Πώς επιστρέφουμε στα σχολεία - Οι οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας

Πώς επιστρέφουμε στα σχολεία - Οι οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας

Οδηγίες σε διευθυντές, εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές απέστειλε το υπουργείο Παιδείας ενόψει της επαναλειτουργίας των σχολείων από την Δευτέρα. Στο ενημερωτικό υλικό περιλαμβάνονται βασικές πληροφορίες σχετικά με τον κορονοϊό και τα συμπτώματα του, τους τρόπους μετάδοσης, τα μέτρα αυτοπροστασίας καθώς και τα αναγκαία μέτρα που πρέπει να ληφθούν σε περίπτωση κρουσμάτων σε κάποιο σχολείο.

Επαναλαμβάνεται πως η διαρρύθμιση των σχολικών τάξεων πρέπει να διαμορφωθεί έτσι ώστε να μεγιστοποιείται η απόσταση μεταξύ των παιδιών στο πλαίσιο του εφικτού, δηλαδή ένας μαθητής ανά θρανίο υιοθετώντας την εκ περιτροπής παρουσία στο σχολείο όπως για παράδειγμα μέρους των μαθητών (των μισών μαθητών) κάθε ημέρα.

Η ενδεικνυόμενη απόσταση επισημαίνεται μεταξύ των μαθητών συνολικά με το θρανίο πρέπει να είναι ίση με 1,5 μέτρο μήκος. Προτείνεται τα θρανία να έχουν κοινό προσανατολισμό ώστε να μειώνεται κατά το μέγιστο δυνατό η έκθεση των μαθητών σε σταγονίδια από βήχα ή φτέρνισμα, ιδιαίτερα σε τάξεις με περιορισμένο χώρο.

Παράλληλα, στις οδηγίες αναφέρεται πως οι δύο πρώτες ώρες της πρώτης και δεύτερης ημέρας λειτουργίας των σχολικών μονάδων θα επικεντρωθούν στην ενημέρωση των μαθητών για κανόνες υγιεινής δίνοντας έμφαση στην απόσταση και την υγιεινή των χεριών και στην χρήση της μάσκας ως προαιρετικού, συμπληρωματικού μέτρου.

Σε κάθε περίπτωση οι συστάσεις σε γονείς και εκπαιδευτικούς είναι να παραμένουν ήρεμοι και καθησυχαστικοί απέναντι στα παιδιά, λειτουργώντας ως πρότυπο συμπεριφοράς για αυτά, να τα ακούνε και να συζητάνε μαζί τους, ενθαρρύνοντάς τους να μοιραστούν τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους, τόσο τα ευχάριστα όσο και τα δυσάρεστα.

Επίσης, να ενημερώνουν τα παιδιά σχετικά με τον ιό με ακριβή, σύντομο και ειλικρινή τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη την ηλικία και την αντιληπτική τους ικανότητα, καθώς η απόκρυψη της αλήθειας και των γεγονότων μπορεί να δημιουργήσει σύγχυση και αβεβαιότητα στα παιδιά, αλλά και να τα ενθαρρύνουν στην αναζήτηση πηγών ειδήσεων και πληροφοριών σχετικά με τον ιό.

Να συζητάνε μαζί τους για τις ειδήσεις και τις πληροφορίες αυτές, βοηθώντας τους να αναπτύξουν μια κριτική ματιά απέναντί τους, αλλά να τα αποθαρρύνουν από την υπερβολική έκθεση στις πληροφορίες αυτές καθώς αυτή μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση του άγχους και του φόβου τους.

Να συνιστούν την αποφυγή απόδοσης ευθυνών και την αρνητική κριτική απέναντι σε ένα άτομο που νόσησε και να εξηγούν για ποιους λόγους δεν ευθύνεται το ίδιο το άτομο, καταπολεμώντας έτσι την εμφάνιση φαινομένων στιγματισμού και σχολικού εκφοβισμού.  Σημαντικό είναι να ενθαρρύνεται και η συχνή συμμετοχή των εφήβων σε δραστηριότητες που τους αποφορτίζουν και τους χαλαρώνουν.

Οι οδηγίες για τους μαθητές

* Να βήχεις ή να φτερνίζεσαι στον αγκώνα σου ή σε χαρτομάντιλο, το οποίο θα πετάς αμέσως σε κάδο απορριμμάτων

* Να μην βάζεις τα χέρια σου στο στόμα, στη μύτη ή στα μάτια σου

* Να πλένεις συχνά τα χέρια σου με σαπούνι και νερό για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα, ειδικά πριν τη λήψη φαγητού και μετά τη χρήση της τουαλέτας. Αν δεν υπάρχει σαπούνι και νερό, μπορείς να χρησιμοποιήσεις αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα

* Να μην ανταλλάσσεις αντικείμενα (όπως στυλό, μολύβι, γόμα, κινητό τηλέφωνο, χαρτονομίσματα, κέρματα κλπ) με τους συμμαθητές σου

* Να κρατάς απόσταση 1,5 μ. με τους συμμαθητές σου μέσα στην τάξη και στους άλλους χώρους του σχολείου, καθώς και με τους φίλους και γνωστούς σου έξω από το σχολείο

* Σε περίπτωση που εμφανίσεις πυρετό, βήχα ή δυσκολία στην αναπνοή να ενημερώσεις άμεσα τους γονείς/κηδεμόνες σου ή τον καθηγητή σου και να μείνεις σπίτι μέχρι να νιώσεις τελείως καλά.

