7ος χρόνος, ημέρα 2150η
Δευτέρα, 20 Σεπτεμβρίου 2021

Αμειβόμενη πρακτική άσκηση σπουδαστών ΙΕΚ: Ποιες θα είναι οι απολαβές, τι προβλέπει η ΚΥΑ

Αμειβόμενη πρακτική άσκηση σπουδαστών ΙΕΚ: Ποιες θα είναι οι απολαβές, τι προβλέπει η ΚΥΑ
Shutterstock

Υπογράφηκε από την Υπουργό Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, και τους συναρμόδιους υπουργούς η Κοινή Υπουργική Απόφαση που θέτει το κανονιστικό πλαίσιο βάσει του οποίου, από το νέο έτος κατάρτισης (Οκτώβριος 2021), θα υλοποιείται για πρώτη φορά το πρόγραμμα της αμειβόμενης πρακτικής άσκησης για τους καταρτιζόμενους των ΙΕΚ της χώρας.

Η δράση εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό του υπουργείου Παιδείας για την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος ένταξης των καταρτιζόμενων στα ΙΕΚ στην αγορά εργασίας.

Η βασική διασύνδεση των καταρτιζομένων με την αγορά εργασίας επιτυγχάνεται με τον θεσμό της Πρακτικής Άσκησης σε χώρους εργασίας, μέσω της οποίας οι καταρτιζόμενοι ενισχύουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες τους και αποκτούν επαγγελματική εμπειρία σε συναφείς με την κατάρτιση τους κλάδους, σε θέσεις που προσφέρονται από φορείς και επιχειρήσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Ο πρακτικά ασκούμενος θα λαμβάνει αποζημίωση ίση με το 80% του νόμιμου, νομοθετημένου ορίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη και θα χρηματοδοτείται από εξασφαλισμένους για το λόγο αυτό ενωσιακούς πόρους.