Κομισιόν: Παραπέμπει την Ελλάδα στο Δικαστήριο για κακή διαχείριση αποβλήτων στην Κέρκυρα

Κομισιόν: Παραπέμπει την Ελλάδα στο Δικαστήριο για κακή διαχείριση αποβλήτων στην Κέρκυρα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα ότι παραπέμπει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της ΕΕ για κακή διαχείριση αποβλήτων στη νήσο Κέρκυρα. Οι ανησυχίες της Επιτροπής αφορούν τον χώρο υγειονομικής ταφής στο Τεμπλόνι που λειτουργεί κατά παράβαση της νομοθεσίας της ΕΕ για τα απόβλητα και την υγειονομική ταφή τουλάχιστον από το 2007 και αποτελεί σοβαρό κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

Οι ελλείψεις περιλαμβάνουν την κακή διαχείριση του βιοαερίου, τη μη επεξεργασία του διασταλάζοντος υγρού (στραγγίσματα), από τον χώρο υγειονομικής ταφής και την παρουσία αποβλήτων που δεν επιτρέπεται να επεξεργάζεται ο ΧΥΤΑ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέφρασε τις ανησυχίες της σε προειδοποιητική επιστολή το Μάρτιο του 2011 και σε αιτιολογημένη γνώμη τον Ιανουαρίο 2012. Παρά το γεγονός ότι οι ελληνικές αρχές αναγνωρίζουν το πρόβλημα και προσπαθούν να το αντιμετωπίσουν, δεν έχουν ληφθεί ακόμη τα αναγκαία μέτρα, με αποτέλεσμα ο χώρος υγειονομικής ταφής να εξακολουθεί να λειτουργεί κατά παράβαση της νομοθεσίας της ΕΕ για τα απόβλητα και να συνιστά σοβαρή απειλή για το περιβάλλον, τονίζει η Επιτροπή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