Τι υπερτίμημα δικαιολογεί το «πράσινο» real estate
Shutterstock
Shutterstock
Χρηματιστήριο Αθηνών

Τι υπερτίμημα δικαιολογεί το «πράσινο» real estate

Πλησιάζει ο καιρός που την πόρτα του Χρηματιστηρίου θα χτυπήσουν εταιρίες εκμετάλλευσης ακινήτων (ΑΕΕΑΠ). Ήδη στις εισηγμένες εταιρίες του κλάδου παρατηρείται μια διαφοροποίηση ως προς τα είδη των ακινήτων που έχουν στα χαρτοφυλάκια τους, το μέγεθος και τη γεωγραφική τους διαφοροποίηση. Υπάρχει ωστόσο μια σημαντική παράμετρος που κάνει τη διαφορά στο έσοδο που αποφέρουν στους ιδιοκτήτες τους. 

Μια σειρά μελετών επισημαίνει ότι τα «πράσινα» κτίρια γραφείων έχουν υψηλότερη αποτίμηση και υψηλότερα μισθώματα. Τέτοια δεδομένα συγκεντρώθηκαν σε μια πρόσφατη έρευνα που αφορούσε τις τιμές των ενοικίων καθώς και συναλλαγές σε ακίνητα στο Λονδίνο την περίοδο 2010 -2021. Εξετάστηκαν 2.537 συναλλαγές και 2.907 συμβόλαια μισθώσεων. Σε ένα τόσο μεγάλο δείγμα δεδομένων ήταν εύκολο να εντοπιστούν κτίρια με διαφορετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα με παρόμοια όμως χαρακτηριστικά όπως το μέγεθος και η περιοχή και να διαπιστωθεί η διαφορά στο έσοδο. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας αποδεικνύουν ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές όχι μόνο μεταξύ ακινήτων που διαφέρουν ως προς την βιοκλιματική τους συμπεριφορά με βάση την πιστοποίηση BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), αλλά και μεταξύ ακινήτων που έχουν διαφορετική κλάση στην κλίμακα πιστοποίησης. Μάλιστα οι διαφορές είναι συντριπτικές υπέρ των περιβαλλοντικών προδιαγραφών. Στο διάγραμμα που ακολουθεί προκύπτει μέση τιμή υπερτιμήματος από 8,6% έως 26%. Η βασική παράμετρος σύγκρισης ήταν τα μισθώματα, γεγονός το οποίο αποδεικνύει ότι ένα αρχικά υψηλό κόστος επένδυσης έχει και ανάλογη απόδοση όταν το κτίριο καταστεί εμπορικά λειτουργικό.

Υπερτιμήματα με βάση την πιστοποίηση BREEAM – (Λονδίνο)

Παρόλα αυτά υπάρχει μια μικρή, αλλά σημαντική διαφοροποίηση κοιτάζοντας την βαθμίδα της πιστοποίησης. Η μελέτη καταλήγει ότι η υψηλότερη βαθμίδα πιστοποίησης (πέντε αστέρια) δεν εισπράττει σημαντικά υψηλότερα μισθώματα από την αμέσως προηγούμενη (Άριστα ή τέσσερα αστέρια). Φαίνεται ότι οι μισθωτές δεν είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν παραπάνω για να αποκτήσουν επιπλέον περιβαλλοντικές πιστοποιήσεις όταν ικανοποιείται ένα συγκεκριμένο σετ –υποχρεωτικών- απαιτήσεων. 

Tο BREEAM είναι μία από τις κορυφαίες μεθόδους αξιολόγησης βιωσιμότητας παγκοσμίως για υποδομές και κτίρια. Απευθύνεται σε πολλά στάδια του κύκλου ζωής των ακινήτων, όπως το στάδιο κατασκευής, ανακαίνισης αλλά και λειτουργίας των κτιρίων. Σε παγκόσμιο επίπεδο υπάρχουν περισσότερες από 561.600 πιστοποιήσεις από το BREEAM και από το 1990 που ιδρύθηκε, έχουν αιτηθεί για αξιολόγηση περίπου 2.265.000 κτίρια.

Η πιστοποίηση ενός κτιρίου κατά BREEAM προσφέρει σε μισθωτές, επενδυτές, πολλαπλά οφέλη: Το κτίριο πληροί μια σειρά από προδιαγραφές για το εσωτερικό του περιβάλλον, τα υλικά, την ενεργειακή του απόδοση κλπ. Ένα τέτοιο κτίριο είναι πιο ελκυστικό σε μελλοντικούς αγοραστές/ενοικιαστές, αυξάνοντας την αξία και την απόδοση της επένδυσης εξασφαλίζοντας μείωση του λειτουργικού κόστους. Σε περιπτώσεις κτιρίων εξαιρετικής περιβαλλοντικής απόδοσης προβλέπεται ακόμα και ειδική αύξηση του συντελεστή δόμησης κατά 10%.

Εκμεταλλεύσεις ακινήτων με την πιστοποίηση BREEAM έχουν στο χαρτοφυλάκιο τους για εμπορικά κέντρα και κτίρια γραφείων οι BriQ Properties, Trastor, Noval, Grivalia κ.α. Και για τις εισηγμένες εταιρίες ωστόσο η εκμίσθωση ακινήτων με αυστηρή περιβαλλοντική πιστοποίηση συνεπάγεται καλύτερη βαθμολογία στην αξιολόγηση τους στο ESG. Και αυτό το σκορ δεν είναι καθόλου αμελητέο για τα επενδυτικά κεφάλαια που επενδύουν αποκλειστικά σε εταιρίες με χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.