7ος χρόνος, ημέρα 2151η
Τρίτη, 21 Σεπτεμβρίου 2021

Έξι μετοχές που έχουν θέση σε κάθε επενδυτικό χαρτοφυλάκιο

Έξι μετοχές που έχουν θέση σε κάθε επενδυτικό χαρτοφυλάκιο

Οι επενδυτές στις χρηματιστηριακές αγορές της Νέα Υόρκης, εξακολουθούν να σκαρφαλώνουν σε νέα υψηλά, με τα μυαλό τους πάντα να εστιάζει στο ενδεχόμενο μιας βύθισης της τάξεως του 10%, που θα εκτονώσει την αγωνία και την ψυχολογική πίεση που ασκείται πάνω τους. Έτσι περισσότερο παρά ποτέ, οι επενδυτές εστιάζουν σε μετοχές παντός καιρού. Αναζητήσαμε έξι μετοχές τόσο της ψηφιακής, όσο και της κυκλικής οικονομίας, που έχουν κατά τη γνώμη μας, τις προϋποθέσεις να τοποθετηθούν σε κάθε χαρτοφυλάκιο.

Αυτές οι έξι μετοχές είναι η Apple (AAPL), η Facebook (FB), η Microsoft (MSFT), η Intel (INTC), η Dow (DOW) και η Travelers Company (TRV). Όλες αυτές τις είχαμε αναλύσει παλαιότερα, όταν παρουσιάζαμε τις μετοχές που απαρτίζουν τον δείκτη Dow Jones και το Nasdaq.

Η μετοχή της Apple, δίνει την εντύπωση είναι ότι είναι πάντα ακριβή. Μέρος αυτής της εντύπωσης εδράζεται στο γεγονός της συσσωρευτικής απόδοσης της τάξης του +442%, μέσα στη τελευταία πενταετία. Και όμως είναι μια βαθιά υποτιμημένη μετοχή, αν λάβουμε υπ’ όψη μας τις ταμειακές ροές, τα περίφημα cash flows.

Το αυτό ισχύει και για τις μετοχές της Facebook και της Microsoft, που έχουν προσφέρει σημαντικότατα κέρδη και υπεραξίες στους επενδυτές.

5ετές γράφημα Apple (AAPL)

5ετές γράφημα Facebook (FB)

5ετές γράφημα Microsoft (MSFT)

Και οι τρεις ανωτέρω μετοχές, για διαφορετικούς λόγους η κάθε μια, δείχνουν ότι μπορούν να διατηρήσουν ρυθμούς ανάπτυξης άνω του 10%. Με τις αποδόσεις του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου να βρίσκονται στο 1,2%, το discount rate των ταμειακών ροών θα μπορούσε κάλλιστα να υπολογίζεται στο 3%. Ταυτόχρονα ο ρυθμός αύξησης των μακροπρόθεσμων ελεύθερων ταμειακών ροών (long-term free cash flow growth rate) μπορεί να ασφάλεια να υπολογιστεί στο 10%.

Έτσι χρησιμοποιώντας τη γνωστή μέθοδο αποτίμησης των προεξοφλημένων ταμειακών ροών, η μετοχή της Apple θα μπορούσε να αποτιμηθεί στα $238, η μετοχή της Facebook στα $476 και η μετοχή της Microsoft στα $315. Αυτές οι τιμές στόχοι, προσφέρουν αποδόσεις της τάξεως των +39%, +25% και +10% αντιστοίχως.

