Ποιος θα μας προειδοποιήσει για τις αγορές;

Ποιος θα μας προειδοποιήσει για τις αγορές;

Διατρέχοντας τις εκθέσεις των διεθνών οίκων, μπορεί κανείς να επισημάνει ότι συντηρείται η πεποίθηση πως το 2021 θα είναι μια καλή χρονιά για τις χρηματαγορές, και δη συγκεκριμένων κλάδων μετοχών.​ 

Τούτο στηρίζεται σε δύο πυλώνες, πρώτον την εξέταση του πληθωρισμού των μεγάλων οικονομιών, όπως ΗΠΑ, ΕΕ, Ιαπωνία και Κίνα˙ δεύτερον τη γενικότερη κατάσταση της  αγοράς εργασίας και την περαιτέρω απορρόφηση και διάχυση του εισοδήματος στην οικονομία.

Επί παραδείγματι για τις ΗΠΑ, όσο ο πληθωρισμός θα διατηρείται ελεγχόμενος κάτω του 2%, τόσο η Ομοσπονδιακή Τράπεζα δεν θα έχει λόγο να μεταβάλλει τους επιτοκιακούς της στόχους. Το αυτό ισχύει και για την ΕΕ και την Ιαπωνία, και μάλιστα με μεγαλύτερη ένταση (-0,3% και -0,9%).

Διότι η εγχώρια οικονομία δεν θα υπερθερμαίνεται ώστε να μην απειλείται ο υπολογιζόμενος (για το 2021) ρυθμός μεγέθυνσης, που στην παρούσα φάση είναι άνω του 4% σύμφωνα με εκθέσεις της ίδιας της FED.

Έτσι, αφενός η χαλαρή νομισματική πολιτική θα παραμένει, αφετέρου δεν θα ελλοχεύουν προσδοκίες για αύξηση των επιτοκίων, άρα και καλύτερες αποδόσεις των μελλοντικών εκδόσεων ομολόγων. Οι αποδόσεις των κρατικών θα διατηρούνται χαμηλές ή/και αδιάφορες, και το χρήμα θα στοχεύει στις εταιρίες.

Τούτο συνεπικουρείται και από τον παρατηρούμενο -χαμηλό- συστημικό κίνδυνο αλλά και το γενικότερο θετικό επενδυτικό κλίμα, το οποίο μάλιστα επιβεβαιώνεται από τα νέα υψηλά στις τιμές των χρηματιστηριακών δεικτών και προφανώς στις αποτιμήσεις πληθώρας εισηγμένων.

Εξάλλου, η αγορά εργασίας δίνει παρόμοια μηνύματα: το 6​,​7% του Δεκεμβρίου στις ΗΠΑ (8,3 εντός Ευρωζώνης) απέχει από ένα θεωρητικό ποσοστό «πλήρους» απασχόλησης, όπου κάθε οριακή μονάδα πλέον θα αποκτούσε άλλη βαρύτητα, και θα ανάγκαζε σε αναπροσαρμογή των μακροοικονομικών ώστε να μην ανέρχονται σε δυσθεώρητα ύψη τα κόστη εργασίας, που με τη σειρά του θα αποδιοργάνωνε τον εργασιακό ιστό ή θα οδηγούσε σε μεταναστευτικά κύματα με περαιτέρω αρνητικές συνέπειες. Παρόμοια συμπεράσματα και από τον τρόπο μεταβολής των μεγεθών αυτών.

Προσέτι, η απορρόφηση του εισοδήματος κρίνεται ικανοποιητική, σύμφωνα με τους πολλαπλασιαστές που εκτιμούν οι Κεντρικές Τράπεζες. Η αποταμίευση παραμένει χαμηλή χάρη -πλην άλλων- στις χαμηλές αποδόσεις των τίτλων σταθερού εισοδήματος, επομένως η διάχυση της ρευστότητας σε ένα περιβάλλον φθηνού χρήματος ευνοεί την αγορά μετοχών.

Άλλο είναι το ζήτημα του γνωστού ρολαρίσματος των «πολλών τρισεκατομμυρίων» δολαρίων ΗΠΑ σε κρατικά ομόλογα. Άπαξ και οι αποδόσεις παραμείνουν χαμηλές, το ρολάρισμα θα βρει την αγορά μετοχών να είναι πιο ελκυστική, ή έστω για την πλειονότητα των ομολογιακών Αμοιβαίων Κεφαλαίων (στα οποία αφορά το συντριπτικό μέρος του όγκου) δεν θα υπάρξει λόγος σοβαρής αναδιάρθρωσης.

Τα πράγματα θα μεταβληθούν άρδην σε ενδεχόμενο φόβο (ή προσδοκία) για πληθωριστικές πιέσεις. Μεγάλο ποσοστό μικτών Α/Κ θα μετατρέψουν τίτλους μετοχικούς σε τίτλους ομολογιακούς, και παρά το ότι η αγορά ομολόγων θα απορροφήσει εύκολα τα χρηματικά ποσά, η αγορά μετοχών θα πληγεί, καθώς αφορά σε πολύ μικρότερη της πρώτης αγορά.

Τέλος, και σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη της ΕΚΤ, οι «μικρότερες» οικονομίες είναι πιο ευαίσθητες, με τις χρηματαγορές τους να έχουν σχεδόν 1​,​5 ​φορά ​μεγαλύτερη ευαισθησία στις μεταβολές των μακροοικονομικών. Η περίπτωση της Ελλάδος είναι ενδιαφέρουσα αφενός για το προαναφερθέν, αφετέρου λόγω της σχετικής χρηματοοικονομικής εικόνας πληθώρας εταιριών.

Επομένως, όσο ​οι μεγάλες οικονομίες διατηρούνται σε κατάσταση αποπληθωρισμού, τόσο παραμένουν οι υψηλές πιθανότητες υπεραποδόσεων στη χρηματαγορά μας.

Αποποίηση Ευθύνης
Το υλικό αυτό παρέχεται για πληροφοριακούς και μόνο σκοπούς. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως προσφορά, συμβουλή ή προτροπή για την αγορά ή πώληση των αναφερόμενων προϊόντων. Παρόλο που οι πληροφορίες που περιέχονται βασίζονται σε πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, ουδεμία διασφάλιση δίνεται ότι είναι πλήρεις ή ακριβείς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως τέτοιες.