ΕΧΑΕ: Η... μπάνκα κερδίζει πάντα

ΕΧΑΕ: Η... μπάνκα κερδίζει πάντα

Κατά την διάρκεια του καλοκαιριού στο ελληνικό χρηματιστήριο, η κίνηση διαμορφώθηκε σε μια οριζόντια ζώνη συναλλαγών στενού εύρους. Κυριάρχησαν οι απαξιωτικοί τζίροι με τους επενδυτές να εμφορούνται από τις ανησυχίες  των επιπτώσεων κυρίως στον τουρισμό και τον φόβο για την επόμενη ημέρα που κράτησε μέχρι τέλους Οκτωβρίου.

Ο  Νοέμβριος μας βρήκε με καταιγίδα θετικών ειδήσεων και παρά την αναγγελία του lockdown εξελίχθηκε ένα έντονο ανοδικό ράλι με πρωτεργάτη τον τραπεζικό κλάδο. Λόγω των χαμηλών αποτιμήσεων που είχαν καταγραφεί  ειδικά στις τράπεζες ενεργοποιήθηκαν αγοραστικά αντανακλαστικά και από τους ξένους θεσμικούς επενδυτές αλλά και από τους εγχώριους ιδιώτες και θεσμικούς  με αποτέλεσμα η ιστορική άνοδος του Νοεμβρίου να συνοδευτεί και από μια αύξηση των ημερήσιων συναλλαγών  που θύμισε παλιές καλές εποχές.

Η συμπεριφορά της αγοράς άλλαξε με την διαφαινόμενη προεξόφληση της επόμενης ημέρας, καθώς η μη αμφισβήτηση της μεσοπρόθεσμης βιωσιμότητας του δημοσίου χρέους, οι χαμηλές αποδόσεις ομολόγων και η προσπάθεια για εξορθολογισμό των αποτιμήσεων έστρεψαν κεφάλαια προς την αγορά, που πήραν θέσεις σε μετοχικές αξίες. Άλλωστε, ακόμα και αναμενόμενη μειωμένη μερισματική απόδοση της φετινής χρονιάς είναι η ελκυστικότερη των τελευταίων αποδόσεων των επιχειρηματικών ομολόγων.

Η αναζωπύρωση του ενδιαφέροντος για τις μετοχικές αξίες που προεξοφλεί καλύτερες ημέρες και για το ελληνικό χρηματιστήριο, έχει έναν σίγουρο κερδισμένο : Τα ΕΧΑΕ, τη μετοχή των Ελληνικών Χρηματιστηρίων, την εταιρεία που με τις θυγατρικές της ATHEXClear και ATHEX CSD λειτουργούν την οργανωμένη αγορά αξιών και παραγώγων, προσφέρουν υπηρεσίες εκκαθάρισης, διακανονισμού και καταχώρησης, καθώς και ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής στην Ελληνική κεφαλαιαγορά, προωθώντας την ανάπτυξη της ιδέας της κεφαλαιαγοράς στην Ελλάδα.

Αποτελέσματα που δεν ενθουσίασαν

Η πραγματικότητα είναι ότι τα αποτελέσματα της ΕΧΑΕ στο εννεάμηνο  δεν ενθουσίασαν τους αναλυτές καθώς τα έσοδα διαμορφώθηκαν στα 21,2 εκατ. ευρώ  μειωμένα κατά 14% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Τα έσοδα δεν θα ήταν ιδιαίτερα μειωμένα αν δεν επιμερίζονταν με το νέο λογιστικό πρότυπο σε μελλοντικές χρήσεις, οπότε η μείωση προήλθε κυρίως από τον διακανονισμό συναλλαγών (μείωση κατά 2,8 εκατ.ευρώ).