Με διαφορετική οπτική αντιμετωπίζονται οι «βαριές» μετοχές του δείκτη Dow Jones. Άλλωστε είναι μετοχές για τις οποίες ακούγονται λίγα στις χρηματιστηριακές τηλεοπτικές εκπομπές του Bloomberg και του CNBC. Και είναι μετοχές που δεν απασχολούν τις αναρτήσεις, τις αναλύσεις και τους διαλόγους των επενδυτικών ομάδων που δραστηριοποιούνται στα νέα μέσα κοινωνικής δικτύωσης,

Εδώ δεν εστιάζουμε στην ανάπτυξη των μεγεθών και τις ταμειακές ροές, αλλά σε άλλους δείκτες μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται η σταθερή μερισματική απόδοση, οι ρυθμοί αύξησης των κερδών, ο δείκτης Ρ/Ε, και άλλοι.

Η Intel Corp (INTC), δραστηριοποιείται στο χώρο των ολοκληρωμένων κυκλωμάτων και των ημιαγωγών. Ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος και η ζήτηση για chips, δεν φαίνεται ότι θα κοπάσει το επόμενο χρονικό διάστημα. Ο δείκτης Ρ/Ε της Intel, βρίσκεται στο 11,95 και είναι ένας από τους χαμηλότερους, ανάμεσα στις 30 μετοχές του Dow Jones. Η Advanced Micro Devices (AMD), που αποτελεί τον μεγαλύτερο ανταγωνιστή της Intel έχει Ρ/Ε 38. H μερισματική απόδοση βρίσκεται στο 2,61%, η ετήσια αύξηση των κερδών ανέρχεται στο 4,9% και ο δείκτης «τιμή μετοχής προς λογιστική αξία» (price to book) είναι 2,53. Όπως παρατηρούμε και στο ακόλουθο γράφημα η μετοχή INTC, έχει δώσει αρκετές ευκαιρίες ρευστοποιήσεων και επανατοποθετήσεων.

5ετές γράφημα Intel (INTC)

H Dow Inc (DOW), παρουσίασε μέσα στο 2020 αύξηση κερδών της τάξεως του 167%. Όμως οι αναλυτές περιμένουν για την τρέχουσα χρήση μείωση του κύκλου εργασιών, που ερμηνεύει ως ένα σημείο το χαμηλό Ρ/Ε του 11,65. Η μερισματική απόδοση βρίσκεται στο 4,75%. Η σχέση δανειακών κεφαλαίων προς ίδια είναι στο 1,1 γεγονός που γεννά προβληματισμούς σχετικά με το ενδεχόμενο αύξησης των επιτοκίων.

5ετές γράφημα Dow (DOW)

H εταιρεία The Travelers Companies Inc. (TRV), παρουσίασε μέσα στο 2020 αύξηση κερδών της τάξης του 6%. Δεν αναμένεται όμως να υπάρξει σημαντική μελλοντική θετική μεταβολή, καθώς ο ασφαλιστικός κλάδος περνάει περίοδο κρίσης. Το Ρ/Ε της μετοχής βρίσκεται στο 10, ενώ σε παραπλήσια επίπεδα κινούνται και τα Ρ/Ε των ανταγωνιστριών εταιρειώνChubb (CB) και Progressive (PGR), με 13,75 και 10,32 αντίστοιχα. Η μερισματική απόδοση είναι 2,36%.

5ετές γράφημα Travelers (TRV)

Ένα ισορροπημένο χαρτοφυλάκιο ανάμεσα σε αναπτυξιακές ψηφιακές μετοχές και παραδοσιακές βαριές μετοχές με ικανοποιητικές μερισματικές αποδόσεις, αποτελεί μια συνταγή παντός καιρού, για όσους επενδυτές δραστηριοποιούνται στα χρηματιστήρια της Νέας Υόρκης

Αποποίηση Ευθύνης
Το υλικό αυτό παρέχεται για πληροφοριακούς και μόνο σκοπούς. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως προσφορά, συμβουλή ή προτροπή για την αγορά ή πώληση των αναφερόμενων προϊόντων. Παρόλο που οι πληροφορίες που περιέχονται βασίζονται σε πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, ουδεμία διασφάλιση δίνεται ότι είναι πλήρεις ή ακριβείς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως τέτοιες.

.