Οι απόφοιτοι του Πολυτεχνείου Κρήτης που διαπρέπουν σε Ελλάδα και εξωτερικό

Οι απόφοιτοι του Πολυτεχνείου Κρήτης που διαπρέπουν σε Ελλάδα και εξωτερικό

Δεκάδες απόφοιτοι της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης διαπρέπουν σε Ελλάδα και εξωτερικό και είναι σήμερα καθηγητές σε πανεπιστήμια των ΗΠΑ και της Ευρώπης και στελέχη μεγάλων επιχειρήσεων.

Αρκετοί από τους φοιτητές της ΗΜΜΥ έχουν βραβευθεί για τις Διπλωματικές τους εργασίες και έχουν διακριθεί σε διεθνείς διαγωνισμούς. Πολλοί απόφοιτοι της Σχολής εκπονούν μεταπτυχιακές διατριβές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, εργάζονται σε κορυφαία πανεπιστήμια (ΜΙΤ, Carnegie Mellon University, Georgia Tech, McMaster University), ερευνητικά κέντρα και επιχειρήσεις (Oracle, HP, Yahoo, Thomson, Rice-U.S., NICTA-Australia, Telcordia-U.S., Ericsson-Sweden).Οι σπουδές στη Σχολή Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης αποσκοπούν στην εκπαίδευση και υψηλή τεχνική κατάρτιση µηχανικών σε θέµατα σύγχρονης τεχνολογίας που εντοπίζονται στα πεδία της ηλεκτρονικής, των συστηµάτων αυτοµάτου ελέγχου, της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών. Σκοπός είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές θεωρητικό υπόβαθρο που θα τους επιτρέπει να καταλαβαίνουν σε βάθος τις θεµελιώδεις αρχές της νέας τεχνολογίας, σε όλους τους παραπάνω τοµείς, ώστε να µπορούν να αντεπεξέλθουν στις ανάγκες της ραγδαία εξελισσόµενης διεθνώς τεχνολογίας.