Ο αξιόπιστος κύριος... Golden Cross

Ο αξιόπιστος κύριος... Golden Cross

Υπάρχουν πολλές και πολύπλοκες μέθοδοι αξιολόγησης μετοχικών αξιών που ο κάθε επενδυτής προσαρμόζει στο προφίλ του. Η θεμελιώδης ανάλυση, η τεχνική ανάλυση, οι ροές χρήματος, το μακροοικονομικό περιβάλλον, η πολιτική σταθερότητα, η νομισματική πολιτική είναι όλα αξιοποιήσιμα εργαλεία  των αναλυτών και των επενδυτών για την χρήση των κατάλληλων κριτηρίων στη σωστή επιλογή των μετοχών.

Οι απόψεις διίστανται για τα πλεονεκτήματα  της τεχνικής ανάλυσης, καθώς αποτελεί μια περίπλοκη διαδικασία παρατήρησης της κίνησης της μετοχών στην οποία συμμετέχουν πολλών ειδών σχηματισμοί, γραμμές τάσης, ταλαντωτές, κινητοί μέσοι όροι, αλλά αυταπόδεικτα ενσωματώνει πολλούς παράγοντες που σχετίζονται με την μετοχική αξία.

Ένας  τεχνικός δείκτης από τους πιο διάσημους είναι ο αξιόπιστος Mr... Golden Cross

 Ένας κινητός μέσος όρος  παίρνει την ημερήσια  τιμή κλεισίματος μιας μετοχής για μια συγκεκριμένη περίοδο ( πχ 50 ημέρες) και στην συνέχεια διαιρώντας με τον ίδιο αριθμό ( 50 ημέρες) φτάνει στον μέσο όρο.  Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των ημερών τόσο πιο αξιόπιστο γίνεται το εργαλείο ( 200 ημέρες) καθώς καταγράφει την τάση κίνησης μιας μετοχής με μεγαλύτερη αξιοπιστία. Παρ όλα αυτά και οι μικρότερες περίοδοι κινητών μέσων είναι ιδιαίτερα χρήσιμοι για βραχυπρόθεσμες κινήσεις των traders που συντηρούν και την ζωντάνια στις αγορές.

Ο «Χρυσός Σταυρός» εμφανίζεται όταν ο κινητός μέσος όρος των 50 ημερών διασχίζει ανοδικά τον κινητό μέσο των 200 ημερών. Χρησιμοποιείται ως εργαλείο αγοράς αφού σηματοδοτεί την έναρξη μιας σημαντικής μεσομακροπρόθεσμης ​ ανοδικής τάσης. Το ακριβώς αντίθετο, ο  Σταυρός του Θανάτου ( Death Cross) συμβαίνει όταν ο κινητός μέσος των 50 ημερών διασχίζει καθοδικά τον αντίστοιχο των 200 ημερών δίνοντας την πεποίθηση της έναρξης μια μεσο μακροπρόθεσμης καθοδικής τάσης.

Στην Wall Street  ο Golden Cross αποτυπώνεται μέσω του Δείκτη BPSPX που καταγράφει το ποσοστό των μετοχών του δείκτη SP 500 που βρίσκονται με ανοδικό σήμα . Στο γράφημα βλέπουμε οτι την χθεσινή ημέρα (3 Δεκεμβρίου) το 76% των μετοχών του SP500 έχουν δώσει αγοραστικό σήμα με γνώμονα τον «Χρυσό σταυρό» 

S&P 500

Στον δικό μας FTSE /Athex Large Cap υπάρχουν τρεις κατηγορίες μετοχών βάσει του δείκτη Golden Cross: Αυτές που ήδη έχουν δώσει αγοραστικό σήμα, αυτές που ο κινητός μέσος όρος των 50 ημερών δεν έχει ακόμα διασπάσει ανοδικά τον αντίστοιχο των 200 ημερών και αυτές που είναι ακριβώς στο όριο ή είναι πολύ κοντά χρονικά να τον διασπάσουν.

Δύο μετοχές έχουν δώσει καιρό αγοραστικό σήμα, η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ και η ΔΕΗ με την πρώτη να το έχει δώσει από τις 10 Μαΐου του 2016 στα 2,68  ευρώ!  Η ΔΕΗ αντίστοιχα έδωσε σήμα στις 16 Ιουλίου στα 3,6540 ευρώ!

Σε όλο τον τραπεζικό κλάδο, ΔΕΝ έχει δοθεί αγοραστικό σήμα βάσει του Χρυσού Σταυρού, αλλά πολύ κοντά βρίσκεται ο κινητός μέσος όρος των 50 ημερών στο να διασπάσει ανοδικά τον αντίστοιχο 200 αρη,  στις EUROBANK και ΕΤΕ.

Ο ΟΠΑΠ είναι η μετοχή που βρ​ί​σκεται ακριβώς στο όριο να ικανοποιηθεί η τεχνική συνθήκη του Χρυσού Σταυρού.

Οι ΕΧΑΕ, η ΛΑΜΔΑ, η ΕΕΕ, η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ, η ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ , η ΑΛΦΑ, η ΠΕΙΡΑΙΩΣ, η JUMBO, τα ΕΛΠΕ δεν έχουν ακόμα ικανοποιήσει την συνθήκη για μεσομακροπρόθεσμο ανοδικό σήμα, ενώ η ΕΥΔΑΠ  και ο ΦΟΥΡΛΗΣ βρίσκονται  πολύ κοντά.

ΕΧΑΕ

ΕΥΔΑΠ 

Αντίθετα έχουν  δώσει  σήμα, η Viohalco, ο ΑΔΜΗΕ, ο ΟΤΕ, ο ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ , ο ΤΙΤΑΝΑΣ, ο ΟΛΠ ,ο ΕΛΛΑΚΤΩΡ  και η  ΓΕΚΤΕΡΝΑ .

 ΜΥΤILINEOS 

ΤΙΤΑΝ 

Αξίζει να σημειωθεί πως παρόμοιο εργαλείο τεχνικής ανάλυσης, με την αναλογία βραχυπρόθεσμων κινητών μέσων όρων είναι ο MACD (Moving Average Convergence Divergence)  που παραδοσιακά βασίζεται σε κινητούς των 12 και 26 ημερών, για πιο «γρήγορες» κινήσεις.

Είθισται πάντως να θεωρείται, πως αν  ο κινητός μέσος των 50 ημερών είναι πολύ ψηλά σε σχέση με τον αντίστοιχο των 200, ο τίτλος ίσως αποτιμάται υπερβολικά στο συγκεκριμένο χρονοπλα​ί​σιο  και αυξάνονται οι πιθανότητες  για μια βραχυπρόθεσμη διόρθωση.

Αποποίηση Ευθύνης

Το υλικό αυτό παρέχεται για πληροφοριακούς και μόνο σκοπούς. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως προσφορά, συμβουλή ή προτροπή για την αγορά ή πώληση των αναφερόμενων προϊόντων. Παρόλο που οι πληροφορίες που περιέχονται βασίζονται σε πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, καμία διασφάλιση δε δίνεται ότι είναι πλήρεις ή ακριβείς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως τέτοιες.