8ος χρόνος, ημέρα 2271η
Τετάρτη, 19 Ιανουαρίου 2022

Χρηματιστήριο: Κεφάλαια 60 δισ. ευρώ φέρνουν τις 1.000 μονάδες

Χρηματιστήριο: Κεφάλαια 60 δισ. ευρώ φέρνουν τις 1.000 μονάδες
Φωτογραφία Αρχείου
Shutterstock

Τι κοινό έχουν η «συντήρηση των τοιχογραφιών της Ιεράς Μονής Παναγίας Μαυριώτισσας Καστοριάς» με την «ενεργειακή αναβάθμιση κύριων κατοικιών»; Είναι μέσα στα πρώτα 55 έργα που εντάσσονται στο Ταμείο Ανάκαμψης και θα υλοποιηθούν μέσα από την πρώτη δόση ύψους 3,56 δις ευρώ που αφορά το 2022. Από τα 3,56 δισ. ευρώ, τα 1,72 δισ. ευρώ αφορούν στο σκέλος των επιδοτήσεων του Ταμείου Ανάκαμψης και 1,84 δισ. ευρώ στο σκέλος των δανείων, αντίστοιχα. Από τις αρχές του προηγούμενου Αυγούστου η Ελλάδα έχει λάβει κεφάλια συνολικού ύψους 3,96 δισ. ευρώ (2,31 δισ. ευρώ για επιδοτήσεις και 1,65 δισ. ευρώ για δάνεια).

Το σύνολο των πόρων που θα εκταμιευθούν είναι γνωστό και για τα πέντε χρόνια του προγράμματος θα ανέλθει σε 31,16 δις ευρώ. Τα χρήματα αυτά θα μοχλευθούν με κεφάλαια τραπεζών και ίδια συμμετοχή και θα ανέλθουν σε 59,81 δις ευρώ. Επιγραμματικά το σχήμα χρηματοδότησης θα είναι το εξής: Εφόσον ένα επιχειρηματικό σχέδιο κριθεί επιλέξιμο από τους διαπιστευμένους αξιολογητές των επενδυτικών πλάνων για χρηματοδότηση από το Ταμείο θα λάβει δάνειο διάρκειας 12 ετών με επιτόκιο 0,35%. Εν συνεχεία οι τράπεζες θα χορηγήσουν δάνεια έως και 30% του συνόλου του προϋπολογισμού του έργου με κόστος ανάλογο του προφίλ του δανειολήπτη και των εξασφαλίσεων που θα έχουν. Το υπόλοιπο 20% θα αφορά την ίδια συμμετοχή του επενδυτή. Οι τράπεζες που μέχρι στιγμής έχουν συμφωνήσει να συμμετέχουν στην χορήγηση των πρώτων 970 εκατ. ευρώ των δανείων που θα υποστηρίξουν τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης είναι έξι: Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Bank, Eurobank, Optima Bank και Παγκρήτια Τράπεζα.

Για να είναι επιλέξιμες, οι επενδύσεις θα πρέπει να συμβάλλουν σε έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω στόχους: 1) πράσινη μετάβαση, 2) ψηφιακός μετασχηματισμός, 3) καινοτομία – έρευνα και ανάπτυξη, 4) ανάπτυξη οικονομιών κλίμακας μέσω συνεργασιών και συνενώσεων και 5) εξωστρέφεια. Οι δράσεις που θα υλοποιηθούν αφορούν γεωγραφικά το 82,34% του ελληνικού πληθυσμού και μπορούν να «πριμοδοτήσουν» μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις από 10 εώς 20 ποσοστιαίες μονάδες επιπλέον του αρχικού 50% που αφορά την μέγιστη συμμετοχή του Ταμείου. Οι εκταμιεύσεις που έρχονται από το 2022 έως το 2026 μαζί με τα δάνεια και την συμμετοχή των ιδιωτών είναι πάνω από 5% ως ποσοστό του ΑΕΠ για κάθε ένα χρόνο, χωρίς να υπολογίζονται οι επιμέρους πολλαπλασιαστές ρευστότητας που δημιουργούνται.

Πιθανότατα να μην έχουμε αντιληφθεί πλήρως τη σημασία του που έχει για την οικονομία, την απασχόληση και την κοινωνία η εισροή όλων αυτών των πόρων για ένα τόσο σημαντικό χρονικό διάστημα. Η καθημερινότητα της πανδημίας έχει βάλει σε δεύτερο πλάνο εξελίξεις που εκτός από την χρηστικότητα τους θα δημιουργήσουν ένα σημαντικό οικονομικό αποτέλεσμα και προστιθέμενη αξία με ευρεία διάχυση σε κλάδους δραστηριότητας και μεγέθη επιχειρήσεων. Το Χρηματιστήριο πάντως κάτι άρχισε να καταλαβαίνει τελευταία…

Επίδραση στο ΑΕΠ των εισροών από το Ταμείο Ανάκαμψης (ποσοστιαία μεταβολή από τον σταθερό ρυθμό)

Πηγή: Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους