Ο Συνήγορος του Πολίτη για τον καταυλισµό των προσφύγων στην Ειδομένη

Ο Συνήγορος του Πολίτη για τον καταυλισµό των προσφύγων στην Ειδομένη

Ενεργή συμμετοχή του κράτους στον συντονισμό του καταυλισµού προσφύγων στην Ειδοµένη και εφαρµογή επιχειρησιακού σχεδίου για την περίπτωση περιορισµών στη διέλευση των συνόρων με την ΠΓΔΜ, ζητεί ο Συνήγορος του Πολίτη.

Κοινό κλιµάκιο των Συνηγόρων του Πολίτη Ελλάδας και ΠΓ?Μ επισκέφθηκε την περασμένη Τρίτη 17 Νοεμβρίου τις προσωρινές εγκαταστάσεις προσφύγων στα σύνορα των δύο χωρών, στην Ειδοµένη και στο Vinojug, µε στόχο τη διακρίβωση των συνθηκών διαβίωσης και της προστασίας των θεµελιωδών δικαιωµάτων των προσφύγων.

Διαπιστώθηκε ότι ο χώρος εγκατάστασης στην Ειδοµένη λειτουργεί χωρίς καµία συµµετοχή ή συντονισµό από το κράτος παρά μόνο με εθελοντές.

Η Πολιτεία, σημειώνει ο Συνήγορος, θα πρέπει να µεριµνά για την ασφάλεια των προσώπων και να διασφαλίζει τα θεµελιώδη δικαιώµατά τους για πρόσβαση στο άσυλο, προσωρινή στέγη, παροχή τροφής, νερού και βασικών ειδών ένδυσης, ιατρικής περίθαλψης, ενηµέρωσης για δικαιώµατα και διαδικασίες, καθώς επίσης και την προστασία των προσώπων που ανήκουν σε ευάλωτες οµάδες (οικογένειες, έγκυοι, παιδιά και ασυνόδευτοι ανήλικοι, θύµατα εµπορίας ανθρώπων, κακοµεταχέιρισης ή βασανιστηρίων, υπερήλικες, άτοµα µε αναπηρία κλ.π.).

Τονίζει δε ότι θα πρέπει να υπάρξει ειδική µέριµνα για την προστασία των µετακινούµενων από διακινητές, από κυκλώµατα εµπορίας ανθρώπων ή από υπαρκτά φαινόµενα οικονοµικής εκµετάλλευσης.

Προτείνει επίσης τη διαµόρφωση επιχειρησιακού σχεδίου για εξεύρεση προσωρινών χώρων εγκατάστασης προσφύγων, τον συντονισµό τους και την παροχή βασικών αγαθών και υπηρεσιών σε ευρύτερες πληθυσµιακά οµάδες, προκειµένου να καλύψει κάθε ενδεχόµενο κίνδυνο εφαρµογής περιορισµών στη διέλευση των συνόρων, κίνδυνο για τον οποίο υπάρχουν απτά πλέον παραδείγµατα στην Ευρώπη.

Η λειτουργία του καταυλισμού στηρίζεται στην εθελοντική εργασία και προσφορά τροφής, ειδών και υπηρεσιών από την Ύπατη Αρµοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, τον ?ιεθνή Οργανισµό Μετανάστευσης και ΜΚΟ, όπως Γιατροί Χωρίς Σύνορα, Γιατροί του Κόσµου, Ερυθρός Σταυρός, Solidarity Now, Πράξις, Άρσις, Save the Children, Α-21, Caritas, Ευαγγελική Εκκλησία της Ελλάδας, Μετάδρασις, Μαζί Μπροστά, Ελληνικό Συµβούλιο για τους Πρόσφυγες κ.α.

Σύμφωνα με τον Συνήγορο, οι εγκαταστάσεις μπορούν να δεχτούν μέχρι 1.700 πρόφυγες ταυτόχρονα, ωστόσο οι οργανώσεις συχνά έχουν κληθεί να ανταποκριθούν σε πολύ µεγαλύτερους αριθµούς. Στις 23 Οκτωβρίου και στις 9 Νοεμβρίου, μάλιστα,υποδέχτηκαν πάνω από 10.000 πρόσφυγες την κάθε μέρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