7ος χρόνος, ημέρα 2093η
Κυριακή, 25 Ιουλίου 2021

Δείκτης ESG: Μια νέα πολλά υποσχόμενη αρχή για τις εισηγμένες επιχειρήσεις

Δείκτης ESG: Μια νέα πολλά υποσχόμενη αρχή για τις εισηγμένες επιχειρήσεις

Ήταν θέμα χρόνου το Χρηματιστήριο Αθηνών να κάνει το επόμενο βήμα και να βάλει την εγχώρια επενδυτική κοινότητα στη λογική της σύγχρονης επενδυτικής σκέψης. Η επιλογή πλέον μιας επένδυσης δεν έχει μόνο ποσοτικά κριτήρια τα οποία βασίζονται στις προοπτικές και το επιχειρηματικό πλάνο μιας εταιρείας αλλά και ποιοτικές.

Πόσο συνεπής είναι η εταιρεία με τις δεσμεύσεις της για το περιβάλλον, πώς εκπροσωπούνται οι μέτοχοι στη διοίκηση, ποια είναι η ποσόστωση των στελεχών η πολιτική αμοιβών, ποιο είναι η επιστροφή του πλούτου που δημιουργεί η εταιρεία στην κοινωνία κ.α.. Όλα αυτά απαντώνται μέσα από το τρίπτυχο «Περιβάλλον, Κοινωνία, Εταιρική διακυβέρνηση» ή κατά το... ελληνικότερον «ESG» που είναι τα αρχικά του Environmental, Social, Governance.

Tα ανωτέρω και άλλα πολλά σχετικά ερωτήματα τυποποιήθηκαν, μπήκαν σε φόρμες διαδικασιών και πήραν ένα σκορ. Βάσει αυτού του σκορ οι εταιρείες κατατάσσονται σε μια λίστα που με άριστα το 1 ή το 100 ανάλογα με την κλίμακα αξιολόγησης δείχνει πόσο κοντά ή μακριά είναι στην εφαρμογή και την τήρηση αυτών των προτύπων. Η αξιολόγηση υλοποιείται από ανεξάρτητους πιστοποιημένους οργανισμούς, συνήθως μια φορά το χρόνο και δημιουργεί ένα συντελεστή που συνοδεύει την εταιρεία έως την επόμενη αξιολόγηση της.

Ο δείκτης που σήμερα εγκαινιάζει το Χρηματιστήριο είναι προς την κατεύθυνση και όπως κάθε τι που ξεκινάει θα χρειαστεί χρόνο για να εμπεδωθεί από την Αγορά και τις εταιρείες. Ο δείκτης σχεδιάστηκε να περιλαμβάνει 60 εταιρείες, όσες και οι εταιρείες που συμμετέχουν στη σύνθεση του Γενικού Δείκτη.

Μέχρι τη συμπλήρωση του σύμφωνα με τα κριτήρια επιλεξιμότητας θα υπολογίζεται με μικρότερο αριθμό συμμετεχόντων. Όταν θα έχει επιτευχθεί ικανοποιητικός βαθμός κινητοποίησης θα εξεταστεί στα κριτήρια επιλογής των εταιρειών του Γενικού Δείκτη να προστεθεί και το ESG Rating, ώστε ο Γενικός Δείκτης να είναι πλέον δείκτης ESG.

Στην παρούσα φάση θα συμμετέχουν όσες εταιρείες παρουσιάζουν ESG Rating μεγαλύτερο από το minimum 0,30. Τα σκορ θα υπολογίζονται με βάση τη μελέτη του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου (ΕΚΠΑ), θα λαμβάνεται υπόψη το κριτήριο της διασποράς (15%) και θα αναθεωρείται μια φορά το χρόνο: Ήδη η επόμενη αναθεώρηση έχει τοποθετηθεί για τον Οκτώβριο όπου θα ενσωματωθούν τα επικαιροποιημένα στοιχεία του 2020.

Ήδη υπάρχει ένας ικανοποιητικός αριθμός εταιρειών που έχουν υλοποιήσει την αξιολόγηση με βάση τα κριτήρια του ESG για τη χρήση του 2019: Στην Κύρια Αγορά από τις 124 εταιρείες οι 101 έχουν αξιολογηθεί στην Εναλλακτική 6 από τις 9 από την Επιτήρηση 6 από τις 20 και από όσες είναι σε αναστολή 1 από τις 9.

Το σκορ στο σύνολο είναι αναμενόμενα χαμηλό αφού η αξιολόγηση έρχεται σε περίοδο που οι εταιρείες δεν έχουν ολοκληρώσει το σύνολο των σχετικών δράσεων. Οι 102 εταιρείες έχουν μέσο σκορ 0,24 με καλύτερη την Τράπεζα Πειραιώς (0,8) και στην τελευταία θέση την Έλαστρον (0,02). Ο Μέσος όρος του FTSE-25 είναι στο 0,53, της μεσαίας κεφαλαιοποίησης στο 0,24 και του Γενικού Δείκτη στο 0,35.

Τα σκορ είναι μεν χαμηλά, ωστόσο οι εταιρείες έχουν πλέον ένα κίνητρο να βελτιώσουν τις δράσεις και τις διαδικασίες τους ώστε να ανέβουν κατηγορία. Το σκορ κάθε εταιρείας θα της δίνει και μεγαλύτερη στάθμιση στη διαμόρφωση του δείκτη άρα και μεγαλύτερες δυνητικές ροές εφόσον καταστεί δείκτης αναφοράς (benchmark) στο μέλλον για επενδυτικά κεφάλαια που παρακολουθούν σχετικούς δείκτες.

Σύμφωνα με τις τάσεις που παρατηρούνται διεθνώς τα επενδυτικά κεφάλαια βάζουν πλέον αυστηρές προϋποθέσεις επιλεξιμότητας στα χαρτοφυλάκια τους ξεκινώντας από την ύπαρξη αξιολόγησης που φτάνουν έως υψηλά σκορ για να τοποθετηθούν ή να παραμείνουν επενδυμένα. Εκτιμάται ότι η αξία του ενεργητικού που είναι επενδεδυμένη σε ESG ETF, μετοχές και άλλα συναφή αξιόγραφα ξεπερνάει τα 45 τρισ. δολάρια.

Ήρθε η ώρα λοιπόν η «υπεύθυνη επένδυση» να έρθει σε μεγαλύτερη κλίμακα και στην Ελλάδα. Μέχρι στιγμής σε θεσμικό επίπεδο έχουν πάρει πρωτοβουλίες οι ΑΕΔΑΚ των Eurobank, Πειραιώς, Interamerican, Optima και Alpha Bank με τη σύσταση αμοιβαίων με βασικό χαρακτηριστικό τoν προσανατολισμό στο εν λόγω τρίπτυχο. Το πεδίο παρουσιάζει ακόμα εξαιρετικό ενδιαφέρον.

Αποποίηση Ευθύνης
Το υλικό αυτό παρέχεται για πληροφοριακούς και μόνο σκοπούς. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως προσφορά, συμβουλή ή προτροπή για την αγορά ή πώληση των αναφερόμενων προϊόντων. Παρόλο που οι πληροφορίες που περιέχονται βασίζονται σε πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, ουδεμία διασφάλιση δίνεται ότι είναι πλήρεις ή ακριβείς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως τέτοιες.

Διαβάστε ακόμα:

Από 2 Αυγούστου σε διαπραγμάτευση ο δείκτης ESG - Ποιες εταιρείες συμμετέχουν, ο στόχος