7ος χρόνος, ημέρα 2093η
Κυριακή, 25 Ιουλίου 2021

ΑΑΔΕ: Πρόστιμα 124.800 για 230 παραβάσεις των μέτρων περιορισμού

ΑΑΔΕ: Πρόστιμα 124.800 για 230 παραβάσεις των μέτρων περιορισμού

Συνολικά, επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 124.800€ και κύρωση αναστολής λειτουργίας 15 ημερών σε τρεις επιχειρήσεις επέβαλαν οι ελεγκτικές αρχές σε καταγεγραμμένες 230 περιπτώσεις παράβασης των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού, σε συνολικά 88.195 ελέγχους.

Α. Κυριότερες παραβάσεις:

1. Μη χρήση μάσκας/Μη τήρηση αποστάσεων

2. Μη επίδειξη βεβαίωσης μετακίνησης/Επίδειξη μη νόμιμης βεβαίωσης

3.Μη τήρηση της αναστολής λειτουργίας/Ειδικών κανόνων λειτουργίας του κλάδου

Β. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις:

Περιφέρεια Αττικής

Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε μια σύλληψη ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, για παράβαση των μέτρων κατά της διασποράς της πανδημίας και επέβαλε πρόστιμο στην επιχείρηση ύψους 5.000€ για παραμονή όρθιων πελατών εντός του καταστήματος.

Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε μια σύλληψη ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, για παράβαση των μέτρων κατά της διασποράς της πανδημίας και επέβαλε πρόστιμο στην επιχείρηση ύψους 3.000€ και αναστολή λειτουργίας του καταστήματος, για παράνομη παραμονή πελατών εντός του καταστήματος. Στους πέντ πελάτες επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 1.500€ (5x300).

Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε μια σύλληψη προσωρινά υπεύθυνου καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, για παράβαση των μέτρων κατά της διασποράς της πανδημίας και επέβαλε πρόστιμο στην επιχείρηση ύψους 5.000€ για υπέρβαση ωραρίου.

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε έξι πρόστιμα συνολικού ύψους 30.000€ (6x5.000€) σε ισάριθμα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για υπέρβαση του επιτρεπόμενου ορίου αριθμού πελατών και για εξυπηρέτηση όρθιων πελατών εντός των καταστημάτων.

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 3.000€ και αναστολή λειτουργίας της επιχείρησης δεκαπέντε ημερών, σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για υπέρβαση ωραρίου.

Περιφέρεια Κρήτης

Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο 3.000€ και αναστολή λειτουργίας της επιχείρησης δεκαπέντε ημερών, σε νόμιμο εκπρόσωπο καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, για παράνομη εξυπηρέτηση πελατών. 

Στους οκτώ πελάτες επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 2.400€ (8x300). Τέλος επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 300€ για μη χρήση μάσκας σε άτομο που είχε το ρόλο επιτηρητή, καθώς όλοι οι προαναφερθέντες συνελήφθησαν για παραβιάσεις του νόμου περί παιγνίων.

Επικράτεια

Η ΕΑΔ διενήργησε ελέγχους σε ενενήντα ένα (91) αντικείμενα και σε συνολικά εξακόσια σαράντα δυο (642) φυσικά πρόσωπα. Το Λιμενικό επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 15.300€ σε φυσικά πρόσωπα για μη χρήση μάσκας και μη νόμιμη μετακίνηση.