7ος χρόνος, ημέρα 2062η
Πέμπτη, 24 Ιουνίου 2021

ΟΔΔΗΧ: Με - 0,28% τα εξάμηνα έντοκα

ΟΔΔΗΧ: Με - 0,28% τα εξάμηνα έντοκα

Με την απόδοση να διαμορφώνεται στα -0,28% ολοκληρώθηκε σήμερα η δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων και ύψους 625 εκατομμυρίων ευρώ, του ΟΔΔΗΧ.

Οι προσφορές που υποβλήθηκαν ανήλθαν συνολικά στα 1,249 εκατ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας το ζητούμενο ποσό κατά 2 φορές. 

Ο ΟΔΔΗΧ σημειώνει ότι η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2021.              

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους  του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 187,5 εκατομμυρίων Ευρώ. 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2021, στις 12μ.μ.

Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.