Στην τελική ευθεία η δημοπράτηση για αεροδρόμιο στο Καστέλι

Στην τελική ευθεία η δημοπράτηση για αεροδρόμιο στο Καστέλι

Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει η δημοπράτηση για την κατασκευή του αεροδρομίου Καστελίου στο Ηράκλειο της Κρήτης, αφού την ερχόμενη Δευτέρα κατατίθενται τα τεύχη δημοπράτησης και η καταλυτική ημερομηνία για την υποβολή δεσμευτικών προσφορών είναι η 23η Φεβρουαρίου 2016.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, η συνολική επένδυση του έργου φθάνει τα 850 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ο επενδυτής θα είναι υποχρεωμένος να εξασφαλίσει την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων για την κατασκευή του έργου.

«Με την απόφαση αυτή, κλείνει ένας σημαντικός κύκλος παρεμβάσεων και αλλαγών στη δομή του διαγωνισμού. Στόχος των αλλαγών αυτών είναι η προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος, με βάση τη νέα αντίληψη της κυβέρνησης, από την οποία θα διαπνέονται από εδώ και στο εξής, όλα τα νέα έργα υποδομών στη χώρα» τονίζει ο υπουργός Υποδομών Χρ. Σπίρτζης – και προσθέτει:

«Πιστεύουμε ότι τα έργα παραχώρησης δεν μπορούν να εφαρμοστούν, χωρίς να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες και οι ανάγκες της τοπικής κοινωνίας. Αυτό γίνεται για πρώτη φορά στη χώρα μας, σήμερα. Το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι θα είναι ένα έργο που θα σέβεται τις ανάγκες των πολιτών και δε θα εξυπηρετεί αποκλειστικά και μόνο αυτούς που θα το εκτελέσουν και θα το εκμεταλλευτούν. Εάν και στο παρελθόν προγραμματίζονταν σ'' αυτή την κατεύθυνση τα έργα παραχώρησης και σύμπραξης, σήμερα η χώρα θα είχε άλλη εικόνα».

Τα τεύχη δημοπράτησης θα παραδοθούν τη Δευτέρα από τον υπουργό Υποδομών στον δήμαρχο Ζ. Καλογεράκη και στον περιφερειάρχη Κρήτης Σ. Αρναουτάκη, κατά την επίσκεψή του στο νησί, προκειμένου να καταθέσουν οι αυτοδιοικητικοί φορείς και η τοπική κοινωνία τις παρατηρήσεις τους.

Οι κυριότερες αλλαγές στη διαγωνιστική διαδικασία συνίστανται στα παρακάτω:

-Προσαυξάνεται ο συντελεστής βαρύτητας της αιτούμενης χρηματοδοτικής συμβολής του Δημοσίου από 15% σε 25%. Δηλαδή, ενισχύεται η βαθμολογία και επιβραβεύεται ο διαγωνιζόμενος, ο οποίος θα ζητήσει το μικρότερο ποσό κρατικής χρηματοδότησης, η οποία ανέρχεται στα 220 εκατομμύρια ευρώ.

-Το Δημόσιο διατηρεί ισχυρή παρουσία σε μια εξαιρετικής σημασίας επένδυση: Αυξάνεται το ελάχιστο προσφερόμενο ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου από 40% σε 45% έως 55%, το οποίο θα μεταβιβάσουν οι διαγωνιζόμενοι μετά την κατακύρωση της σύμβασης παραχώρησης.

-Αυξάνεται η βαρύτητα της οικονομικής προσφοράς των διαγωνιζόμενων από 75% σε 80%.

-Αυξάνεται από 1% σε 2% το αντισταθμιστικό αποθεματικό των εσόδων που προκύπτουν από την εκμετάλλευση του έργου παραχώρησης. Το αντισταθμιστικό αποθεματικό θα διατίθεται με αποφάσεις του υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, για την ενίσχυση της ανάπτυξης στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και σε άλλες κοινωφελείς δράσεις.

-Αυξάνεται από 1% σε 2% το πρόσθετο αντάλλαγμα που θα καταβάλλει κάθε χρόνο η εταιρεία στο Δημόσιο, από τα συνολικά έσοδα.

-Ο κατασκευαστής είναι υποχρεωμένος να εξασφαλίσει την απασχόληση μακροχρονίως ανέργων κατάλληλων ειδικοτήτων κατά την κατασκευή του έργου.

