Ο Μπλε Κάδος, το κλειδί που κερδίζει το στοίχημα του Εθνικού Στόχου Ανακύκλωσης Συσκευασιών

Ο Μπλε Κάδος, το κλειδί που κερδίζει το στοίχημα του Εθνικού Στόχου Ανακύκλωσης Συσκευασιών

Ο βασικός συντελεστής της προσπάθειας της Ελλάδας για την επίτευξη του Εθνικού στόχου στην Ανακύκλωση Συσκευασιών είναι η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ), με «σήμα κατατεθέν» τον Μπλε Κάδο. Καλύπτοντας το 96% του Εθνικού Στόχου Ανακύκλωσης Συσκευασιών, αλλά και με διπλάσιο έργο από τη νομική της υποχρέωση, η ΕΕΑΑ αναδεικνύεται στο πλέον αξιόπιστο σύστημα ανακύκλωσης συσκευασιών. Με αποτελέσματα ορατά και αξιόπιστα αλλά και υπεύθυνο σχεδιασμό για το μέλλον.

Η Ανακύκλωση αποτελεί μία από τις βασικότερες προϋποθέσεις για την προστασία του περιβάλλοντος σε ολόκληρο τον πλανήτη. Η κρίσιμη περίοδος που αντιμετωπίζει ολόκληρη η ανθρωπότητα, επιτάσσει κάθε χώρα και κάθε πολίτης να γίνονται αρωγοί και συνοδοιπόροι στην παγκόσμια προσπάθεια για την κυκλική και βιώσιμη οικονομία, κάνοντας, τελικά, την ανακύκλωση μέρος της καθημερινής ζωής.

Στην Ελλάδα, αρκετά χρόνια μετά την εισαγωγή της ανακύκλωσης, ίσως δεν υπάρχει πολίτης που να μην αναγνωρίζει ότι η ανακύκλωση συσκευασιών γίνεται στους μπλε κάδους. Αυτό, όμως που ίσως να μην γνωρίζουν όλοι αφορά στην ιστορία αλλά κυρίως στη σημασία αυτών των μπλε κάδων για την ανακύκλωση στην χώρα μας.

Ας γυρίσουμε, λοιπόν, πίσω το χρόνο στο 2003, όταν η ΕΕΑΑ ξεκίνησε να λειτουργεί το Σύστημα των μπλε κάδων και των μπλε κωδώνων, με την αδειοδότηση της πολιτείας. Η εταιρεία συστάθηκε με τη συμμετοχή της ΚΕΔΕ και εταιρειών υπόχρεων για την ανακύκλωση των συσκευασιών τους, όπως ορίζεται από τη νομοθεσία, ενώ οι Δήμοι της χώρας αποτελούν τον βασικό εταίρο και συνεργάτη του Συστήματος.

19 χρόνια μετά η ΕΕΑΑ αναδεικνύεται σε σταθερό πρωταθλητή στα αποτελέσματα οδηγώντας την ελληνική ανακύκλωση συσκευασιών, κάθε χρόνο, ένα βήμα μπροστά, ενώ χρόνο με τον χρόνο αυξάνει τον αριθμό των συμβεβλημένων –με το σύστημα - επιχειρήσεων . Ήδη ο αριθμός των εταιρειών που εμπιστεύονται την ΕΕΑΑ για την εκπλήρωση της νομικής τους υποχρέωσης προς την ανακύκλωση των συσκευασιών τους ξεπέρασε τις 3.000, γεγονός που αποδεικνύει την εμπιστοσύνη των παραγόντων της αγοράς στο Σύστημα και τα αποτελέσματά του. Άλλωστε η ΕΕΑΑ ελέγχεται συστηματικά και χωρίς «ευρήματα» από τις αρμόδιες αρχές καθώς παράγει αξιόπιστα και επαληθεύσιμα αποτελέσματα.

Το μεγάλο και αξιόπιστο «μπλε σύστημα»

Το σύστημα των μπλε κάδων και των μπλε κωδώνων, της ΕΕΑΑ, έχει πλέον εντυπωσιακές διαστάσεις:

