Πρεμιέρα σήμερα για την ψηφιακή κάρτα εργασίας σε τράπεζες και σούπερ μάρκετ

Πρεμιέρα σήμερα για την ψηφιακή κάρτα εργασίας σε τράπεζες και σούπερ μάρκετ

Πρεμιέρα σήμερα για την ψηφιακή κάρτα εργασίας σε τράπεζες και σούπερ μάρκετ. Η ψηφιακή κάρτα εργασίας είναι διαθέσιμη για όλους τους τύπους κινητών (Android και iOS) μέσω του my ergani app, αλλά μπορεί να είναι και σε φυσική μορφή. Είναι συνδεδεμένη με την εφαρμογή Ergani Card Scanner και η οποία διαβάζει τον QR κωδικό που παράγει.

Από σήμερα οι εργαζόμενοι σε τράπεζες και σούπερ μάρκετ κατά την είσοδό τους στον χώρο εργασίας, θα «σκανάρουν» στο Ergani CardScanner τον προσωπικό κωδικό QR code της ψηφιακής τους κάρτας δηλώνοντας την αρχή της εργασίας τους.  Αντίστοιχα σκανάρισμα θα γίνεται κατά την έξοδο από το χώρο εργασίας.

Έτσι θα καταγράφονται αυτόματα οι ώρες εργασίας και οι υπερωρίες των εργαζομένων και τα στοιχεία θα περνούν στην ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ και οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του υπουργείου Εργασίας θα έχουν την πλήρη εικόνα. Πλήρη εικόνα θα έχουν και οι εργαζόμενοι αφού μέσω του my ergani app θα βλέπουν πόσο δούλεψαν κάθε μέρα.

Εκτός από το ωράριο εργασίας στην ψηφιακή κάρτα θα αποτυπώνεται το σύνολο των στοιχείων που αφορούν την «εργασιακή» ταυτότητα του εργαζόμενου, όπως ο μισθός και οι άδειες που έλαβε αλλά και το ιστορικό των εργοδοτών του.

Η ψηφιακή κάρτα θα αποτελέσει σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας το μεγάλο όπλο κατά της μαύρης ή υποδηλωμένης εργασίας. Εργαζόμενοι που βρίσκονται στον χώρο εργασίας ενώ έχει δηλωθεί η αποχώρησή τους ή δεν έχει δηλωθεί η έλευσή τους θα μπορούν να εντοπίζονται άμεσα και εύκολα από τους ελεγκτές (εφόσον βεβαίως γίνονται έλεγχοι).

Οι εργαζόμενοι μάλιστα θα μπορούν να αξιοποιούν όσα καταγράφει η κάρτα για να αποδεικνύουν την απασχόλησή τους και στα δικαστήρια και θα έχουν και δικαίωμα έκδοσης διαταγής πληρωμής με βάση τα στοιχεία της ψηφιακής κάρτας εργασίας, αφού αποδεικνύει τον πραγματικό χρόνο απασχόλησης τους.

Μετά τα σούπερ μάρκετ και τις τράπεζες το μέτρο θα επεκταθεί στις ασφαλιστικές εταιρείες και στη βιομηχανία με στόχο το καλοκαίρι του 2023 να εφαρμόζεται και στους κλάδους του τουρισμού και της εστίασης, και σε μεταγενέστερο στάδιο σε όλες τις επιχειρήσεις χωρίς εξαιρέσεις.