-Τροποποιείται ριζικά ο τρόπος επιλογής του ανεξάρτητου μηχανικού, καθώς ισχυροποιείται η συμμετοχή του Δημοσίου σ'' αυτόν. Το Δημόσιο λοιπόν, θα επιλέγει τον ανεξάρτητο μηχανικό με ανοιχτό διαγωνισμό. Το κριτήριο ανάθεσης θα είναι η χαμηλότερη προσφορά μεταξύ των διαγωνιζόμενων που θα πληρούν τις απαιτήσεις ελάχιστης εμπειρίας. Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης της προαναφερθείσας σύμβασης θα ανέρχεται στα 10.000.000 εκατομμύρια ευρώ. Η προκήρυξη του διαγωνισμού, θα δημοσιευτεί μετά την ανακήρυξη του οριστικού αναδόχου, ώστε να μπορούν να αποφευχθούν θέματα σύγκρουσης συμφερόντων. Τέλος, κάθε διαγωνιζόμενος θα περιλάβει στην προσφορά του και την αμοιβή του ανεξάρτητου μηχανικού. Μ' αυτόν τον τρόπο, διασφαλίζεται ο έλεγχος και η εποπτεία του έργου από το Δημόσιο.

-Θα υπάρξει υποχρεωτική καταβολή ύψους 15 εκατ. ευρώ προς το Δημόσιο (concession fee) εκ μέρους του παραχωρησιούχου, καταβλητέο στην έναρξη περιόδου παραχώρησης.

-Στη Ζώνη Εμπορικών Χρήσεων θα κατασκευαστεί σε έκταση δέκα (10) στρεμμάτων, συνεδριακός - εκθεσιακός χώρος ο οποίος θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τη διεθνή προβολή των τοπικών προϊόντων και δεν θα είναι ανταγωνιστικός εμπορικά. Θα κατασκευαστεί και θα λειτουργήσει με μέριμνα του Δημοσίου.

-Αλλάζει ο τρόπος επιλογής του τρίτου διαιτητή του Διαιτητικού Δικαστηρίου. Θα ορίζεται με κλήρωση μεταξύ των προέδρων του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Σε περίπτωση αδυναμίας ή κωλύματος αυτών, ορίζεται κατά περίπτωση ο αρχαιότερος εκ των αντιπροέδρων. Το ίδιο θα ισχύσει και με τους δύο εκ των πέντε διαιτητών αλλά και του επιδιαιτητή, όσον αφορά τη σύνθεση του πενταμελούς διαιτητικού δικαστηρίου, το οποίο θα συγκροτηθεί στην περίπτωση που θα προκύψει κάποια διαφορά μεταξύ του Δημοσίου, της εταιρείας και των δανειστών.

-Για πρώτη φορά ξεκινά η εκτέλεση των απαλλοτριώσεων και έχει εξασφαλιστεί η εξεύρεση χρηματοδότησης των αρχαιολογικών ερευνών πριν την έναρξη της περιόδου παραχώρησης.

-Το κτίριο του κεντρικού αεροσταθμού θα κατασκευαστεί με κριτήρια υψηλών βιοκλιματικών προδιαγραφών. θα κατατάσσεται τουλάχιστον στη Β+ κατηγορία του ΚΕΝΑΚ (Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων). Θα πιστοποιηθεί με βάση διεθνές σύστημα πιστοποίησης, όπως Leed ή Bream ή αντίστοιχο. Η πιστοποίηση του κτιρίου θα πρέπει να είναι τουλάχιστον του επιπέδου Leed, "Silver" Breem, "good", ή αντίστοιχου. Και τέλος, το συνολικό ενεργειακό αποτύπωμα του Αερολιμένα να είναι κατ' ελάχιστο στο επίπεδο C.

-Για την έγκριση της αρχιτεκτονικής μελέτης του αεροσταθμού από τον ανεξάρτητο μηχανικό, θα απαιτείται η γνώμη ειδικής Επιτροπής Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

Η επιτροπή θα ελέγξει τη συμμόρφωση της μελέτης με τις απαιτήσεις του διαγωνισμού για την κατασκευή του κτιρίου αεροσταθμού, κατά τρόπο που να εναρμονίζεται με την ιδιαιτερότητα της περιοχής.

Σημειώνεται ότι το έργο ανάπτυξης του αερολιμένα Ηρακλείου στο Καστέλι, («Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Νέου Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης καθώς και Μελέτη, Κατασκευή και Χρηματοδότηση των οδικών συνδέσεων αυτού»), θα υλοποιηθεί μέσω σύμβασης παραχώρησης.

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) έχει δεσμευτεί ότι θα χρηματοδοτήσει τη συμμετοχή του ελληνικού Δημοσίου, και για πρώτη φορά τις προπαρασκευαστικές δράσεις (μελέτες, αρχαιολογικές εργασίες, αμοιβή ανεξάρτητου μηχανικού), οι οποίες θα πραγματοποιηθούν μέχρι την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης. Παράλληλα η ΕΤΕπ, έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον και για τη συμμετοχή της, ως δανειστής στο έργο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