Ποιοι μπορούν να κερδίσουν μείωση του ενοικίου κατά τουλάχιστον 30%

Ποιοι μπορούν να κερδίσουν μείωση του ενοικίου κατά τουλάχιστον 30%

Ογδόντα τρεις κλάδοι της ελληνικής οικονομίας έχουν το δικαίωμα να διαπραγματευτούν την μείωση του ενοικίου για τα ακίνητα που μισθώνουν με τους ιδιοκτήτες και οι τελευταίοι να καλυφθούν από το ελληνικό δημόσιο κατά 12% στο αρχικό μίσθωμα. Μεταξύ των 83 κλάδων περιλαμβάνονται Επιχειρήσεις της εστίασης, του τουρισμού, των μεταφορών, του πολιτισμού, του αθλητισμού και συγκεκριμένες επιχειρήσεις του λιανεμπορίου.

Αυτές μπορούν να ζητήσουν τη μείωση τουλάχιστον 30% του ενοικίου για το μήνα Οκτώβριο. Με απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών Απόστολου Βεσυρόπουλου καθορίζονται οι 83 επαγγελματικοί κλάδοι (ΚΑΔ) για τους οποίους επιτρέπεται η  μείωση του ενοικίου κατόπιν συμφωνίας του εκμισθωτή με τον μισθωτή για τον τρέχοντα μήνα με παράλληλη αποζημίωση των ιδιοκτητών ακινήτων για τα ενοίκια που θα απωλέσουν

Η προαιρετική μείωση τουλάχιστον κατά 30% για τον Οκτώβριο, ισχύει για:

- Επαγγελματικές μισθώσεις εγκαταστάσεων σε επιχειρήσεις 83 κλάδων που εξακολουθούν να πλήττονται από την πανδημία και καθορίστηκαν από την υπουργική απόφαση.

- Μισθώσεις κύριας κατοικίας, όταν ενοικιαστής είναι εργαζόμενος ή σύζυγος εργαζομένου στις συγκεκριμένες πληττόμενες επιχειρήσεις, εφόσον έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας του.

- Μισθώσεις ακινήτων για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών τέκνου - εξαρτώμενου μέλους, το οποίο φοιτά σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας του, εφόσον ένας τουλάχιστον γονέας είναι εργαζόμενος σε πληττόμενη επιχείρηση και του οποίου έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας.

- Μισθώσεις κατοικίας σε ναυτικούς των οποίων η σύμβαση ναυτολόγησης εξακολουθεί να τελεί σε αναστολή.

Οι προϋποθέσεις για να ισχύσουν οι μειώσεις των ενοικίων τουλάχιστον κατά 30% είναι:

- Να υπάρχει σχετική συμφωνία μεταξύ ιδιοκτήτη και ενοικιαστή.

- Το συμφωνηθέν μειωμένο ενοίκιο να καταβάλλεται στην ώρα του.

Όσοι ιδιοκτήτες συμφωνήσουν με τους ενοικιαστές και προβούν στη μείωση του ενοικίου θα έχουν έκπτωση φόρου ίσης με το 12% του κανονικού ενοικίου η οποία συμψηφίζεται με το φόρο εισοδήματος ή τον ΕΝΦΙΑ.

Για παράδειγμα, κατάστημα εστίασης με μηνιαία μίσθωμα 1.000 ευρώ, ιδιοκτήτες και ενοικιαστής συμφωνούν στη μείωση του ενοικίου 30%. Για τον μήνα Οκτώβριο το μίσθωμα διαμορφώνεται στα 700 ευρώ. Απαραίτητη προϋπόθεσή για να τεθεί σε ισχύ η συμφωνηθείσα μείωση είναι  ο μισθωτής να καταβάλλει το μειωμένο ενοίκιο στον εκμισθωτή.

Αν δεν το καταβάλλει είναι απαιτητό το αρχικό μίσθωμα των 1.000 ευρώ και η συμφωνία μείωσης του ενοικίου δεν ισχύει. Η απώλεια εισοδήματος για τον εκμισθωτή είναι 300 ευρώ αλλά το κράτος του καλύπτει μέρος της ζημιάς μέσω έκπτωσης φόρου που ανέρχεται στο 12% του αρχικού μισθώματος των 1.000 ευρώ δηλαδή 120 ευρώ.

Η προαιρετική μείωση του ενοικίου ισχύει έως και τον Δεκέμβριο αλλά κάθε μήνα θα ανακοινώνονται οι ΚΑΔ τους οποίους αφορά.