8ος χρόνος, ημέρα 2277η
Τρίτη, 25 Ιανουαρίου 2022

ΠΟΥ: Ανά δύο εβδομάδες η χαλάρωση των μέτρων περιορισμού

ΠΟΥ: Ανά δύο εβδομάδες η χαλάρωση των μέτρων περιορισμού

Η άρση των περιορισμών που έχουν τεθεί σε όλο τον πλανήτη λόγω κορονοϊού θα πρέπει να γίνει κλιμακωτά, σε «στάδια δύο εβδομάδων» ανάφερε σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.

Στην τελευταία ενημέρωση που παρείχει ο Οργανισμός ανακοίνωσε ότι βρισκόμαστε σε ένα κομβικό σημείο σε ό,τι αφορά την πανδημία και ότι «η ταχύτητα, η βαθμηδόν χαλάρωση και η ισότητα θα πρέπει να είναι οι κατευθυντήριες αρχές» κατά τη λήψη αποφάσεων για την αξιολόγηση των μέτρων.

«Για να μειωθεί ο κίνδυνος νέων εξάρσεων, η άρση των μέτρων θα πρέπει να γίνει σταδιακά και βήμα-βήμα», με βάση τις εκτιμήσεις (σχετικά με την ισορροπία) μεταξύ του επιδημιολογικού ρίσκου και των κοινωνικο-οικονομικών οφελών της απάλειψης των περιορισμών σε χώρους εργασίας, εκπαιδευτικά ιδρύματα και κοινωνικές δραστηριότητες, αναφέρει μεταξύ άλλων ο ΠΟΥ, στη σημερινή του τοποθέτηση.

«Ιδανικά θα πρέπει να υπάρχει ένα διάστημα δύο εβδομάδων (αντίστοιχο με την περίοδο επώασης του ιού) μεταξύ της κάθε φάσης της μεταβατικής περιόδου, προκειμένου να υφίσταται επαρκής χρόνος για να γίνεται αντιληπτός ο κίνδυνος ενδεχόμενων νέων επιδημικών εξάρσεων, ώστε να υπάρχει και κατάλληλη απάντηση σε αυτές», προστίθεται ακόμη.