8ος χρόνος, ημέρα 2433η
Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2022

Ναι στην αποϊδρυματοποίηση παιδιών λένε οργανώσεις και ανεξάρτητοι φορείς

Ναι στην αποϊδρυματοποίηση παιδιών λένε οργανώσεις και ανεξάρτητοι φορείς
Shutterstock

Το σχέδιο που οδηγεί στην αποϊδρυματοποίηση παιδιών που φιλοξενούνται σε Μονάδες Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας, το οποίο περιλαμβάνεται σε Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) με τις προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας των μονάδων αυτών (ΜοΠΠ) από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, χαιρετίζουν οργανώσεις και ανεξάρτητες αρχές. Όπως τονίζουν η νομοθεσία κινείται στη σωστή κατεύθυνση καθώς, έχει αποδειχθεί ότι η ιδρυματική φροντίδα βλάπτει την ανάπτυξη των παιδιών και πως τα ιδρύματα δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν τις ατομικές του ανάγκες του.

Ο Συνήγορος του Πολίτη κάνει λόγο για ιδιαίτερα θετική εξέλιξη την κατεύθυνση της προστασίας των δικαιωμάτων των παιδιών, σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, αλλά και ως ένα ακόμη βήμα για την προαγωγή της αποϊδρυματοποίησης, σε ευθυγράμμιση με τις σύγχρονες θεσμικές επιταγές. Μάλιστα η ανεξάρτητη αρχή έχει συντάξει έκθεση για «Τα δικαιώματα των παιδιών που ζουν σε ιδρύματα».

Σε έκθεσή της το 2020 η ανεξάρτητη αρχή έχει επισημάνει την αυξημένη σημασία και την ανάγκη εισαγωγής ενός πλαισίου λειτουργίας για τα ιδρύματα φιλοξενίας ανηλίκων, ιδίως τις μονάδες παιδικής προστασίας που υπάγονται στα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, οι οποίες, όπως σημειώνει, «παρουσιάζουν προβληματική ανομοιογένεια ως προς τον τρόπο λειτουργίας τους και την ποιότητα της παρεχόμενης φροντίδας στα φιλοξενούμενα παιδιά».

Επίσης, αξιολογεί ως σημαντικές διατάξεις, όπως τις ρητές αναφορές σε συγκεκριμένες υποχρεώσεις των φορέων, την ενημέρωση των παιδιών για τα θέματα που τα αφορούν τη διασφάλιση της πλήρους εκπαιδευτικής τους ένταξης και τη διατήρηση επαφής με συγγενικά και άλλα πρόσωπα εκτός του ιδρύματος.

Ο Συνήγορος του Πολίτη θα υποβάλει το επόμενο διάστημα περαιτέρω προτάσεις για επιμέρους προβλέψεις του θεσπισθέντος πλαισίου, εστιάζοντας στην ανάγκη να διασφαλίζεται με τον βέλτιστο τρόπο, μέσω κατάλληλων ρυθμίσεων, η σαφής οριοθέτηση των κανόνων λειτουργίας, η συστηματική και επαρκής εποπτεία και η παιδοκεντρική προσέγγιση σε όλους τους χώρους όπου διαβιούν παιδιά- ιδίως οι πλέον ευάλωτοι πληθυσμοί ανηλίκων, αλλά και η σταδιακή εγκατάλειψη του μοντέλου ιδρυματικής φροντίδας στη χώρα.

Το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Παιδιά (UNICEF) αναγνωρίζει και επικροτεί τη θέσπιση των Εθνικών Προδιαγραφών για την ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικών Μονάδων Παιδικής Προστασίας στην Ελλάδα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, στην οποία γίνεται λόγος για κρίσιμο βήμα για τη μεταρρύθμιση της παιδικής προστασίας στην Ελλάδα.

Στην ίδια ανακοίνωση επισημαίνεται πως το νέο θεσμικό πλαίσιο Εθνικών Προδιαγραφών καθώς και οι συνεχείς προσπάθειες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης του εθνικού συστήματος αναδοχής συνάδουν με τις συστάσεις της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού.

Στο θέμα αναφέρονται και τα Παιδικά Χωριά SOS, τα οποία έχουν εκδώσει ενημερωτικό οδηγό για την αποϊδρυματοποίηση των παιδιών ενώ και η καμπάνια opening doors αναφέρεται εύστοχα στο θέμα. Περισσότερα στην ανάλυση https://www.openingdoors.eu/myth-buster/?fbclid=IwAR3tEaugrP0Pe-8g2LS6RigUihWJbYREfFXWTiLE6SKtVJ-ilFXOSTGuZfc

Δείτε τη σχετική ΚΥΑ: