ΓΔ: 897,01 -13,20 (-1,45 %)

Τζίρος: 251,67 εκατ. €   RT

7ος χρόνος, ημέρα 2016η
Κυριακή, 9 Μαΐου 2021

ΓΔ: 897,01 -13,20 (-1,45 %)

Τζίρος: 251,67 εκατ. €   RT

Γιατί η χρονική συγκυρία ευνοεί τις επενδύσεις σε μετοχές

Γιατί η χρονική συγκυρία ευνοεί τις επενδύσεις σε μετοχές

Αδιαμφισβήτητα, η παρούσα χρονική στιγμή ευνοεί τις επενδύσεις στις αγορές μετοχών. Η πεποίθηση βασίζεται - πλην άλλων - σε δύο λόγους: το μακροοικονομικό πλαίσιο σε διεθνές επίπεδο, που επηρεάζει σαφώς και το εγχώριο και η παρατηρούμενη συμπεριφορά των επενδυτών που οδηγούν συνεχώς και σε νεότερα ιστορικά υψηλά τις τιμές των εισηγμένων, άρα και τους χρηματιστηριακούς δείκτες.

Αναφορικά με τα μακροοικονομικά, υφίστανται δύο δυνάμεις αφενός ισχυρότατες, αφετέρου προς την ίδια κατεύθυνση, και δεν είναι άλλες από τη χαλαρή και ογκώδη νομισματική πολιτική που επικρατεί στις μεγαλύτερες οικονομίες και την πελώρια δημοσιονομική στήριξη με αφορμή την ανάγκη αντιμετώπισης των προβλημάτων που προκάλεσε η πανδημία.

Έτσι, οι χαμηλότατες αποδόσεις που προσφέρουν τα περισσότερα ομόλογα απόρροια των επίσης χαμηλών επιτοκίων αναφοράς, ο χαλιναγωγούμενος πληθωρισμός και η τόνωση της αγοράς εργασίας δεν επιτρέπουν ορθολογικές αποφάσεις υπέρ των επενδύσεων σταθερού εισοδήματος, ή έστω επιτρέπουν την εξέταση εναλλακτικών επιλογών. 

Εξάλλου, συνυπολογίζοντας τον χαμηλό συστημικό κίνδυνο και τη σχετικά σταθερή γεωπολιτική συγκυρία στις περισσότερες γωνιές του κόσμου, ενδυναμώνεται η διάθεση για ανάληψη ελαφρώς υψηλότερου ρίσκου, που συνδυάζονται με τις ήδη επιτευχθείσες αποδόσεις και τα συνακόλουθα κέρδη.

Αφετέρου, τα δημοσιονομικά πακέτα που επιταχύνουν την ανάρρωση και δημιουργούν ένα γόνιμο έδαφος για επιπλέον επενδύσεις, ωφελούν τις προσδοκίες για συντήρηση και συνέχιση της αύξησης των αποτιμήσεων των εταιριών, υπό τη θεώρηση ότι αυτές θα συνεχίσουν να μεγεθύνονται κατά περίπτωση.

Μάλιστα, εστιάζοντας σε μια έστω υποτυπώδη κλαδική ανάλυση, και δη σε κλάδους τεχνολογίας, πληροφορικής, κατασκευών, πράσινης ενέργειας και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, αντιλαμβάνεται εύκολα κανείς ότι η παγκόσμια οικονομική μεγέθυνση είναι σχεδόν δεδομένη, διότι υφίστανται κατά κανόνα εκτενή πολλαπλασιαστικά οφέλη που υποστηρίζουν συνολικά την οικονομική δραστηριότητα.

Τα παραπάνω έρχονται σε άμεση συνάφεια με τις θετικές προσδοκίες για μεσο-μακροπρόθεσμες  υψηλότατες αποδόσεις στο ελληνικό χρηματιστήριο. Διότι αφενός τα μεγέθη των εισερχόμενων κεφαλαίων από πολλές πηγές είναι μεγάλα συγκριτικά με τις τρέχουσες αποτιμήσεις, αφετέρου η ειδική θέση της χώρας τόσο γεωστρατηγικά όσο και ενεργειακά αφήνει τεράστια περιθώρια θετικών εξελίξεων.

Επομένως, η αύξηση του κύκλου εργασιών των εισηγμένων μας, η βελτίωση της αγοράς εργασίας, (άρα και των επιπέδων κατανάλωσης και συνολικής ζήτησης), το θετικό κλίμα που παίζει σημαντικό ρόλο ως προς την ολοένα και ενδυναμούμενη πεποίθηση ότι η συνέχιση της ανόδου έχει σοβαρές πιθανότητες, ανοίγουν τον δρόμο για άνθηση στο χρηματιστήριο.

Τέλος, αν συμπεριλάβουμε το χρονικό σημείο που το τραπεζικό σύστημα κοντεύει να λύσει αυτόν τον πολύχρονο γόρδιο δεσμό με τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα, τα υψηλότατα κόστη λειτουργίας, τη μετοχική διάρθρωση και την έκθεση σε χρηματοπιστωτικά προϊόντα, ετοιμάζεται ένα εκρηκτικό πάρτι αποδόσεων, που μόνο με κάτι πολύ έξαφνο θα μπορούσε να αναβληθεί.

Αποποίηση Ευθύνης
Το υλικό αυτό παρέχεται για πληροφοριακούς και μόνο σκοπούς. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως προσφορά, συμβουλή ή προτροπή για την αγορά ή πώληση των αναφερόμενων προϊόντων. Παρόλο που οι πληροφορίες που περιέχονται βασίζονται σε πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, ουδεμία διασφάλιση δίνεται ότι είναι πλήρεις ή ακριβείς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως τέτοιες.