ΕΛΣΤΑΤ: «Βουτιά» στον τζίρο των μεταφορών το β' τρίμηνο

ΕΛΣΤΑΤ: «Βουτιά» στον τζίρο των μεταφορών το β' τρίμηνο

Τις επιπτώσεις της πανδημίας του κορονοϊού στον κλάδο των μεταφορών καταγράφει η έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ για το δεύτερο τρίμηνο, όπου ο κύκλος εργασιών στις πλωτές μεταφορές υποχώρησε 38,6%, στις οδικές μεταφορές 29,7% και στις αεροπορικές μεταφορές έφτασε το 84%.

Ανάλυση ετήσιων μεταβολών

-  Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στις «Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών, κλάδος 49»τουΒ ́τριμήνου 2020, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Β ́ τριμήνου 2019, παρουσίασε μείωση 29,7%, έναντι αύξησης 2,7% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2019 προς το 2018.

-  Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στις «Πλωτές μεταφορές, κλάδος 50» του Β ́ τριμήνου 2020, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Β ́ τριμήνου 2019, παρουσίασε μείωση 38,6% έναντι αύξησης 2,1% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2019 προς το 2018.

-  Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στις «Αεροπορικές μεταφορές, κλάδος 51»του Β ́ τριμήνου 2020, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Β ́ τριμήνου 2019, παρουσίασε μείωση 84,8%, έναντι αύξησης 16,5% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2019 προς το 2018.

-  Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στην «Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες, κλάδος 52» του Β ́ τριμήνου 2020, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Β ́ τριμήνου 2019, παρουσίασε μείωση 25,7%, έναντι αύξησης 10,9% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2019 προς το 2018.

-  Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στις «Δραστηριότητες των ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών, υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες, κλάδος 79» του Β ́ τριμήνου 2020, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Β ́ τριμήνου 2019, παρουσίασε μείωση 94,0%, έναντι αύξησης 11,6% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2019 προς το 2018.

Ανάλυση τριμηνιαίων μεταβολών

-  Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στις «Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών, κλάδος 49»του Β ́τριμήνου 2020, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Α ́ τριμήνου 2020, παρουσίασε μείωση 15,8%, έναντι αύξησης 10,1% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2019.

-  Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στις «Πλωτές μεταφορές, κλάδος 50» του Β ́ τριμήνου 2020, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Α ́ τριμήνου 2020, παρουσίασε μείωση 10,2%, έναντι αύξησης 41,8% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2019.

-  Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στις «Αεροπορικές μεταφορές, κλάδος 51»του Β ́ τριμήνου 2020, σε σύγκρισημετον αντίστοιχο δείκτη του Α ́ τριμήνου 2020, παρουσίασε μείωση 63,4%, έναντι αύξησης 102,4% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2019.

-  Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στην «Αποθήκευση και στις υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες, κλάδος 52» του Β ́ τριμήνου 2020, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Α ́ τριμήνου 2020, παρουσίασε μείωση 7,7%, έναντι αύξησης 23,4% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2019.

-  Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στις «Δραστηριότητες των ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών, υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες, κλάδος 79» του Β ́ τριμήνου 2020, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Α ́ τριμήνου 2020, παρουσίασε μείωση 75,2%, έναντι αύξησης 193,5% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση του αντίστοιχης περιόδου του έτους 2019.