Η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 63,4 εκατ. ευρώ  μειωμένη κατά 5,7% σε σχέση με το εννεάμηνο του 2019 των 67,2 εκατ. ευρώ,  ενώ τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη του Ομίλου μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στα 2,5 εκατ.  ευρώ, έναντι 5,9 εκατ. ευρώ, το εννεάμηνο του 2019, παρουσιάζοντας μείωση 57,0%. Στο εννεάμηνο το συνολικό κόστος των λειτουργικών εργασιών και δαπανών είναι αυξημένο κατά 8,6% λόγω κυρίως από τις αμοιβές προσωπικού που προέκυψαν με την ενίσχυση της διοικητικής δομής του ομίλου. Όμως η μεγάλη αύξηση των συναλλαγών του Νοεμβρίου, οδήγησε την μέση ημερήσια αξία συναλλαγών στο ενδεκάμηνο μόνο κατά 5 εκατ. ευρώ χαμηλότερη από το σύνολο της περσινής χρονιάς. Ο φετινός Δεκέμβριος θα κρίνει την τελική γραμμή.  Άλλωστε τα ΕΧΑΕ έχουν μηδενικό  δανεισμό και ταμείο στο εννεάμηνο στα 65 εκατ. ευρώ γι αυτό και συνεχίζεται αδιάλειπτα η πολιτική των χρηματικών διανομών( επιστροφή κεφαλαίου και μέρισμα).

Αναπτυξιακά κίνητρα μέσω Χρηματιστηρίου

Αυτά όμως δεν αρκούν. Το επενδυτικό κενό της χώρας πρέπει να καλυφθεί με την αύξηση της ζήτησης των επενδύσεων  και να υιοθετηθούν φορολογικά κίνητρα για επενδυτές και επιχειρήσεις. Ήδη προς την κατεύθυνση αυτή,  εξετάζεται η θέσπιση φορολογικών κινήτρων φυσικών προσώπων προς μακροπρόθεσμη επένδυση/αποταμίευση μέσω της  θέσπισης ενός ειδικού ατομικού λογαριασμού με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά.  Τα κίνητρα θα είναι αξιόλογα καθώς θα αφορούν απαλλαγή από τη φορολογία εισοδήματος της υπεραξίας, απαλλαγή από τον φόρο μερισμάτων η και θα εκπίπτουν από το φορολογητέο εισόδημα του συγκεκριμένου έτους μέχρι ενός ανώτατου ορίου. Οι θεσμικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση, κατά το μέγιστο δυνατό, της αξιοπιστίας και της διαφάνειας στην αγορά, όπως αποδείχθηκε με τις περιπτώσεις της Folli Follie και της MLS είναι άκρως απαραίτητες ενώ η  δημιουργία ενός ειδικού πλαισίου που θα ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις για επενδύσεις στην «πράσινη ανάπτυξη, είναι ένα πρόταγμα για το μέλλον με βαρύνουσα σημασία.

Σημαντικότερο όλων, η εκπόνηση ενός σχεδίου για την ανάπτυξη της χρηματοοικονομικής παιδείας  (financial literacy)  που είναι κεφαλαιώδους σημασίας. Με την επερχόμενη αναβάθμιση της χρηματαγοράς θα έλθουν νεότερες γενιές να επενδύσουν και  να αποτελέσουν την ραχοκοκαλιά της επόμενης χρηματιστηριακής ανάταξης. 

Η ΕΧΑΕ ως εταιρεία και η μετοχή τους, που σαν την …«μπάνκα» κερδίζει πάντα, θα είναι οι απόλυτοι κερδισμένοι, εάν και εφόσον αρκετά, αν όχι όλα, από τα σχέδια ανάταξης της κεφαλαιαγοράς, υλοποιηθούν.

Αποποίηση Ευθύνης
Το υλικό αυτό παρέχεται για πληροφοριακούς και μόνο σκοπούς. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως προσφορά, συμβουλή ή προτροπή για την αγορά ή πώληση των αναφερόμενων προϊόντων. Παρόλο που οι πληροφορίες που περιέχονται βασίζονται σε πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, ουδεμία διασφάλιση δίνεται ότι είναι πλήρεις ή ακριβείς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως τέτοιες.