Παράταση της διαδικασίας υπαγωγής στο Ν. Κατσέλη ζητούν ενώσεις καταναλωτών

Παράταση της διαδικασίας υπαγωγής στο Ν. Κατσέλη ζητούν ενώσεις καταναλωτών

Πλήθος καταγγελιών δέχονται οι ενώσεις καταναλωτών μέλη της ΠΟΜΕΚ "Η Παρέμβαση" το τελευταίο χρονικό διάστημα από υπερχρεωμένους δανειολήπτες, οι οποίοι προσπαθούν να συλλέξουν τα απαιτούμενα εκ του νόμου απαραίτητα δικαιολογητικά, προκειμένου να υπαχθούν στη διαδικασία για τη ρύθμιση των οφειλών τους ως υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα (Νόμος Κατσέλη), μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2015.

Διάφορα πιστωτικά ιδρύματα, όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση της ΠΟΜΕΚ, καθυστερούν δραματικά στη χορήγηση τόσο των δανειακών συμβάσεων όσο και των αναλυτικών καταστάσεων οφειλών, που, σύμφωνα με το Ν.3869/2010, οφείλουν απαρέγκλιτα να χορηγούν εντός προθεσμίας δέκα εργάσιμων ημερών από την κατάθεση της αίτησής τους για τη χορήγηση της βεβαίωσης αυτής, επικαλούμενες καταστάσεις ανωτέρας βίας, έλλειψης προσωπικού, κλπ.

«Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι πολλά ειρηνοδικεία της επαρχίας έως πρόσφατα δεν ελάμβαναν αιτήσεις υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων ήδη από τον Αύγουστο του 2015, ουσιαστικά στερούν το δικαίωμα από τον υπερχρεωμένο δανειολήπτη να υπαχθεί στο Ν. 3869/2010 και να ρυθμίσει τις οφειλές του, προστατεύοντας, παράλληλα, την κύρια κατοικία του» σημειώνει η ΠΟΜΕΚ.

Για τους λόγους αυτούς, η ΠΟΜΕΚ "Η Παρέμβαση" ζητά από την κυβέρνηση να παρέμβει δραστικά, προκειμένου να καταστείλει αυτή τη συμπεριφορά των πιστωτικών ιδρυμάτων και να επιβάλει την τήρηση του νόμου, καθώς και να παρατείνει την καταληκτική προθεσμία κατάθεσης αιτήσεων υπερχρεωμένων καταναλωτών, σύμφωνα με το παλαιό ευνοϊκότερο καθεστώς, για χρονικό διάστημα πέραν της 31ης -12-2015.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