Νέα ΑΠΔ για εργαζόμενους που τελούν σε αναστολή σύμβασης - Τι προβλέπεται

Νέα ΑΠΔ για εργαζόμενους που τελούν σε αναστολή σύμβασης - Τι προβλέπεται

Τη διαδικασία προσδιορισμού του κόστους των ασφαλιστικών εισφορών λόγω αναστολής συμβάσεων εργασίας, οι οποίες καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισμό, αλλά και ο ο τρόπος υποβολής των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) από τους εργοδότες για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι αναστολές συμβάσεων εργασίας, προσδιορίζει σχετική υπουργική απόφαση του υπουργείου Εργασίας

Ειδικότερα, καθορίζεται ο τρόπος πληρωμής από το Δημόσιο των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων που αντιστοιχούν στους ονομαστικούς τους μισθούς. Ταυτόχρονα, βάσει της Υ.Α δίνεται παράταση για τον μήνα Μάρτιο -που είναι και ο πρώτος μήνας εφαρμογής των αναστολών- για την υποβολή κύριων και συμπληρωματικών Α.Π.Δ μέχρι τις 15.5.2020.

Τονίζεται ότι για το μήνα Μάρτιο η ημερομηνία έναρξης της αναστολής σύμβασης εργασίας ορίζεται αυτή που θα έχει δηλώσει ο εργοδότης στην Α.Π.Δ.

Στόχος της απόφασης είναι η διευκόλυνση των επιχειρήσεων και των λογιστών μέσα από την απλούστευση των διαδικασιών και την προσαρμογή των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του e- ΕΦΚΑ για την υποβολή ενιαίας Α.Π.Δ που θα περιλαμβάνει την κανονική εργασία και την αναστολή.

Οι εργοδότες θα πληρώνουν τις εργοδοτικές εισφορές που τους αναλογούν για τις πραγματικές ημέρες εργασίας και ο Προϋπολογισμός θα καλύψει στον e-ΕΦΚΑ τις ασφαλιστικές εισφορές για τις ημέρες που βγήκαν οι εργαζόμενοι σε αναστολή σύμβασης, χωρίς περαιτέρω εμπλοκή του εργοδότη.

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, η εφαρμογή της παρούσας προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό ύψους έως 707 εκ ευρώ περίπου για το έτος 2020, για την επιχορήγηση του e-ΕΦΚΑ για την κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών για τη μισθολογική περίοδο 15 Μαρτίου έως 30 Απριλίου 2020 ή δαπάνη έως 1.318 εκ ευρώ περίπου για την επιχορήγηση του e-ΕΦΚΑ για την κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών για τη μισθολογική περίοδο 15 Μαρτίου έως 31 Μαΐου 2020.