7ος χρόνος, ημέρα 2186η
Τρίτη, 26 Οκτωβρίου 2021

Eπιστολή Τασούλα και 6 ομολόγων του προς την Ε.Ε. για αλληλεγγύη στην πανδημία

Eπιστολή Τασούλα και 6 ομολόγων του προς την Ε.Ε. για αλληλεγγύη στην πανδημία

Πραγματική αλληλεγγύη απέναντι στην πανδημία του κορονοϊού ζητούν με κοινή επιστολή τους προς τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι Πρόεδροι των Κοινοβουλευτικών Σωμάτων 7 χωρών–μελών μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, καλούν την Ευρωπαϊκή Ένωση να απαντήσει γρήγορα στις ανάγκες των πολιτών της, κινητοποιώντας πόρους για την πρωτοφανή υγειονομική κρίση του κορωνοϊού, η οποία «θα υπονομεύει τις δημοκρατίες της ηπείρου και απαιτεί πνεύμα αλληλεγγύης που αποτελεί το θεμέλιο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης».

«Έχουμε την υποχρέωση να αποδείξουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και όλα τα κράτη-μέλη της, είναι αποφασισμένα να δώσουν μια συγκεκριμένη και ταχεία ανταπόκριση στις προσδοκίες και τις ανάγκες των λαών μας, σε συνθήκες που υπονομεύουν την ίδια τη σταθερότητα των δημοκρατιών μας», αναφέρεται ενώ ζητείται και η ενίσχυση της ευρωπαϊκής βιομηχανικής κυριαρχίας για την παραγωγή των βασικών αγαθών και υλικών στον τομέα της δημόσιας υγείας.

Την επιστολή συνυπογράφουν:

οι Πρόεδροι των Κοινοβουλίων της Ελλάδας, της Ιταλίας, της Ισπανίας, του Λουξεμβούργου και της Πορτογαλίας, καθώς και οι Πρόεδροι της Γερουσίας της Γαλλίας, της Ισπανίας και της Ιταλίας, αλλά και ο Πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης και του εθνικού συμβουλίου της Σλοβενίας.

Ακολουθεί ολόκληρη η επιστολή προς τα όργανα της Ε.Ε.:

Αγαπητέ Πρόεδρε,

Η τραγική εμφάνιση της πανδημίας COVID-19 και οι βαρύτατες συνέπειες αυτής στα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης, αλλά και στα οικονομικά και κοινωνικά μας συστήματα, αποτελεί ένα απρόβλεπτο και πρωτοφανές φαινόμενο παγκόσμιας κλίμακας, το οποίο έχει ανατρέψει τις συνήθειες και την καθημερινότητα των πολιτών.

Καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε έναν εχθρό για τον οποίο γνωρίζουμε ελάχιστα ακόμα, πέραν του ότι αποτελεί μια τεράστια απειλή για την ανθρώπινη ζωή και την ευημερία των κοινωνιών μας.

Το κόστος και η διάρκεια της πανδημίας μέχρι στιγμής δεν είναι δυνατόν να ποσοτικοποιηθούν. Σε κάθε περίπτωση, ήδη αυτή τη στιγμή οι συνέπειες της αναστολής των μετακινήσεων, του εμπορίου και μεγάλου μέρους της οικονομικής δραστηριότητας είναι έντονα αισθητές στον καθημερινό βίο όλων ημών των πολιτών μιας ηπείρου, η οποία έχει πληγεί ιδιαίτερα.

Ο κίνδυνος απώλειας μεγάλου αριθμού θέσεων εργασίας, καθώς και το οριστικό κλείσιμο πολλών επιχειρήσεων, αλλά και η περιθωριοποίηση μεγάλου τμήματος του πληθυσμού είναι ήδη ορατός. Η κατάσταση δυσφορίας και ανησυχίας που μπορεί να αποτελέσει συνέπεια, δύναται να υπονομεύσει την ίδια τη σταθερότητα των δημοκρατικών μας συστημάτων.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και κάθε μία από τις χώρες μας καλούνται να καταβάλλουν τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια για την ανάσχεση και την αποκατάσταση των πιο δραματικών συνεπειών της πανδημίας. Η διάθεση πόρων τεράστιας κλίμακας που ήδη έχει πραγματοποιηθεί από άλλες χώρες για την αντιμετώπιση της πανδημίας θα πρέπει να μας ενθαρρύνει να εργαστούμε προς την κατεύθυνση μιας συντονισμένης και κοινής αντιμετώπισης προκειμένου να αποφύγουμε τυχόν ανεπαρκή ανταπόκριση της Ευρώπης ως σύνολο στην πρόκληση αυτή.

Τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα έχουν ήδη προβεί σε σημαντικά μέτρα και προετοιμάζουν και άλλα, τα οποία θα συνδιασθούν με τις προσπάθειες έκαστου μεμονωμένου κράτους μέλους (κ-μ).

Η σοβαρότητα της κατάστασης απαιτεί, επί τη βάσει του πνεύματος της αλληλεγγύης, ένα από τα θεμέλια της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, μια άνευ προηγουμένου κινητοποίηση πόρων, ιδιαίτερα στις χώρες της Ευρωζώνης.

