Προσυμφωνημένη συναλλαγή 6.700 μετοχών για DIMAND, στα 15,00 ευρώ.

Προσυμφωνημένη συναλλαγή 6.700 μετοχών για DIMAND, στα 15,00 ευρώ.