ΗΠΑ: Μικρή υποχώρηση των αιτήσεων για επίδομα ανεργίας

ΗΠΑ: Μικρή υποχώρηση των αιτήσεων για επίδομα ανεργίας

Στις 793.000 ανήλθαν οι νέες αιτήσεις για παροχή επιδόματος ανεργίας στις ΗΠΑ την εβδομάδα που τελείωσε στις 6 Φεβρουαρίου, αριθμός μειωμένος κατά 19.000 αιτήσεις σε σχέση με την προηγούμενη καταμέτρηση, αλλά μεγαλύτερος των εκτιμήσεων για 760.000.

Παράλληλα, οι συνεχιζόμενες αιτήσεις για επίδομα ανεργίας για την εβδομάδα που έληξε στις 30 Ιανουαρίου ανήλθαν σε 4,545 εκατομμύρια έναντι 4,420 εκατομμυρίων αναμενόμενων.

Σε επίπεδο εβδομάδας πάντως οι νέες αιτήσεις μειώθηκαν σε σχέση με την προηγούμενη, η οποία αναθεωρήθηκε ανοδικά στις 812.000 αιτήσεις από τις 779.000 που είχαν αναφερθεί αρχικά. Αυτό έφερε τις νέες αιτήσεις για την εβδομάδα που έληξε στις 11 Φεβρουαρίου στο χαμηλότερο επίπεδο τους τις τελευταίες πέντε.