Πώς θα γίνει η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών από το 2021 - Στην Βουλή το ν/σ

Πώς θα γίνει η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών από το 2021 - Στην Βουλή το ν/σ

Νόμος του κράτους θα γίνει σε λίγες ημέρες η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες καθώς η σχετική νομοθετική διάταξη συμπεριελήφθη στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας που κατατέθηκε πριν από λίγο στη Βουλή. Υλοποιείται έτσι η εξαγγελία που είχε κάνει ο πρωθυπουργός προ μηνών από τη Θεσσαλονίκη.

Η μείωση αφορά τόσο τον εργαζόμενο όσο και τον εργοδότη ενώ θα ενεργοποιηθεί από την 1/1/2021. Το εργοδοτικό κόστος θα μειωθεί περίπου κατά 1,79% και ο καθαρός μισθός του εργαζόμενου θα αυξηθεί κατά 1,21%. Η μείωση αφορά τις ασφαλιστικές εισφορές των μισθωτών εργαζομένων σε φορείς εκτός δημόσιων υπηρεσιών, αποκεντρωμένων διοικήσεων, OTA Α’ και Β’ βαθμού και νομικά πρόσωπα αυτών, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου εντός Γενικής Κυβέρνησης.

Στο ίδιο νομοσχέδιο, ενσωματώθηκε και η διάταξη για την τακτοποίηση των ασφαλιστικών εισφορών που θα συσσωρευτούν εν μέσω πανδημίας σε 12 ή 24 δόσεις.

Συγκεκριμένα παρέχεται η δυνατότητα ρύθμισης τμηματικής καταβολής σε έως και είκοσι τέσσερις 24 μηνιαίες δόσεις, των οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές εργοδοτών, αυτοαπασχολούμενων και ελευθέρων επαγγελματιών, η καταβολή των οποίων παρατάθηκε μέχρι 30.4.2021, στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού, επανένταξης στο ίδιο καθεστώς ρύθμισης με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις σε οφειλέτες ασφαλιστικών οφειλών, που είχαν υπαχθεί σε καθεστώς ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής για τις οποίες έχει χορηγηθεί παράταση καταβολής των δόσεων κατά τρεις (3) μήνες, στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού, αλλά απώλεσαν τη ρύθμιση κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος Ιουνίου 2020 έως και Οκτωβρίου 2020. 

Αναλυτικά το νομοσχέδιο:

pdf