Ειδικότερα, είναι απαραίτητο να εξασφαλίσουμε την πρόσβαση των χωρών μας σε σταθερή, βιώσιμη και μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση όλων των πολιτικών που κρίνονται απαραίτητες για την αντιμετώπιση των ζημιών που προκαλούνται από την πανδημία, συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων για την ανάπτυξη ευρωπαϊκής στρατηγικής για τη βιομηχανία.

Στο πνεύμα αυτό, είναι σημαντικό να διερευνήσουμε τις δυνατότητες και ευκαιρίες, οι οποίες μπορεί να προκύψουν από ιδέες που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν, συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, της χρήσης χρηματο-οικονομικών εργαλείων ή ταμείου αλληλεγγύης θεσμού ή οργάνου της ΕΕ, ώστε να συγκεντρωθούν πόροι και επενδύσεις προς όφελος όλων των κ-μ.

Κύριο μέλημα κατά την εξέταση όλων αυτών των ιδεών είναι η αντικειμενική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων που δύνανται να επιτευχθούν, ούτως ώστε να μεγιστοποιηθούν οι πόροι και οι επενδύσεις που θα μπορούσαν να κινητοποιηθούν στον αγώνα κατά του COVID-19.

Η προσέγγιση και οι δράσεις μας θα πρέπει να είναι μακράς πνοής και όχι κοντόφθαλμες, με σημείο αναφοράς τις κοινές αρχές του καταμερισμού, της αλληλλεγγύης και της συνεργασίας, οι οποίες ενέπνευσαν τη γέννηση της ΕΕ. Ως εκ τούτου, αναζητούμε έναν προωθημένο συμβιβασμό μεταξύ των διαφορετικών απόψεων και συμφερόντων των κ-μ. Εκείνοι που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή τις δύσκολες αυτές στιγμές, εκείνοι που σηκώνουν το βάρος της μεγάλης θυσίας, οι εργαζόμενοι, οι οικογένειες κι η Ευρωπαϊκή κοινότητα στο σύνολό της προσβλέπουμε σε μια αποτελεσματική ανταπόκριση, η οποία θα απορρέει από τη συνοχή, τη συνεργασία και την από κοινού δέσμευση και δράση.

Πέραν της διασφάλισης της ουσιαστικής σταθερότητας της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης και της διασφάλισης της ορθής λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς, πρέπει να καταδείξουμε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση, μαζί με όλα τα κ-μ της, είναι προσηλωμένη, σε μια τόσο δύσκολη φάση, σε μια συγκεκριμένη και άμεση απάντηση προκειμένου να καλύψει τις προσδοκίες και ανάγκες των λαών μας, να μην αφήσει κανέναν στο περιθώριο και πως είναι προσηλωμένη στη διαμόρφωση του κοινού μας μέλλοντος.

Επιπλέον, είναι σημαντικό να αναπτύξουμε ευρωπαϊκή βιομηχανική κυριαρχία, ιδιαίτερα για την παραγωγή βασικών αγαθών και υλικών στον τομέα της δημόσιας υγείας και να υπάρξει συντονισμός ανάμεσα σε όλα τα κ-μ προκειμένου να εγγυηθούμε τους μηχανισμούς αλληλεγγύης που θα μας επιτρέψουν να αντιμετωπίσουμε μελλοντικές πανδημίες. Ένας ειλικρινής διάλογος με μη κ-μ της ΕΕ θα πρέπει επίσης να αποτελέσει κύριο μέλημα για την προαγωγή προτύπων ασφάλειας τροφίμων και υγειονομικών προτύπων, όπως αυτά εφαρμόζονται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να προλάβουμε την εμφάνιση και τη μετάδοση νέων πανδημιών.

Στην τρέχουσα φάση διαβουλεύσεων και ανταλλαγής ιδεών πάνω στα ζητήματα αυτά, είναι απαραίτητη η ενεργός συμμετοχή των κοινοβουλίων, ως θεσμών εκπροσώπησης και υψηλών εκφραστών τόσο της δημοκρατίας, όσο και των αναγκών και προσδοκιών των λαών μας.

Τα κοινοβούλιά μας, στο πλαίσιο των συνταγματικών συστημάτων στα οποία ανήκουν και σύμφωνα με τους κοινοβουλευτικούς κανονισμούς που τα διέπουν, συμβάλλουν στην υιοθέτηση έκτακτων μέτρων για τον περιορισμό της πανδημίας, την ενίσχυση των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης, την εγγύηση της παραγωγής και διανομής ειδών πρώτης ανάγκης και της παροχής υπηρεσιών, καταβάλλοντας κάθε προσπάθεια ώστε να περιοριστούν οι αρνητικές συνέπειες στον τομέα της απασχόλησης και της ευρύτερης οικονομίας. Θεωρούμε επιτακτική ανάγκη τη συμμετοχή και τον ενεργό ρόλο των κοινοβουλίων στη διαδικασία εξεύρεσης και καθορισμού - σε ευρωπαϊκό επίπεδο - κατάλληλων λύσεων που θα διασφαλίζουν την αντιμετώπιση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης και την έξοδό μας από αυτή, καθότι θέτει σε κίνδυνο την προστασία των κοινών μας αξιών, των θεμελιωδών δικαιωμάτων και την ίδια την υπόσταση των κοινωνιών μας.

Πεπεισμένοι πως μπορούμε να βασιστούμε στην προσοχή σας, εκφράζουμε τις καλύτερες ευχές μας.