ΣΥΔΕΣΥΣ: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς

Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς

Οι παλιοί έλεγαν ότι η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς, αυτούς που έχουν πίστη στις αρχές τους και τη δουλειά τους. Αυτούς που πάνε κόντρα στο κύμα της αμφισβήτησης χωρίς επιχειρήματα. Μια τέτοια περίπτωση είναι το  Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσσωρευτών «ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ. Α.Ε.»   

Έχοντας διανύσει ήδη 15 χρόνια επιτυχημένης λειτουργίας, το Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσσωρευτών «ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ. Α.Ε.» ανανέωσε την άδεια λειτουργίας του με έγκριση ολοκληρωμένου επιχειρησιακού σχεδίου για το χρονικό διάστημα 2020-2025.

Έτσι, το ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ. είναι, πλέον, το πρώτο σύστημα σε διαχείριση όγκου αποβλήτων, καθώς από τους 26.000 τόνους που καταγράφονται ετησίως, οι 19.000 τόνοι διαχειρίζονται από το ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ. Η ανανέωση της άδειάς του, καθιστά το ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ. ως το μοναδικό σύστημα που παρέχει υπηρεσίες “one stop shop” για όλα τα είδη συσσωρευτών.

Στη νέα εποχή που ξεκινά και αξιοποιώντας την άριστη συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, το ΣΣΕΔ ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ. στοχεύει στην ακόμα μεγαλύτερη διεύρυνση του δικτύου συνεργατών του. Παράλληλα, σχεδιάζει νέες πρωτοβουλίες ευαισθητοποίησης του κοινού σε θέματα ανακύκλωσης καθώς και την υλοποίηση πρωτοβουλιών Εταιρικής Κοινωνικής Υπευθυνότητας με στόχο την ολοκληρωμένη περιβαλλοντική διαχείριση και την πράσινη ανάπτυξη. 

Ο πρόεδρος του ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ., κ. Λουκάς Χριστοδούλου, με αφορμή τα νέα δεδομένα τονίζει: «Είναι κομβική συνθήκη η παρούσα καθώς αντιλαμβανόμαστε και αναλαμβάνουμε την ευθύνη που μας αναλογεί να οδηγήσουμε τις εξελίξεις στον κλάδο. Με συγκροτημένο σχέδιο και μεθοδικότητα, συνεχίζουμε ακούραστα να κάνουμε πράξη αυτό που πρεσβεύουμε».