ΓΔ: 910,21 -1,21 (-0,13 %)

Τζίρος: 93,24 εκατ. €   RT

7ος χρόνος, ημέρα 2014η
Παρασκευή, 7 Μαΐου 2021

ΓΔ: 910,21 -1,21 (-0,13 %)

Τζίρος: 93,24 εκατ. €   RT

Κεφάλαια 45 δισ. θα κινητοποιήσει το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης

Κεφάλαια 45 δισ. θα κινητοποιήσει το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης

Στα 45 δισ. ευρώ εκτιμάται ότι θα ανέλθουν συνολικά τα κεφάλαια που θα κινητοποιήσει το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης, αξιοποιώντας επιδοτήσεις, δάνεια αλλά και πόρους από ιδιώτες επενδυτές. Τελική έγκριση από τις Βρυξέλλες αναμένεται στα τέλη Μαίου, όπως ανέφερε ο αναπληρωτής υπ. Οικονομικών Θ. Σκυλακάκης. Τέσσερις οι βασικοί άξονες στους οποίες και θα κατευθυνθούν οι επιχορηγήσεις : πράσινη μετάβαση, ψηφιοποιήση, ιδιωτικές επενδύσεις και μετασχηματισμός της οικονομίας. Το πρώτο έργο που θα ενταχθεί και θα χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο μπορεί να ανακοινωθεί ακόμη και μέσα στον επόμενο μήνα.

Το σχέδιο ενεργοποιεί 32 δισ. ευρώ, δηλαδή 19,4 δισ επιδοτήσεις συν 12,6 δισ. ευρώ από δάνεια. Ερωτηθείς ποιο είναι το ύψος των ιδιωτικών κεφαλαίων που μπορεί να κινητοποιήσει το ελληνικό πλάνο, ο υπ. αναπληρωτής υπ. Οικονομικών Θ.Σκυλακάκης, απάντησε ότι θα είναι περίπου άλλα τόσα, όσα και τα δάνεια. Επομένως το συνολικό ύψος των κεφαλαίων που μπορεί να κινητοποιήσει το σχέδιο μπορεί να αγγίξει τα 45 δισ. ευρώ στην προσεχή εξαετία.

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών, «το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, οι στρατηγικές κατευθύνσεις του οποίου παρουσιάζουμε, είναι μία ιστορική ευκαιρία για την Ελλάδα. Μια ευκαιρία την οποία κέρδισε η Κυβέρνηση Μητσοτάκη, την οποία έχουμε εθνικό καθήκον να αξιοποιήσουμε στο μέγιστο δυνατό βαθμό».

Και εξήγησε ότι «το Ταμείο αυτό είναι διαφορετικό, σε σχέση με οποιαδήποτε ευρωπαϊκή πρωτοβουλία του παρελθόντος.

Για τρεις λόγους:

- Ο πρώτος είναι ο χρόνος. Το Ταμείο Ανάκαμψης πρέπει να ολοκληρώσει όλα τα έργα και επενδύσεις μέχρι το τέλος του 2026. Η αξιοποίηση των πόρων πρέπει, συνεπώς, να γίνει με ταχύτητα χωρίς προηγούμενο.

- Ο δεύτερος είναι η πρωτοφανής δυνατότητα κινητοποίησης ιδιωτικών πόρων. Με τη χρήση των δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης με τρόπο που να μην επιβαρύνει δημοσιονομικά, αλλά να κινητοποιεί χιλιάδες ιδιωτικές επενδύσεις και την αξιοποίηση στις δημόσιες επενδύσεις των ΣΔΙΤ και των Eταιρειών Eνεργειακών Yπηρεσιών (ESCOs).

- Ο τρίτος είναι ότι το Σχέδιο συνδυάζει για πρώτη φορά επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις. Οι επενδύσεις δίνουν στο Σχέδιο μακροοικονομική και οικονομική ισχύ και οι μεταρρυθμίσεις αποτελεσματικότητα και προοπτική.

Τα ποσά που κινητοποιεί το Ταμείο, είναι τόσο μεγάλα, ώστε με σωστή αξιοποίηση να μπορούν να αλλάξουν την πορεία της χώρας και να τη θέσουν σε τροχιά μόνιμης, δυναμικής ανάπτυξης και σύγκλισης με την Ευρώπη. Δίνουν μία αχτίδα αισιοδοξίας στις σημερινές δύσκολες στιγμές και ανοίγουν ένα παράθυρο ελπίδας για ένα πολύ καλύτερο μέλλον για την Ελλάδα».

Σύμφωνα με το σχέδιο που τίθεται σε διαβούλευση τέσσερις θα είναι οι βασικοί άξονες στους οποίες και θα κατευθυνθούν οι επιχορηγήσεις.

Πρόκειται για:

 • Πράσινη μετάβαση: Ποσό 6,2 δισ. ή το 38% του συνόλου.
 • Ψηφιακή μετάβαση: Ποσό 2,1 δισ. ή το 13% του συνόλου.
 • Απασχόληση, δεξιότητες και κοινωνική συνοχή: Ποσό 4,1 δισ. ή 25% του συνόλου και
 • Ιδιωτικές επενδύσεις και μετασχηματισμός της οικονομίας: Ποσό 4 δισ. ή το 24% του συνόλου.

