ΓΔ: 925,83 1,53 (0,17 %)

Τζίρος: 68,57 εκατ. €   RT

7ος χρόνος, ημέρα 2052η
Δευτέρα, 14 Ιουνίου 2021

ΓΔ: 925,83 1,53 (0,17 %)

Τζίρος: 68,57 εκατ. €   RT

Εισφορά αλληλεγγύης: Ποιοι κερδίζουν από την κατάργησή της για το 2021

Εισφορά αλληλεγγύης: Ποιοι κερδίζουν από την κατάργησή της για το 2021

Την απαλλαγή μεγάλης μερίδας μισθωτών από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης για το 2021 προβλέπει σχετική απόφαση εγκυκλίου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, η οποία καθορίζει πώς, πότε και για ποιους πρέπει να σταματήσει η παρακράτηση τμήματος του μισθού.

Πρόκειται για την εγκύκλιο που ενεργοποιεί το ν. 4738 του 2020 που προβλέπει  ότι για το φορολογικό έτος 2021 απαλλάσσονται από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης τα εισοδήματα που αποκτώνται από μισθωτή εργασία στον ιδιωτικό τομέα και ο οποίος έχει στόχο να ενισχύσει τα χαμηλά εισοδηματικά στρώματα.

Εξαιρούνται  οι μισθωτοί του δημοσίου και όσοι πιάνονται συνεχόμενα στα τεκμήρια επί μια τριετία τουλάχιστον. Συγκεκριμένα, με βάση την εγκύκλιο:

Μπαίνουν όμως και τρεις εξαιρέσεις: χάνουν την απαλλαγή τα εισοδήματα από συντάξεις, οι μισθοί από δημόσιο, αποκεντρωμένες διοικήσεις ΟΤΑ, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και  νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (αλλά) εντός Γενικής Κυβέρνησης, αλλά και όσοι πιάνονται συνεχόμενα στα τεκμήρια επί μια τριετία τουλάχιστον. Συγκεκριμένα, με βάση την εγκύκλιο:

Αν στο φορολογικό έτος 2021 προκύψει προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων που φορολογείται ως εισόδημα από μισθωτή εργασία (άρθρο 34 παρ. 1 περ. α ) για δικαιούχους απαλλαγής ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, προκειμένου να μην επιβληθεί η ειδική εισφορά αλληλεγγύης, πρέπει τα δύο προηγούμενα φορολογικά έτη (2019 και 2020), είτε να μην υπάρχει προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων είτε αυτή να έχει καλυφθεί έστω και με εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση. Στην περίπτωση αυτή, η απαλλαγή στην προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων χορηγείται μόνο εφόσον ο φορολογούμενος αποκτά εισόδημα από μισθωτή εργασία από τον ιδιωτικό τομέα.

Η μείωση των κρατήσεων για εισφορά αλληλεγγύης πάντως δεν θα υπολογιστεί στον έως τώρα μισθό, αλλά αφού στο ποσό μετά και τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών που ενεργοποιείται επίσης από 1ης Ιανουαρίου. Συνεπώς το όφελος θα είναι πολύ μεγαλύτερο και για περισσότερους εργαζόμενους -καθώς και για τους εργοδότες τους όμως.