαχείρισης της Βιωσιμότητας. Πρόκειται για το ένα πρωτοποριακό σύστημα προτύπων SIMS που ελάχιστες μεταλλευτικές εταιρείες εφαρμόζουν σήμερα.

Με το SIMS (Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Βιωσιμότητας) η Ελληνικός Χρυσός διαμορφώνει έναν ισχυρό μηχανισμό για την εφαρμογή των αρχών της υπεύθυνης μεταλλευτικής δραστηριότητας στη λειτουργία της. Το SIMS, εντάσσει την Βιωσιμότητα, την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, την περιβαλλοντική διαχείριση, τις κοινωνικές επιδόσεις και τα συστήματα προστασίας σε ένα πλήρες, συνεκτικό πλαίσιο με ένα κοινό σύνολο πολιτικών, διαδικασιών και προτύπων για κάθε τμήμα και λειτουργία της εταιρείας, πρωτοποριακό στην ελληνική βιομηχανία. Και μέσα από αυτό, η Ελληνικός Χρυσός δεσμεύεται για την υπεύθυνη ανάπτυξη των επενδύσεών της. Κάτι που αποτυπώνεται πρακτικά τόσο στις στρατηγικές της επιλογές όσο και στον τρόπο λειτουργίας της, σε σχέση με το προσωπικό της, την τοπική κοινωνία της ΒΑ Χαλκιδικής και το περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται

Περιορίζοντας αποφασιστικά το περιβαλλοντικό αποτύπωμα

Ο περιορισμός του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της δραστηριότητας της Ελληνικός Χρυσός, έρχεται με μια σειρά ειδικών κινήσεων, αλλά και με επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες. 

Συνολικά, η Ελληνικός Χρυσός σχεδιάζει να επενδύσει περισσότερα από 130 εκατ. Ευρώ για την ανάπτυξη του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Αποβλήτων & Υδάτων. Αυτό  περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ειδικές προβλέψεις για την διαχείριση του αέρα, του θορύβου και της σκόνης, καθώς και πρόνοια για την προστασία των υδάτινων πόρων, την ασφαλή διαχείρισή τους και την ενίσχυση της αντιπλημμυρικής οχύρωσης των μεταλλείων.

Σημειώνεται ότι η εταιρεία έχει σχεδιάσει και εφαρμόζει ένα από τα πιο ολοκληρωμένα προγράμματα περιβαλλοντικής παρακολούθησης στην Ευρώπη, το οποίο παρακολουθεί και καταγράφει μεταξύ άλλων την ποιότητα του αέρα, του εδάφους και των υδάτων, το ακουστικό περιβάλλον και τον θόρυβο, την σεισμικότητα και το οικοσύστημα, σε περισσότερα από 400 σημεία ελέγχου, αναρτώντας τα αποτελέσματα σε προσβάσιμη από όλους ειδική πλατφόρμα στο διαδίκτυο.

Επίσης προβλέπεται η πλήρης (100%) επαναπλήρωση του επιφανειακού και του υπόγειου ορύγματος των μεταλλείων μετά το τέλος της περιόδου εκμετάλλευσης. Στην κατεύθυνση αυτή θα αξιοποιηθεί η  νέα βέλτιστη διαθέσιμης τεχνολογίας, η «λιθογόμωση πάστας». Με την εφαρμογή της θα καταστεί δυνατή η επαναχρησιμοποίηση του συνόλου των μεταλλευτικών καταλοίπων για την επαναπλήρωση των στοών, στην λογική της Κυκλικής Οικονομίας.

Στο μεταξύ μετά την αδειοδότηση του Υπουργείου Ενέργειας για την τροποποίηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στα Μεταλλεία Κασσάνδρας, η επαναστατική μέθοδος  της «Ξηρής Απόθεσης» των μεταλλευτικών καταλοίπων, που εφαρμόζεται στην Κοκκινόλακα, θα επεκταθεί και στις Σκουριές. Με την καθοριστική αυτή εξέλιξη, η περιβαλλοντική επίδραση του νέου χώρου απόθεσης που θα κατασκευαστεί στις Σκουριές θα  μειωθεί κατά 50%, σε ένα έργο το οποίο ήδη από τον σχεδιασμό του έχει ενσωματώσει πλήρως τις αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Στο πλαίσιο του Responsible Mining, γίνεται πράξη ένα από τα ιστορικώς μεγαλύτερα έργα περιβαλλοντικής αποκατάστασης στην Ελλάδα. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στην περιοχή της Ολυμπιάδας, από την περίοδο των δεκαετιών του ’60-’70 εναποτέθηκαν μεταλλευτικά κατάλοιπα από τους προηγούμενους ιδιοκτήτες των μεταλλείων. Πλέον, η Ελληνικός Χρυσός έχει καθαρίσει την περιοχή. Με επένδυση περισσότερα από 100 εκατ. Ευρώ, έχει απομακρύνει 3 εκατ. τόνους μεταλλευτικών καταλοίπων και έχει εξυγιάνει πλήρως μία έκταση 300.000 τ.μ. 

Σήμερα ένα τμήμα της καταλαμβάνεται από ένα φυτώριο 150.000 τ.μ. όπου στο οποίο καλλιεργούνται  περισσότερα από 400 είδη τοπικών φυτών τα οποία χρησιμοποιούνται στα έργα αποκατάστασης. 

Για την Ελληνικός Χρυσός, το μεγάλο έργο τη περιβαλλοντικής αποκατάστασης συνεχίζεται. Η εταιρεία πραγματοποιεί παράλληλες αποκαταστάσεις μετά το τέλος των εκάστοτε μεταλλευτικών εργασιών, με απώτερο σκοπό να παραδώσει το φυσικό τοπίο άρτιο στην τοπική κοινωνία για κάθε χρήση, όταν η μεταλλευτική περίοδος ολοκληρωθεί.