  • Έχει επενδύσει 364 εκατομμύρια ευρώ στα χρόνια της λειτουργίας της
  • Σε τεχνολογικό επίπεδο, καλύπτει όλες τις ανακυκλώσιμες συσκευασίες από γυαλί, χαρτί - χαρτόνι, αλουμίνιο, λευκοσίδηρο, πλαστικό χωρίς περιορισμό στο μέγεθος ή στο σχήμα τους.
  • Από την έναρξη της λειτουργίας της, μέχρι σήμερα, η ΕΕΑΑ έχει φτάσει να συνεργάζεται με 306 Δήμους της χώρας, καλύπτοντας το 96% του ελληνικού πληθυσμού. Στην πράξη σχεδόν κάθε γειτονιά, κάθε δρόμος έχει και τον μπλε κάδο του.
  • Στο πλαίσιο της προσπάθειας για την ανακύκλωση συσκευασιών, σε όλη την επικράτεια, βρίσκονται τοποθετημένοι περίπου 180.000 μπλε κάδοι, ενώ 529 οχήματα ανακύκλωσης έχουν δωρηθεί στους συμβεβλημένους Δήμους και εκτελούν τα δρομολόγια αποκομιδής των μπλε κάδων
  • Ο εξοπλισμός αυτός, που παραχωρείται από την η ΕΕΑΑ στους Δήμους, συνδυάζεται με τα 33 Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) σε όλη την Ελλάδα. Αυτά έχουν έργο τη διαλογή των ανακυκλώσιμων υλικών και την προώθηση των υλικών που ανακτώνται, στην αγορά δευτερογενών υλικών. Με τον τρόπο αυτό, μπορεί ο κύκλος της ανακύκλωσης να κλείσει τεκμηριωμένα με την παραγωγή νέων προϊόντων και υλικών.
  • Επιπλέον 10.200 μπλε κώδωνες που προορίζονται ειδικά για τις γυάλινες συσκευασίες έχουν εγκατασταθεί για την εξυπηρέτηση 22.000 επιχειρήσεων του ευρύτερου τομέα εστίασης – διασκέδασης (HORECA).
  • Έτσι, το Σύστημα, πέραν της καθοριστικής συμβολής του στην επίτευξη του Εθνικού Στόχου στην Ανακύκλωση Συσκευασιών, υποστηρίζει την διατήρηση 5.100 άμεσων και έμμεσων θέσεων εργασίας τόσο στη συλλογή των ανακυκλώσιμων συσκευασιών και τη μεταφορά τους όσο και στη διαλογή τους στα ΚΔΑΥ και τις συναφείς τεχνικές και εμπορικές δραστηριότητες.
  • Περιβαλλοντικά, η ΕΕΑΑ έχει συνεισφέρει σε μεγάλο βαθμό στην προσπάθεια της χώρας για την αντιμετώπιση του φαινομένου του θερμοκηπίου αφού χάρη στα έργα της εξοικονομούνται ετησίως εκπομπές 1,44 εκατομμυρίων τόνων ισοδυνάμου CO2, αποφεύγεται κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ίση με τις ανάγκες 870.000 νοικοκυριών και εξοικονομείται όγκος 18 γηπέδων ποδοσφαίρου ύψους 10 μέτρων από τους ΧΥΤΑ της χώρας

Η συνεργασία, κλειδί της επιτυχίας

Το εντυπωσιακό αυτό αποτέλεσμα δεν θα μπορούσε να επιτευχθεί χωρίς τη διαρκή στήριξη των 3000 συμβεβλημένων επιχειρήσεων, τη συνεργασία της ΕΕΑΑ με την ΚΕΔΕ και τους Δήμους στη χώρα, αλλά και τη συμβολή των συνεργατών και εργαζομένων της στα έργα ανακύκλωσης. Ακόμα περισσότερο σημαντική είναι όμως η συμμετοχή εκατομμυρίων κατοίκων της χώρας που εδώ και 19 χρόνια στηρίζουν τα έργα ανακύκλωσης στη γειτονιά τους επιτυγχάνοντας σημαντικό περιβαλλοντικό και κοινωνικό όφελος για την χώρα και τις τοπικές κοινωνίες. Και κυρίως διαμορφώνοντας περιβαλλοντική συνείδηση που συνεισφέρει στην γενικότερη κοινωνική και οικονομική ζωή καθώς δημιουργεί παιδεία στην καθημερινή ζωή όλων μας.

Χωρίς το έργο της ΕΕΑΑ και τη συμβολή των ανθρώπων της, η Ελλάδα δε θα είχε καταφέρει να επιτύχει τους στόχους της στην ανακύκλωση συσκευασιών. Η επίτευξή τους όμως δεν επιτρέπει εφησυχασμό. Για να μπορέσει η ανακύκλωση να εδραιωθεί περισσότερο στη συνείδησή μας και να πορευθεί ακόμη πιο δυναμικά στο μέλλον, θα πρέπει ο καθένας - η πολιτεία πρώτη από όλους - να αναλάβουν τις ευθύνες που αναλογούν, και να προχωρήσουν έγκαιρα στις αναγκαίες αποφάσεις για τα επόμενα βήματα.

Από την πλευρά της ΕΕΑΑ, ο προγραμματισμός της θέτει ως προτεραιότητα τις ανάγκες συνεχούς ποιοτικής βελτίωσης, με νέες, καινοτόμες δράσεις. Σταθερός στόχος για το Σύστημα που πρωτοπορεί, παραμένει, μαζί με τους Δήμους και τους πολίτες της χώρας, να συμβάλει σε ένα καλύτερο περιβάλλον για ένα βιώσιμο μέλλον στην χώρα, την Ευρώπη και τον πλανήτη, όπως οφείλουμε στις επόμενες γενιές.