Νέα μέτρα για την τόνωση της οικονομίας - Τι σχεδιάζει η κυβέρνηση

Νέα μέτρα για την τόνωση της οικονομίας - Τι σχεδιάζει η κυβέρνηση

Νέα δέσμη μέτρων αναμένεται να ανακοινώσει τις επόμενες μέρες η κυβέρνηση που θα αφορά όλες τις επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από τον κορονοϊό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρώτο μέτρο θα αφορά επιχειρήσεις σε λειτουργία σε εθνικό επίπεδο και θα προβλέπει επίσης την αναστολή καταβολής φόρων και εισφορών. Ωστόσο, στη δεύτερη δέσμη μέτρων θα μπει το κριτήριο της ζημιάς που έχει υποστεί κάθε επιχείρηση. Για παράδειγμα το μέτρο θα ενεργοποιείται εφόσον ο τζίρος έχει μειωθεί κατά περίπου 25%. Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ήδη συλλέγει στοιχεία επιχειρήσεων τόσο ανά κλάδο όσο και ανά γεωγραφική περιοχή με βάση τις ηλεκτρονικές συναλλαγές που πραγματοποιούνται. 

Τα μέτρα αναμένεται να ανακοινωθούν και να εφαρμοσθούν πριν το τέλος Μαρτίου προκειμένου να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί από τις επιπτώσεις της νόσου. Ταυτόχρονα η κυβέρνηση αναμένει τις αποφάσεις του Eurogroup, και αμέσως μετά θα ανακοινώσει και την τρίτη δέσμη μέτρων που θα προβλέπει την ενίσχυση της ρευστότητας επιχειρήσεων και εργαζομένων. Η τρίτη δέσμη θα αποφασισθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο καθώς είναι αδύνατον να το σηκώσει η ελληνική κυβέρνηση και μάλιστα με τους σκληρούς δημοσιονομικούς στόχους που ισχύουν σήμερα.  

Στο πεδίο των εργαζομένων η κυβέρνηση θα λάβει μέριμνα για τους εργαζόμενους που λόγω της υποχρεωτικής διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης δεν θα λαμβάνουν τις αποδοχές τους. Το θέμα αυτό απασχολεί ιδιαίτερα την κυβέρνηση. Άλλωστε και η Ιταλία όπου έχουν κλείσει υποχρεωτικά χιλιάδες επιχειρήσεις δεν έχει τολμήσει ακόμα να χρηματοδοτήσει τις αποδοχές των εργαζομένων.

Με βάση όσα στοιχεία έχει συλλέξει η κυβέρνηση, στην Αθήνα τα ξενοδοχεία έχουν υποστεί μεγάλη ζημιά με τον τζίρο τους να είναι μειωμένος κατά 50% σε σύγκριση με το περυσινό έτος, εξαιτίας της ματαίωσης πολλών συνεδρίων αλλά και ακυρώσεων από το εξωτερικό. 

Πάντως από σήμερα τίθενται σε ισχύ τα εξής μέτρα:

1. Έχουν δρομολογηθεί πρόσθετες δράσεις προς την κατεύθυνση ενημέρωσης των πολιτών για τη δυνατότητα μείωσης της απευθείας και άμεσης επαφής τους με τις δημόσιες αρχές, μέσω της διενέργειας ηλεκτρονικών συναλλαγών.

2. Πρωτοβουλίες ενίσχυσης του συστήματος δημόσιας υγείας με έκτακτες δαπάνες (έξοδα μισθοδοσίας, εξοπλισμό ΜΕΘ, φάρμακα, υγειονομικό υλικό, δαπάνες για καθαριότητα και φύλαξη, μεταφορά και ανάλυση δειγμάτων και οτιδήποτε άλλο απαιτηθεί). Ήδη ενισχύθηκε ο Προϋπολογισμός του Υπουργείου Υγείας με 15 εκατ. ευρώ, για την προμήθεια αναγκαίου υγειονομικού υλικού.

3. Αναστολή φόρων και εισφορών με κρατική εντολή, στις επιχειρήσεις που έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους  για περισσότερες από 10 ημέρες. Ειδικότερα: 

- Αναστολή πληρωμής ΦΠΑ, πληρωτέου τέλος Μαρτίου, για 4 μήνες, σε κλάδους και περιοχές όπου διακόπτεται η οικονομική δραστηριότητα της επιχείρησης. 

- Αναστολή πληρωμής βεβαιωμένων οφειλών προς τις ΔΟΥ, καθώς επίσης και των δόσεων ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, πληρωτέων τέλος Μαρτίου, για 4 μήνες, 

- Aναστέλλονται έως 30/6/2020 όλες οι ασφαλιστικές εισφορές και δόσεις κάθε είδους ρύθμισης προς τα ασφαλιστικά ταμεία, πληρωτέες ως 30/3/2020, 

4. Πρωτοβουλίες, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να αναληφθούν, έγκαιρα, συντονισμένες ευρωπαϊκές επαναξιολογηθεί η κατάσταση στο Eurogroup της επόμενης εβδομάδας, θα πρέπει να αναληφθούν, άμεσα, συγκεκριμένες πρωτοβουλίες αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εξάπλωσης του ιού στη μεγέθυνση των οικονομιών και στα δημόσια οικονομικά. Πρωτοβουλίες που πρέπει να εξαιρεθούν -ως προς τις σχετικές δημοσιονομικές επιπτώσεις- από το υφιστάμενο πλαίσιο, με την ευελιξία που προβλέπεται σε έκτακτες περιστάσεις από τους ευρωπαϊκούς κανόνες.