7ος χρόνος, ημέρα 2147η
Παρασκευή, 17 Σεπτεμβρίου 2021

Με 6% στην ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή ο Ευ. Μαρινάκης

Με 6% στην ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή ο Ευ. Μαρινάκης

Δεύτερος μεγαλύτερος ιδιώτης μέτοχος στην Τέρνα Ενεργειακή είναι πλέον ο εφοπλιστής Ευάγγελος Μαρινάκης ο οποίος με διαδοχικές αγορές πακέτων από τον ισχυρό άνδρα της εταιρείας Γιώργο Περιστέρη, το 6% του μετοχικού κεφαλαίου. Η είσοδος Μαρινάκη στην Τέρνα Ενεργειακή βοηθά μεν τον Γ. Περιστέρη στην εξεύρεση της απαιτούμενης ρευστότητας για την εξαγορά των μετοχών της Reggeborgh στη ΓΕΚΤΕΡΝΑ, δεν αλλάζει όμως τις μετοχικές ισορροπίες δεδομένου ότι εξακολουθεί να ελέγχει περίπου το 50% της Τέρνα Ενεργειακής. σε συνδυασμό με την ίδια συμμετοχή του και το ποσοστό του στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ η οποία έχει το 37,3% της Τέρνα Ενεργειακής,

Από την άλλη, ο Ευ. Μαρινάκης επενδύει μέσω της ελεγχόμενης από τον ίδιο εταιρείας ΑTALE ENTERPRISES LIMITED σημαντικά κεφάλαια σε μια εταιρεία με ηγετική θέση στην αγορά των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και με ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης, εξ ου και το γεγονός ότι η απόκτηση του 6% ή συνολικά 6.923.053 μετοχών, έγινε στην τιμή των 13 ευρώ που είναι υψηλότερη της τρέχουσας στο χρηματιστηριακό ταμπλό.

Η είσοδος Μαρινάκη στην Τέρνα Ενεργειακή έρχεται σε μια περίοδο ευρύτερων ανακατατάξεων στον κατασκευαστικό και ενεργειακό κλάδο, με το βασικό μέτοχο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Γιώργο Περιστέρη να έχει ήδη αποκτήσει τον έλεγχο του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ από τη Reggeborgh, μειώνοντας παράλληλα ελαφρώς το μερίδιό του στην ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, την οποία ωστόσο θα συνεχίσει να ελέγχει με περίπου 50% μέσω της προσωπικής συμμετοχής του και της συμμετοχής της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Η τρέχουσα χρηματιστηριακή αξία της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή διαμορφώνεται στα 1,422 δισ. ευρώ, κάτι που σημαίνει ότι ο εφοπλιστής επένδυσε περί τα 90 εκατ. ευρώ στην εταιρεία.

Η είσοδος Μαρινάκη στην Τέρνα Ενεργειακή εξυπηρετεί δύο στόχους: αφενός να εντάξει στο χαρτοφυλάκιό του μια συμμετοχή που θα συμβάλει στον περιορισμό του ανθρακικού αποτυπώματος από τις δραστηριότητες στη ναυτιλία, και παράλληλα μπορεί να του διασφαλίσει σημαντικές μελλοντικές υπεραξίες από την ανάπτυξη του ενεργειακού κλάδου. 

Η επίσημη ανακοίνωση

Σύμφωνα με το Ν.  3556/2007, η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ, ενημερώνει ότι έλαβε σήμερα γνωστοποίηση από το νομικό πρόσωπο ATALE ENTERPRISES LIMITED, ότι στις 21/4/2021 επήλθε μεταβολή (αύξηση) στα δικαιώματα ψήφου του ως άνω μετόχου, τα οποία ανήλθαν του 5% και συγκεκριμένα:

Αριθμός  μετοχών  και  ισάριθμων  δικαιωμάτων  ψήφου  μετά  την  τελευταία  συναλλαγή:

Συνολικός αριθμός 6.923.053 μετοχές και δικαιώματα  ψήφου, ήτοι ποσοστό 6,0 % επί του  συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, που ανέρχονται σε 115.855.090. 

Στην ίδια ως άνω γνωστοποίηση, ο μέτοχος ATALE ENTERPRISES LIMITED δήλωσε ότι είναι ελεγχόμενη εταιρεία από το φυσικό πρόσωπο κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΜΑΡΙΝΑΚΗ, o οποίος και κατέχει έμμεσα την ως άνω συμμετοχή στην ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ. Παρόμοια γνωστοποίηση έλαβε η Εταιρεία και από το φυσικό πρόσωπο κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΜΑΡΙΝΑΚΗ, ο οποίος επανέλαβε την ως άνω απόκτηση δικαιωμάτων ψήφου μέσω του ελεγχόμενου από τον ίδιο μετόχου ATALE ENTERPRISES LIMITED.