ΦΛΕΞΟ: Στο +1,46% με συνολικό όγκο 1.000 τεμ. και με τον πρώτο αγοραστή στο -5,11%.

ΦΛΕΞΟ: Στο +1,46% με συνολικό όγκο 1.000 τεμ. και με τον πρώτο αγοραστή στο -5,11%.