Οι οδηγίες για τους γονείς

* Ενθαρρύνετε τα παιδιά να ακολουθούν τις οδηγίες του ΕΟΔΥ που είναι αναρτημένες στο σχολείο και να εφαρμόζουν τα μέτρα υγιεινής:

* Να αποφεύγουν τη στενή επαφή με άτομα που παρουσιάζουν συμπτώματα του ιού και να κρατούν αποστάσεις από τους ηλικιωμένους ή τα ευάλωτα άτομα της οικογένειας

* Να βήχουν και να φτερνίζονται στον αγκώνα τους ή σε ένα χαρτομάντιλο το οποίο θα πετούν αμέσως σε κάδο απορριμμάτων

* Να πλένουν συχνά τα χέρια τους με σαπούνι και νερό για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα ειδικά πριν τη λήψη φαγητού και μετά τη χρήση της τουαλέτας

* Κρατήστε τα παιδιά στο σπίτι αν νιώθουν άρρωστα, επικοινωνήστε άμεσα με γιατρό της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, κατά προτίμηση με γιατρό που παρακολουθεί συστηματικά τα παιδιά, και ενημερώστε το σχολείο

* Αποθαρρύνετε τα παιδιά να συνωστίζονται σε κλειστούς χώρους με πολλά άτομα.

Οι οδηγίες προς τους εκπαιδευτικούς

* Ενημερώστε τα παιδιά να μείνουν σπίτι αν νιώθουν άρρωστα

* Εκπαιδεύστε τα παιδιά να πλένουν τα χέρια τους με σαπούνι και νερό για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα ή να τα απολυμαίνουν με αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα μετά από κάθε διάλειμμα και ειδικά πριν τη λήψη φαγητού και μετά τη χρήση της τουαλέτας

* Βοηθήστε τα παιδιά να συμμετέχουν στον συχνό καθαρισμό των επιφανειών και των αντικειμένων μέσα στην τάξη (π.χ. θρανία, τσάντες, βιβλία κλπ)

* Ενημερώστε τα παιδιά για το πόσο σημαντικό είναι να μην ανταλλάσσουν μεταξύ τους αντικείμενα (π.χ. στυλό, βιβλία, κινητά τηλέφωνα, χαρτονομίσματα, κέρματα κλπ)

* Παρακολουθήστε καθημερινά τον αριθμό των μαθητών που λείπουν και ενημερώστε τον διευθυντή του σχολείου σε περίπτωση που ο αριθμός των απόντων μαθητών αυξάνεται

* Αφιερώστε χρόνο για να ενημερώσετε τους μαθητές σας για τον ιό αλλά και για να τους ενθαρρύνετε να μιλήσουν για τους φόβους τους και τις ανησυχίες τους σχετικά με τον ιό.

Οι οδηγίες για τους διευθυντές

Σε κάθε σχολείο ο διευθυντής σε συνεργασία με τον Σύλλογο Διδασκόντων θα πρέπει να ασχολείται συστηματικά με τη διαχείριση της συγκεκριμένης κατάστασης, η οποία περιλαμβάνει την καθημερινή εποπτεία της κατάστασης υγείας μαθητών και εκπαιδευτικών για την έγκαιρη αναγνώριση παιδιών και εκπαιδευτικών με συμπτώματα συμβατά με τη νέα νόσο.  την καθημερινή επιτήρηση της εφαρμογής των μέτρων υγιεινής.

Σε περίπτωση που παρατηρηθούν στη σχολική μονάδα αποκλίσεις από τα μέτρα υγιεινής που προτείνονται από τον ΕΟΔΥ, ο διευθυντής απαιτείται να ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές για να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα.

Παράλληλα, μεριμνούν για την ψυχολογική ενίσχυση των μαθητών και εκπαιδευτικών με την συμβολή ειδικών επαγγελματιών όπου κριθεί απαραίτητο, ενώ σε κάθε σχολική μονάδα καθορίζεται ένας ειδικός χώρος στον οποίο σε περίπτωση ανάγκης θα πρέπει να οδηγηθεί και να παραμείνει εκεί μέχρι την μεταφορά του οποιοδήποτε άτομο εμφανίσει συμπτώματα συμβατά με COVID-19 μέσα στο σχολικό κτίριο.

Στον συγκεκριμένο χώρο θα πρέπει να υπάρχουν χειρουργικές μάσκες, γάντια και αλκοολούχο αντισηπτικό.  Λόγω της ιδιαίτερης σημασίας που θα πρέπει να δοθεί στην καθαριότητα του σχολικού περιβάλλοντος είναι σημαντικό το προσωπικό καθαριότητας των σχολείων πριν την έναρξη των μαθημάτων να λάβει  τις σχετικές οδηγίες και να έχει στη διάθεσή του τα απαραίτητα μέσα που θα χρειαστεί.

Κάθε σχολική μονάδα για την προστασία μαθητών και εκπαιδευτικών είναι απαραίτητο να εφοδιαστεί κατά προτεραιότητα με αντισηπτικά αλκοολούχα διαλύματα για κάθε τάξη, υγρά κρεμοσάπουνα για τις τουαλέτες, χειροπετσέτες για τις τουαλέτες όπου αυτό είναι εφικτό κοινά καθαριστικά και απολυμαντικά κατάλληλα για τον καθαρισμό επιφανειών με δράση κατά του ιού (οικιακή χλωρίνη και αλκοολούχα διαλύματα με τουλάχιστον 70% αλκοόλη), καθώς και χειρουργικές και μη ιατρικές μάσκες (για επείγουσες καταστάσεις).