7ος χρόνος, ημέρα 2230η
Πέμπτη, 9 Δεκεμβρίου 2021

Φ-water: Η συσκευή που επαναφέρει το νερό στην αρχική του κατάσταση και μεγιστοποιεί τα οφέλη του, από το ΑΠΘ

Φ-water: Η συσκευή που επαναφέρει το νερό στην αρχική του κατάσταση και μεγιστοποιεί τα οφέλη του, από το ΑΠΘ

Μειωμένη κατανάλωση νερού, ταχύτερη βλάστηση και μικρότερης διάρκειας δέσμευση των χώρων ανάπτυξης των φυτών, χρήση στον φαρμακευτικό, αλλά και κτηνοτροφικό τομέα, αλλά και συνολικά καλύτερη διαχείριση του νερού, επιτυγχάνονται μεταξύ άλλων με την συσκευή φ-water, που συστήνει το ΑΠΘ.

Για την πρωτοποριακή συσκευή φ- water (η ομάδα που την εφηύρε ήταν ανάμεσα στους 10 νικητές του 11ου Διαγωνισμού Καινοτομίας & Τεχνολογίας της Εθνικής Τράπεζας που μπορεί να φέρει την επανάσταση στη χρήση του νερού στον αγρό και όχι μόνο, το Liberal.gr μίλησε με τον επικεφαλής της ομάδας Αντιπρύτανη Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης του ΑΠΘ, κ. Στράτο Στυλιανίδη.

1. Η μείωση της κατανάλωσης νερού αποτελεί τα τελευταία χρόνια ζητούμενο τόσο για τον αγροτικό τομέα, όσο και για την οικιακή και βιομηχανική του χρήση. Αυτό ήταν που ώθησε την ομάδα σας στη δημιουργία της συσκευής ηλεκτρομαγνητικής επεξεργασίας νερού ή και άλλοι επιστημονικοί λόγοι;

Το πρόβλημα της διαχείρισης του νερού έχει σημαντικές κοινωνικές, περιβαλλοντικές και οικονομικές προεκτάσεις και απασχολεί την παγκόσμια επιστημονική κοινότητα και όχι μόνο. Η βελτιστοποίηση της χρήσης και κατανάλωσής του, ιδιαίτερα στους παραγωγικούς τομείς της βιομηχανίας, είναι μία σύγχρονη προτεραιότητα που εμείς οι ερευνητές δεν μπορούμε να αγνοήσουμε.

Το φ-water είναι μια πρωτοποριακή συσκευή που γεννήθηκε στο ΑΠΘ μέσω της παρατήρησης της συμπεριφοράς του νερού. Παρατηρήθηκε, λοιπόν, ότι το καθαρό νερό επηρεάζεται από τις επιμέρους ακτινοβολίες που δέχεται κατά τη χρήση του και οι ιδιότητές του μεταβάλλονται σημαντικά. Έτσι, κατασκευάσαμε τη συσκευή φ-water, η οποία με τη μοναδική τεχνολογία που ενσωματώνει, επιδρά μέσω της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στις φυσικοχημικές ιδιότητες του νερού και το επαναφέρει στην αρχική του κατάσταση. Τα διαφοροποιημένα αποτελέσματα από τη χρήση του σε αυτή την αρχική κατάσταση είναι εντυπωσιακά και εκεί βασίζεται ο σχεδιασμός της επιχειρηματικής μας πρωτοβουλίας.

2. Πώς βελτιώνει τη ζωή όλων μας μια τέτοια συσκευή, εκτός από την εξοικονόμηση υδάτινων πόρων;

Η εξοικονόμηση υδάτινων πόρων είναι ένα από τα μεγαλύτερα οφέλη της χρήσης του φ-water. Η ποιότητα όμως των προϊόντων που παράγονται με το «βελτιωμένο» νερό από τη συσκευή μας, ειδικά μέσω της χρήσης του τόσο στον πρωτογενή τομέα (αγροτικό, κτηνοτροφικό κλάδο) όσο και σε τομείς όπως αυτή των φαρμακευτικών προϊόντων, είναι εξίσου σημαντική.

Σκεφτείτε για παράδειγμα, τα αξιοσημείωτα οφέλη λόγω της χρήσης της συσκευής σε ευρεία κλίμακα στον αγροτικό τομέα :

Μείωση κατανάλωσης νερού

Ταχύτερη βλάστηση και μικρότερη διάρκεια δέσμευσης των χώρων ανάπτυξης των φυτών, καθώς επίσης και

Αναβάθμιση της ποιότητας παραγωγής, λόγω μείωσης της χρήσης εντομοκτόνων, λιπασμάτων και άλλων εξωγενών παρεμβάσεων στα φυτά.

3. Ποιο είναι το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα και η προστιθέμενη αξία της;

Θεωρώ πως η πρότασή μας, στο πλαίσιο του Διαγωνισμού «Καινοτομίας & Τεχνολογίας» της Εθνικής Τράπεζας, ξεχώρισε λόγω της παρουσίασης μιας πολύτιμης εφεύρεσης (hardware) που τη διαφοροποίησε από την πλειοψηφία των συμμετοχών που αφορούσαν στην ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών. Πέρα από τον Διαγωνισμό, το φ-water έχει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της «αρχικοποίησης» του νερού, μέσω μιας τεχνολογίας χαμηλού κόστους και δυνατότητας πολλαπλών εφαρμογών, που μπορούν να επηρεάσουν σχεδόν όλους τους τομείς της αγοράς που κάνουν εκτεταμένη χρήση του νερού. Αντίστοιχο αντίκτυπο αναμένουμε και στην αγορά.

4. Σε ποιο στάδιο υλοποίησης βρίσκεται και πότε θα είναι σε εμπορική παραγωγή, αλλά και για ποιες χρήσεις αρχικά;

Συνεχίζουμε ταυτόχρονα την έρευνα και την επιχειρηματική μας ανάπτυξη. Οι πιλοτικές εφαρμογές που έχουμε σχεδιάσει και έχουμε ξεκινήσει να εφαρμόζουμε θα είναι καθοριστικές για τις αποφάσεις της εμπορικής παραγωγής της συσκευής και της στόχευσης σε συγκεκριμένους κλάδους της αγοράς και της οικονομίας.

5. Είναι μια λύση για την οποία χρειάζεται πατέντα; Έχει αποκτηθεί αυτή;

Έχει ήδη κατατεθεί αίτηση χορήγησης διπλώματος ευρεσιτεχνίας στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και πολύ πρόσφατα προχωρήσαμε με την αίτηση κατοχύρωσης σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Το φ-water έχει προσελκύσει ήδη το ενδιαφέρον επενδυτών και το γεγονός αυτό μας ωθεί να επιταχύνουμε την επιχειρηματική μας ανάπτυξη. Με τα δεδομένα που έχουμε μέχρι στιγμής, φαίνεται ότι πρόκειται για μία επιχειρηματική ιδέα που έχει τη δυναμική να αλλάξει τα δεδομένα στο χώρο της χρήσης του νερού. Και ο ρόλος του προγράμματος NBG Business Seeds ήταν καταλυτικός στην κινητοποίησή μας για να κάνουμε τα επόμενα κρίσιμα βήματα.

6. Έχουν γίνει σχετικές δοκιμές; Πώς διαμορφώνονται τα επόμενα βήματά σας;

Λόγω της μεγάλης κατανάλωσης του νερού στον αγροτικό τομέα, ξεκινήσαμε με δοκιμαστικές εφαρμογές της συσκευής σε λαχανοκομικές καλλιέργειες, σε συνεργασία με το Τμήμα Γεωπονίας του ΑΠΘ. Τα πρώτα αποτελέσματα, τόσο στο ποσοστό βλάστησης των σπόρων των φυτών όσο και με την ταχύτητα βλάστησης, ήταν εντυπωσιακά. Ο ρυθμός ανάπτυξης των φυτών στα εργαστηριακά πειράματα ήταν πολλαπλάσιος με τη χρήση του φ-water.

Στο επόμενο διάστημα, θα έχουμε τη δυνατότητα να παρουσιάσουμε αποτελέσματα εφαρμογών και εκτός γεωργίας και αναμένουμε ότι θα είναι εξίσου σημαντικά. Συγκεκριμένα, οι εφαρμογές της εφεύρεσης που προγραμματίζουμε περιλαμβάνουν τομείς της πρωτογενούς παραγωγής, όπως αγροτικές καλλιέργειες, μονάδες εκτροφής ζώων, και τομείς παραγωγής προϊόντων, που περιλαμβάνουν το νερό, όπως είναι τα τρόφιμα και τα ποτά ή τα φαρμακευτικά σκευάσματα. Επίσης, ερευνητικό και επιχειρηματικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν και περιβαλλοντικές εφαρμογές μέσω της αφαλάτωσης του νερού, στο χώρο της συντήρησης και προστασίας εργοστασιακών ή οικιακών συστημάτων μεταφοράς νερού, καθώς και σωληνώσεων πεπαλαιωμένων δικτύων ύδρευσης πόλεων.

* Ο 12ος Διαγωνισμός Καινοτομίας & Τεχνολογίας είναι σε εξέλιξη. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την πρότασή τους ηλεκτρονικά έως και 4 Οκτωβρίου, ώρα 15:00.