ΓΔ: 907,08 7,66 (0,85 %)

Τζίρος: 81,54 εκατ. €   RT

7ος χρόνος, ημέρα 2023η
Κυριακή, 16 Μαΐου 2021

ΓΔ: 907,08 7,66 (0,85 %)

Τζίρος: 81,54 εκατ. €   RT

ΕΚΤ: Εθνικές bad bank για να αποφευχθεί το «ξεπούλημα» δανείων

ΕΚΤ: Εθνικές bad bank για να αποφευχθεί το «ξεπούλημα» δανείων

Στην περίπτωση που τα προβληματικά δάνεια αυξηθούν σημαντικά εξαιτίας της πανδημίας θα πρέπει να κεντρικές λύσεις τόσο σε εθνικό όσο και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, όπως η δημιουργία εθνικών bad bank και πλατφορμών για συναλλαγές μη εξυπηρετούμενων δανείων. Αυτό αναφέρει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στην έκθεση για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

«Μία μεγάλη αύξηση των NPLs σε όλο το σύστημα θα απαιτήσει μία συνολική προσέγγιση τόσο σε εθνικό όσο και σε επίπεδο ΕΕ. Θα πρέπει να εξεταστούν όλες οι διαθέσιμες λύσεις, από τις ρυθμίσεις δανείων εσωτερικά από τις τράπεζες και τις πωλήσεις χαρτοφυλακίων έως τη δημιουργία κεντρικών σχημάτων όπως οι εταιρείες διαχείρισης ενεργητικού (AMC ή bad bank) και οι πλατφόρμες συναλλαγών NPLs», σημειώνει η ΕΚΤ.

Την ίδια ώρα, η επιλογή των εργαλείων θα πρέπει να γίνει με γνώμονα τη φύση του προβλήματος σε κάθε περίπτωση. Οι τράπεζες πρέπει να προετοιμαστούν καλύτερα για να διαχειριστούν οι ίδιες την αύξηση των κόκκινων δανείων και να αναγνωρίσουν έγκαιρα και με ακρίβεια το πρόβλημα.

Θα χρειαστούν λύσεις που θα περιλαμβάνουν και τις αγορές και σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να εφαρμοστούν μέτρα για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της δευτερογενούς αγοράς NPLs, όπως οι πλατφόρμες συναλλαγών. Το εργαλείο αυτό θα πρέπει να εφαρμοστεί σε πανευρωπαϊκό επίπεδο για να βελτιωθεί η ποιότητα και η διαθεσιμότητα των στοιχείων για τα NPLs, διευκολύνοντας έτσι την είσοδο επενδυτών.

Μπορούν να εφαρμοστούν επίσης κεντρικά σχήματα τιτλοποιήσεων με τη στήριξη του δημοσίου (όπως ο Ηρακλής), τα οποία σε ορισμένες χώρες έχουν λειτουργήσει επιτυχώς και στο μέλλον θα μπορούσαν να βοηθήσουν την πώληση προβληματικών δανείων. Ανάλογα με τη φύση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, οι bad bank μπορούν να παίξουν ρόλο στην εξυγίανση των τραπεζικών ισολογισμών και να λειτουργήσουν ως «αποθήκη» επισφαλών δανείων για να αποφευχθεί το «ξεπούλημα» των δανείων αυτών.