Ο Π. Σκουρλέτης ενέκρινε 511 νέες θέσεις εργασίας με συμβάσεις για ΟΤΑ και ΝΠΔΔ

Ο Π. Σκουρλέτης ενέκρινε 511 νέες θέσεις εργασίας με συμβάσεις για ΟΤΑ και ΝΠΔΔ

Τη σύναψη 506 συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου (από 8 έως 11 μήνες) και 5 συμβάσεων μίσθωσης έργου διάρκειας έως ένα έτος, σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, για τη στελέχωση υπηρεσιών τους, ενέκρινε ο Πάνος Σκουρλέτης, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εσωτερικών.

Όπως διευκρινίζεται, η μισθοδοσία των 511 συμβασιούχων είναι ανταποδοτική και προκύπτει από το αντίτιμο που καταβάλουν οι δημότες για τις υπηρεσίες που τους παρέχονται (πολιτισμός, προσχολική αγωγή, φροντίδα ηλικιωμένων κ.α.).

Η εν λόγω κάλυψη των αναγκών στους ΟΤΑ και ΝΠΔΔ σε προσωπικό, ανά Αποκεντρωμένη Διοίκηση, περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα:

Φωτογραφία: SOOC