Τρίτη 19 Μαΐου 2020, 17:29

-A +A

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο: Δυόμισι χρόνια η ισχύς του προγράμματος SURE

Τρίτη 19 Μαΐου 2020, 17:29
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο: Δυόμισι χρόνια η ισχύς του προγράμματος SURE
-A +A

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υιοθέτησε και τυπικά σήμερα το Πρόγραμμα SURE ύψους 100 δισ. ευρώ για την ενίσχυση της απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο θα είναι λειτουργικό από την 1η Ιουνίου και θα έχει ισχύ έως και τις 31 Δεκεμβρίου του 2022.

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωση που εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το SURE είναι ένα προσωρινό μέσο που θα χορηγήσει στα κράτη μέλη μέχρι και 100 δισ. ευρώ σε δάνεια με ευνοϊκούς όρους. Μέσω του προγράμματος αυτού τα κράτη μέλη μπορούν να ζητήσουν χρηματοδοτική στήριξη από την ΕΕ για να χρηματοδοτήσουν τις μεγάλες και απρόβλεπτες αυξήσεις των δημόσιων δαπανών τους, οι οποίες προέκυψαν μετά την εφαρμογής συστημάτων μειωμένου ωραρίου εργασίας και γενικότερα μέτρων σχετικά με την υγεία, ιδίως στους χώρους εργασίας, που ελήφθησαν για την αντιμετώπιση της κρίσης του νέου κορονοϊού.

Το SURE είναι ένας από τρεις πυλώνες του προγράμματος ασφαλείας, συνολικού ύψους 540 δισ. ευρών, για τις θέσεις απασχόλησης και τους εργαζόμενους, τις επιχειρήσεις και τα κράτη μέλη, που εγκρίθηκε από το Eurogroup στις 9 Απριλίου 2020. Οι ηγέτες της ΕΕ προσυπέγραψαν τη συμφωνία στις 23 Απριλίου και ζήτησαν να έχει τεθεί σε λειτουργία η δέσμη μέτρων έως την 1η Ιουνίου 2020. Τα δάνεια του SURE θα στηρίζονται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ και από εγγυήσεις των κρατών μελών, οι οποίες θα ανέλθουν στα 25 δισ. €.

Το Συμβούλιο υπογραμμίζει ακόμα ότι αν και όλα τα κράτη μέλη θα μπορούν να κάνουν χρήση του μέσου, το SURE θα αποτελέσει κυρίως σημαντικό δίχτυ ασφαλείας για τους εργαζόμενους των κρατών οι οικονομίες των οποίων έχουν υποστεί τις μεγαλύτερες απώλειες. 

Τέλος, επισημαίνει ότι το SURE θα είναι διαθέσιμο όταν όλα τα κράτη μέλη θα έχουν παράσχει τις εγγυήσεις τους και θα είναι λειτουργικό μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2022. Επιπλέον, έπειτα από πρόταση της Επιτροπής, το Συμβούλιο θα μπορεί να αποφασίσει να παρατείνει την ισχύ του προγράμματος, κάθε φορά κατά ένα ακόμα εξάμηνο, στην περίπτωση που εξακολουθούν να υφίστανται σοβαρές οικονομικές διαταραχές εξαιτίας της πανδημίας του COVID-19.

-A +A

Ροή Ειδήσεων

Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2020
Σελίδα με όλες τις ειδήσεις

Δημοφιλέστερα Άρθρα