Φαίνεται να περιορίζεται το βάθος της ύφεσης στην Ελλάδα

Φαίνεται να περιορίζεται το βάθος της ύφεσης στην Ελλάδα

Τελικά, η Ελλάδα όπως φαίνεται θα έχει καλύτερη μοίρα συγκριτικά με άλλες χώρες ως προς το βάθος της ύφεσης το 2020. Τόσο, η έκθεση του ΟΟΣΑ όσο και η νέα μελέτη του ΚΕΠΕ δείχνουν ότι τα πράγματα θα εξελιχθούν καλύτερα και, εάν μάλιστα επιβεβαιωθούν τα καλά σενάρια, η ύφεση θα προσγειωθεί στο 5,67% φέτος. 

Τον προηγούμενο μήνα η Κομισιόν στην εαρινή πρόγνωση της εκτιμούσε ότι η ελληνική οικονομία, θα συρρικνωθεί κατά 9,75% φέτος, με την ανεργία να αυξάνεται στο 19,9% και το δημοσιονομικό ισοζύγιο να βυθίζεται εκ νέου σε έλλειμμα, ύψους 6,4% του ΑΕΠ για το 2020. Για το 2021 προβλέπεται ισχυρή ανάκαμψη, με μεγέθυνση 7,9%, μείωση της ανεργίας στο 16,8% και περιορισμό του δημοσιονομικού ελλείμματος στο 2,1% του ΑΕΠ. 

Από την πλευρά του, το υπουργείο Οικονομικών εκτιμά ότι η ύφεση θα κυμανθεί μεταξύ 4,7% και 7,9% ανάλογα με τις εξελίξεις. 

Η διαφορά εκτιμήσεων οφείλεται στο ότι η Επιτροπή υπέθεσε ότι το lockdown θα διαρκέσει περισσότερο, ενώ δεν προσμετρά τη θετική επίπτωση στην οικονομική μεγέθυνση από τη χορήγηση ρευστότητας μέσω εγγυοδοτικών προγραμμάτων.

Ωστόσο, από τις αρχές Μαίου που είχε δημοσιοποιήσει η Επιτροπή τις εκτιμήσεις τις έχουν αλλάξει τα δεδομένα και τόσο οι Οργανισμοί όσο και Οίκοι αξιολόγησης, στα memo που συντάσσουν για τους πελάτες τους, βλέπουν χαμηλότερη ύφεση από αυτή που είχε υπολογίσει η Κομισιόν.  

Το ΚΕΠΕ στη μελέτη υποστηρίζει, στο κακό σενάριο, ότι θα προκληθεί μείωση του ΑΕΠ κατά περίπου 7,16%, ενώ η μείωση στα επίπεδα της συνολικής απασχόλησης θα είναι της τάξης του  7,20%. Όπως προκύπτει, η πλειονότητα των απωλειών στο ΑΕΠ αντιστοιχούν στα εμπορεύματα «Υπηρεσίες Πλωτών Μεταφορών» (25,6%), «Κατασκευές» (20,9%) και «Υπηρεσίες Διαμονής και Εστίασης» (17,6%). 

Στο καλό σενάριο το ΚΕΠΕ υπολογίζει μείωση του ΑΕΠ κατά περίπου 5,67% και της συνολικής απασχόλησης περίπου 5,32%. Και σε αυτό το σενάριο η πλειονότητα των απωλειών στο ΑΕΠ αντιστοιχούν στα εμπορεύματα «Υπηρεσίες Πλωτών Μεταφορών» (29,1%), «Υπηρεσίες Διαμονής και εστίασης» (19,8%) και «Προϊόντα Οπτάνθρακα και Προϊόντα Διύλισης Πετρελαίου» (12,7%). 

Συμπερασματικά το ΚΕΠΕ από την ανάλυση των πολλαπλασιαστικών επιδράσεων του COVID-19 στην ελληνική οικονομία εκτιμά ότι  μείωση του ΑΕΠ κατά 5,67% και 7,16%, της απασχόλησης κατά 5,32% και 7,20%, και των συνολικών εισαγωγών κατά 10,40% και 15,53%, αντίστοιχα.

Από τις μετρήσεις του Κέντρου προκύπτει ότι το μεγαλύτερο μέρος της καθίζησης της οικονομίας αναμένεται να προκληθεί από τις αρνητικές επιδράσεις της μείωσης των εξαγωγών, και κυρίως από τους τομείς του τουρισμού και της ναυτιλίας, ενώ οι επιπτώσεις στην εσωτερική ζήτηση αφορούν κυρίως τον τομέα των κατασκευών. Όσον αφορά το εύρος της μείωσης του ΑΕΠ, οι εκτιμήσεις  είναι πιο κοντά στις προβλέψεις του Υπουργείου Οικονομικών που κάνει λόγο για μια ύφεση της τάξης του 5%.

Σημειώνεται ότι ο ΟΟΣΑ στο economic outlook, με τίτλο «Η παγκόσμια οικονομία σε τεντωμένο σκοινί» ο ΟΟΣΑ εκτιμά ότι η ύφεση στην Ελλάδα του 2020 θα ανέλθει στο 8%. Στη Γαλλία η ύφεση το 2020, σύμφωνα με το βασικό σενάριο του ΟΟΣΑ, θα είναι της τάξης του 11,4%, στην Ιταλία 11,3%, 8,9% στο Βέλγιο, ενώ συνολικά στην Ευρωζώνη θα διαμορφωθεί στο 9,1%. Στο δυσμενές σενάριο, η ύφεση στις χώρες της Ευρωζώνης θα φτάσει στο 11,5%.