Ν. Παναγιωτόπουλος: Εξετάζουμε νέα ΚΥΑ για τα νυκτερινά των στρατιωτικών

Ν. Παναγιωτόπουλος: Εξετάζουμε νέα ΚΥΑ για τα νυκτερινά των στρατιωτικών
Eurokinissi

«Βούληση της Πολιτικής Ηγεσίας του ΥΠΕΘΑ, είναι η άμεση προώθηση νεότερου σχεδίου ΚΥΑ, προκειμένου να εκκινήσει εκ νέου, άλλη μία προσπάθεια ρύθμισης του θέματος». Αυτό τονίζει σε απάντησή του στη Βουλή ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Παναγιωτόπουλος σχετικά με την χορήγηση ειδικής αποζημίωσης των νυκτερινών των στρατιωτικών.

Σύμφωνα με τον ίδιο γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί η οικεία ΚΥΑ, μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ) και του Υπουργείου Οικονομικών (Υπ.Οικ.), οφείλεται στις υφιστάμενες δημοσιονομικές συνθήκες και, όπως υπογραμμίζει, την υποχρέωση διαφύλαξης της ακεραιότητας του εκάστοτε εκτελούμενου προϋπολογισμού, προκειμένου να αποτραπούν επιπτώσεις στο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) των ετών 2019 - 2022.

«Σε κάθε περίπτωση όμως, το ΥΠΕΘΑ είχε διαβιβάσει στο Υπ.Οικ. σχέδιο ΚΥΑ, αναφορικά με τον καθορισμό του ανώτατου ορίου ωρών νυχτερινής απασχόλησης, αλλά μέχρι σήμερα αυτό δεν έχει γίνει αποδεκτό. Ωστόσο, στο πλαίσιο της διαρκούς μέριμνας για το προσωπικό, βούληση της Πολιτικής Ηγεσίας του ΥΠΕΘΑ, είναι η άμεση προώθηση νεότερου σχεδίου ΚΥΑ, προκειμένου να εκκινήσει εκ νέου, άλλη μία προσπάθεια ρύθμισης του θέματος», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας.

Την ίδια ώρα, αναφορικά με τους οπλίτες βραχείας ανακατάταξης αναφέρει πως ο θεσμός των οπλιτών βραχείας ανακατάταξης είναι ένας θεσμός εξ ορισμού βραχείας διάρκειας, που δεν απολήγει σε μονιμοποίηση των υπηρετούντων σε αυτόν. «Η βραχεία περίοδος υπηρεσίας και το γεγονός ότι δεν απαιτούνται συγκεκριμένες γραμματικές γνώσεις για την πρόσληψή τους, καθιστά τον θεσμό αυτόν πρόσφορο για την κάλυψη στοχευμένων και βραχυπρόθεσμων αναγκών των Ενόπλων Δυνάμεων», υπογραμμίζει ο ίδιος χαρακτηριστικά. Πάντως εξηγεί ότι «το 28ο έτος της ηλικίας, ως ανώτατο ηλικιακό όριο πρόσληψης ΕΠΟΠ, εξυπηρετεί τις υπηρεσιακές-επιχειρησιακές ανάγκες, προκειμένου να ανανεωθεί το στελεχιακό δυναμικό με νεότερο σε ηλικία προσωπικό από το ήδη υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις».