Υπ. Οικονομίας: Ήταν επιβεβλημένη η επίσπευση των διαγωνισμών για τα hot spots

Υπ. Οικονομίας: Ήταν επιβεβλημένη η επίσπευση των διαγωνισμών για τα hot spots

«Επιβεβλημένη και επιτακτική ήταν η ανάγκη επίσπευσης των διαγωνιστικών διαδικασιών του ΥΠΕΘΑ για τα hot spots και για τη διαδικασία αυτή ήταν πλήρως ενήμερη η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ), αλλά και οι αρμόδιοι ευρωπαϊκοί φορείς και θεσμοί». Αυτό διευκρινίζει το υπουργείο Οικονομίας, απαντώντας στην ανακοίνωση του προέδρου της ΕΑΑΔΗΣΥ Δημήτρη Ράικου, στην οποία αναφέρεται σε τροπολογίες που ορίζουν παρέκκλιση από τις διαφανείς διαδικασίες του εθνικού και ενωσιακού δικαίου των δημοσίων συμβάσεων.

Το υπουργείο διευκρινίζει συγκεκριμένα ότι «λόγω των έκτακτων και απρόβλεπτων συνθηκών γύρω από την προσφυγική κρίση, που αποτελεί πλέον μείζον ευρωπαϊκό ζήτημα, η ανάγκη επίσπευσης των διαγωνιστικών διαδικασιών του ΥΠΕΘΑ για τα hot spots ήταν επιβεβλημένη και επιτακτική, καθώς δεν υπάρχει ο απαιτούμενος χρόνος για συμβατική διαγωνιστική διαδικασία, όταν πρέπει άμεσα να καλυφθούν βασικές ανάγκες διαβίωσης χιλιάδων ανθρώπων. Για τη διαδικασία αυτή ήταν πλήρως ενήμερη η Αρχή, αλλά και οι αρμόδιοι ευρωπαϊκοί φορείς και θεσμοί.

Ο ισχυρισμός ότι εισάγονται παρεκκλίσεις από τις αρχές της διαφάνειας και η επίκληση της διασφάλισης του δημοσίου συμφέροντος, σε σχέση με τη συγκεκριμένη διάταξη που διευκολύνει τη διαχείριση ενός τόσο σημαντικού εθνικού και ευρωπαϊκού θέματος με ανθρωπιστικό χαρακτήρα, απομακρύνει την Αρχή από το θεσμικό και ουσιαστικό της ρόλο και μόνο ως άστοχος θα μπορούσε να χαρακτηριστεί».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