Μείωση 1,7% στα έσοδα του προϋπολογισμού τον Αύγουστο 2016

Μείωση 1,7% στα έσοδα του προϋπολογισμού τον Αύγουστο 2016

Η αναβολή για τον Σεπτέμβριο, αντί για τον Αύγουστο όπως είχε αρχικά προγραμματισθεί, της καταβολής της πρώτης δόσης του ΕΝΦΙΑ, οδήγησε σε οριακή μείωση 1,7% ή 65 εκατ. ευρώ του γενικού συνόλου των καθαρών εσόδων του τακτικού προϋπολογισμού μηνός Αυγούστου, έναντι του αρχικού μηνιαίου στόχου.

Όπως αναφέρουν πηγές του υπουργείου Οικονομικών, το ποσό της Α'' δόσης ΕΝΦΙΑ που δεν πληρώθηκε αντιστοιχεί σε έσοδα ύψους 738 εκατ. ευρώ, τα οποία δεν καταβλήθηκαν τον Αύγουστο, όπως είχε αρχικά προγραμματισθεί όταν καθορίστηκαν οι μηνιαίοι στόχοι. Το ποσό αυτό αναμένεται να καταβληθεί έως το τέλος Σεπτεμβρίου, οπότε λήγει η προθεσμία πληρωμής της Α'' δόσης του φόρου ακινήτων.

Έτσι το γενικό σύνολο των καθαρών εσόδων του τακτικού προϋπολογισμού για το μήνα Αύγουστο ανέρχεται σε 3,804 δισ. ευρώ, έναντι αρχικού στόχου 3,869 δισ. ευρώ. Σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2015 (καθαρά έσοδα 3,829 εκατ. ευρώ), για τον ίδιο λόγο, υπάρχει μείωση κατά 25 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τις πηγές του υπουργείου Οικονομικών, για τα δεδομένα των εσόδων του Αυγούστου θα πρέπει να ληφθούν υπ όψιν οι εξής παράγοντες:

- Το γενικό σύνολο των εσόδων του Τακτικού Προϋπολογισμού, προ επιστροφών, για το μήνα Αύγουστο ανέρχεται σε 4,083 δισ. ευρώ, έναντι στόχου 4,178 δισ. ευρώ. Η υστέρηση κατά 95 εκατ. ευρώ ή 2,3% έναντι του στόχου οφείλεται στο γεγονός ότι ο στόχος περιλάμβανε και την πρώτη δόση του ΕΝΦΙΑ 2016, εκτιμώμενου ύψους 738 εκατ. ευρώ, η οποία θα εισπραχθεί τον Σεπτέμβριο.

- Σε σύγκριση με τον Αύγουστο 2015 (γενικό σύνολο εσόδων 4,055 δισ. ευρώ) υπάρχει αύξηση κατά 28 εκατ. ευρώ ή 1%. Και αυτό, παρά το γεγονός ότι το 2015, λόγω συνεχών παρατάσεων της προθεσμίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων φυσικών και νομικών προσώπων, σημαντικό μέρος της πρώτης δόσης αυτών των φόρων εισπράχθηκε τον Αύγουστο 2015.

- Οι επιστροφές φόρων τον Αύγουστο 2016 ανήλθαν σε 278 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου 309 εκατ. ευρώ (μείωση κατά 31 εκατ. ευρώ). Σε αυτό το ποσό περιλαμβάνονται και οι επιστροφές που προέρχονται από την ειδική χρηματοδότηση. Τον Αύγουστο 2015 οι επιστροφές ήταν 226 εκατ. ευρώ.

Ο προσδιορισμός των συγκεκριμένων κατηγοριών φορολογικών εσόδων για τις οποίες υπήρξε αύξηση, ή μείωση θα προκύψει με την έκδοση του οριστικού δελτίου όταν όλα τα έσοδα θα έχουν καταχωρηθεί στους ορθούς κωδικούς, διευκρινίζεται από το υπουργείο Οικονομικών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