Ειδικότερα:

1. Μετάβαση σε νέο ενεργειακό μοντέλο φιλικό στο περιβάλλον

 • Διασύνδεση της Κρήτης και των Κυκλάδων με το δίκτυο μετάδοσης ηλεκτρικής ενέργειας της ηπειρωτικής χώρας.
 • Απλοποίηση διαδικασιών αδειοδότησης για ΑΠΕ

2. Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος της χώρας και χωροταξική μεταρρύθμιση

 • Εκτενές πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων
 • Υλοποίηση της μεταρρύθμισης του πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού

3. Μετάβαση σε ένα πράσινο και βιώσιμο σύστημα μεταφορών

 • Υποδομές για εγκατάσταση και λειτουργία φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων
 • Θεσμικό πλαίσιο για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης

4. Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας.

 • Ενίσχυση των υποδομών προστασίας από φυσικές καταστροφές
 • Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας

5. Συνδεσιμότητα για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις, το κράτος

 • Εγκατάσταση υποδομής οπτικών ινών σε κτίρια προκειμένου να επιταχυνθεί η υιοθέτηση υποδομής επόμενης γενιάς από τους πολίτες
 • Δημιουργία κατάλληλου περιβάλλοντος/ υποδομής για τη μετάβαση στην τεχνολογία 5G

6. Ψηφιακός μετασχηματισμός του κράτους

 • Διαλειτουργικότητα των συστημάτων του Δημόσιου Τομέα
 • Ψηφιακός και διοικητικός μετασχηματισμός του κράτους

7. Ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων

 • Αναβάθμιση της ψηφιακής υποδομής των επιχειρήσεων της χώρας
 • Φορολογικά κίνητρα για ψηφιοποίηση των επιχειρήσεων μέσω υπεραποσβέσεων δαπανών

8. Αύξηση των θέσεων εργασίας και προώθηση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας

 • Ενεργοποίηση πρωτοποριακών ενεργών και παθητικών πολιτικών για την αγορά εργασίας (ALMPs & PLMPs)
 • Εκσυγχρονισμός και απλούστευση του εργατικού δικαίου

9. Ενίσχυση των ψηφιακών δυνατοτήτων της εκπαίδευσης και εκσυγχρονισμός της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

 • Αναδιάρθρωση των προγραμμάτων κατάρτισης/ επανακατάρτισης με σύνδεση της αμοιβής των εκπαιδευτικών φορέων με τα αποτελέσματα των εκπαιδευομένων στο πλαίσιο ενός αξιόπιστου συστήματος πιστοποίησης
 • Ολιστική μεταρρύθμιση στην επαγγελματική εκπαίδευση, κατάρτιση και δια βίου μάθηση

10. Ενίσχυση της προσβασιμότητας, της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας του συστήματος υγείας

 • Ψηφιακός μετασχηματισμός των υπηρεσιών υγείας
 • Ατομικός ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας & Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης «Σπύρος Δοξιάδης»

11. Αύξηση της πρόσβασης σε αποτελεσματικές και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικές πολιτικές

 • Καταπολέμηση διακρίσεων μέσα από εξειδικευμένα ψηφιακά προγράμματα κατάρτισης για εργοδότες και εργαζόμενους τόσο στον ιδιωτικό όσο και τον δημόσιο τομέα
 • Εξορθολογισμός και ενίσχυση κοινωνικών επιδομάτων

12. Φορολογικά εργαλεία πιο φιλικά για την ανάπτυξη και βελτίωση της φορολ. διοίκησης

 • Ψηφιοποίηση ΑΑΔΕ - καταπολέμηση φοροδιαφυγής
 • Πλήρης κωδικοποίηση του συστήματος της φορολογικής νομοθεσίας, με στόχο την αύξηση της διαφάνειας

13. Εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης

 • Σύστημα Διοικητικής και Οικονομικής Παρακολούθησης του Δημοσίου, που στοχεύει στον ψηφιακό μετασχηματισμό των κυβερνητικών δομών οικονομικής διαχείρισης και εποπτείας
 • Καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και της διαφθοράς

14. Βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος δικαιοσύνης

 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων συμπεριλαμβανομένων και ψηφιακών για τους δικαστές και το δικαστικό προσωπικό
 • Επιτάχυνση στην απονομή δικαιοσύνης

15. Ενίσχυση του χρηματοπιστωτικού τομέα και των κεφαλαιαγορών

 • Δημιουργία Γραφείου Πιστώσεων
 • Δημιουργία Παρατηρητηρίου Πιστωτικής Επέκτασης

16. Προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας

 • Σύνδεση της έρευνας των πανεπιστημίων με την παραγωγή  και ενίσχυση της βασικής έρευνας 
 • Ενίσχυση εξωστρέφειας του οικοσυστήματος καινοτομίας και έρευνας της χώρας

17. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας της χώρας

 • Ανάπτυξη υψηλής ποιότητας, πολυτροπικών, έξυπνων και ανθεκτικών στην κλιματική αλλαγή υποδομών μεταφορών, στις οποίες περιλαμβάνονται εμβληματικές επενδύσεις σε οδικούς άξονες του Διευρωπαϊκού Οδικού Δικτύου
 • Ανάδειξη του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα ως ολοκληρωμένου, βιώσιμου αναπτυξιακού μοχλού τοπικών κοινωνιών, που δημιουργεί θέσεις εργασίας και οικοσυστήματα επιχειρηματικότητας και εκπαίδευσης, συμβάλλοντας στη κοινωνική συνοχή

18. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και προώθηση ιδιωτικών επενδύσεων και εξαγωγών

 • Χρηματοδοτικά εργαλεία για ιδιωτικές επενδύσεις που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας και αναβαθμίζουν το παραγωγικό μοντέλο της χώρας
 • Διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις εστιασμένες στη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και στην απλοποίηση του ρυθμιστικού πλαισίου

Αναλυτικά η Παρουσίαση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας:

Οι Στρατηγικές Κατευθύνσεις για το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης