Με €150 εκατ. το IFC στις ΑΜΚ των ελληνικών τραπεζών

Με €150 εκατ. το IFC στις ΑΜΚ των ελληνικών τραπεζών

Με το ποσό των 150 εκατ. ευρώ συμμετείχε ο Διεθνής Οργανισμός Χρηματοδότησης (IFC), μέλος του Ομίλου της Παγκόσμιας Τράπεζας (World Bank Group). Το ταμείο απέκτησε μετοχές αυτής της αξίας στις τέσσερις συστημικές τραπεζικές μετοχές, με στόχο να συμβάλει στην αποκατάσταση της σταθερότητας στον χρηματοπιστωτικού τομέα και στη γενικότερη προσπάθεια επανεκκίνησης της ελληνικής οικονομίας.

Η συνολική συμμετοχή του IFC θα είναι 60 εκατ. ευρώ στην Alpha Bank, 50 εκατ. στη Eurobank, 20 εκατ. στην Τράπεζα Πειραιώς και 20 εκατ. στην Εθνική Τράπεζα.

Θυμίζουμε ότι πρόσφατα σε ειδική εκδήλωση στο χρηματιστήριο η Παγκόσμια Τράπεζα (World Bank Group) μέσω της θυγατρικής της Διεθνής Εταιρεία Χρηματοδοτήσεων (IFC) είχε ανακοινώσει τη συμμετοχή στις τέσσερις ΑΜΚ των τραπεζών. Η έγκριση από τη διοίκηση της Τράπεζας ήταν για συμμετοχή έως 300 εκατ. ευρώ στις ΑΜΚ των τεσσάρων ελληνικών τραπεζών, αλλά επιλέχθηκε να τοποθετηθεί το ήμισυ αυτών.

Όπως και να ''χει, πρόκειται για την πρώτη επενδυτική κίνηση που θα γίνει στην Ελλάδα από την Παγκόσμια Τράπεζα μετά από 24 χρόνια, μιας και η τελευταία της επενδυτική κίνηση χρονολογείται στο μακρινό 1991.

Θεσμικά και στρατηγικά, τόσο η Παγκόσμια Τράπεζα όσο και το IFC υποστηρίζουν κατά βάση αναδυόμενες οικονομίες. Η ενεργοποίησή τους στη συγκεκριμένη συγκυρία στην ελληνική (τραπεζική) αγορά, αποτελεί μια καταστατική εξαίρεση, η οποία επιβλήθηκε δεδομένων των συνθηκών που επικρατούν στην ελληνική οικονομία.

Το IFC θα διαδραματίσει ενεργό ρόλο στη διακυβέρνηση των τραπεζών με συμμετοχή στα διοικητικά συμβούλια. Η ανακεφαλαιοποίηση ακολουθεί τη συνολική αξιολόγηση (έλεγχο ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού -Asset Quality Review και άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων- stress test) που διενεργήθηκε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τον Οκτώβριο.

«Το IFC έχει πολυετή συνεργασία με τις Ελληνικές Τράπεζες στην Νότια Ευρώπη και θεωρούμε αυτή τη κίνηση το πρώτο βήμα για περαιτέρω συνεργασία στο χρηματοπιστωτικό τομέα», είπε ο κ. Δημ. Τσιτσιράγκος, Αντιπρόεδρος του Οργανισμού, υπεύθυνος για τις Διεθνείς Δραστηριότητες. «Η ανακεφαλαιοποίηση αποτελεί σημαντικό βήμα για την αποκατάσταση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας στην Ελλάδα και της χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα.

Εξετάζουμε την ενεργότερη συνεργασία μας με τις τράπεζες σε τομείς όπως η εύρεση λύσης για τα μη-εξυπηρετούμενα δάνεια και η διευκόλυνση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αποτελούν κρίσιμο παράγοντα για την επιστροφή της Ελλάδας σε πορεία οικονομικής ανάπτυξης».

Το IFC διατηρεί ολοένα αναπτυσσομένη σχέση με το ιδιωτικό τομέα της Ελλάδας με άνοιγμα 450 εκατ. ευρώ στα Ελληνικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και εταιρείες που δραστηριοποιούνται εκτός της χώρας.

Το IFC αποτελεί μακροπρόθεσμο συνεργάτη των Ελληνικών εταιρειών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, κυρίως μέσω της συνεχιζόμενης υποστήριξης των θυγατρικών των Ελληνικών Τραπεζών στην Ανατολική και Νοτιοανατολική Ευρώπη κι έχει βοηθήσει Ελληνικές Εταιρείες να επεκταθούν σε αναδυόμενες αγορές.

Το Μάιο του 2015, μετά από αίτημα της Ελληνικής Κυβέρνησης, το Διοικητικό Συμβούλιο του IFC ενέκρινε μια επιλεκτική και περιορισμένης διάρκειας επαναδραστηριοποίηση του IFC στηνΕλλάδα. Το IFC εξετάζει ευκαιρίες επενδύσεων στο χρηματοπιστωτικό τομέα, στο τομέα των υποδομών και της εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics) με σκοπό την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των επενδυτών και να λειτουργήσει ως καταλύτης που θα προσελκύσει κι άλλους επενδυτές. Αυτό το αποτελεί το πρώτο πρόγραμμα επαναδραστηριοποίησης του IFC στην Ελλάδα.