Κομισιόν: Eνέκρινε τη νέα στρατηγική αερομεταφορών για την Ευρώπη

Κομισιόν: Eνέκρινε τη νέα στρατηγική αερομεταφορών για την Ευρώπη

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα τη νέα στατηγική αερομεταφορών για την Ευρώπη.

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που, όπως επισημαίνει σε σημερινή ανακοίνωσή της η Επιτροπή, θα αποτελέσει ορόσημο και σκοπό έχει την τόνωση της οικονομίας της Ευρώπης, την ενίσχυση της βιομηχανικής της βάσης, καθώς και της ηγετικής θέσης της ΕΕ σε παγκόσμιο επίπεδο.

Στόχος της Επιτροπής είναι η χάραξη ολοκληρωμένης στρατηγικής για το σύνολο του αεροπορικού οικοσυστήματος της ΕΕ. Σε αυτό το πλαίσιο, οι προτεραιότητες είναι οι εξής:

1. Εδραίωση της ΕΕ ως ηγετικού παράγοντα στις διεθνείς αερομεταφορές και, ταυτόχρονα, διασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού. Ο αεροπορικός τομέας της ΕΕ πρέπει να είναι σε θέση να αξιοποιήσει τις νέες αναπτυσσόμενες αγορές. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τη σύναψη νέων εξωτερικών συμφωνιών αεροπορικών μεταφορών με σημαντικές χώρες και περιοχές του κόσμου, σημειώνει η Επιτροπή.

2. Αντιμετώπιση των ορίων ανάπτυξης στον αέρα και στο έδαφος. Η κύρια πρόκληση για την ανάπτυξη των ευρωπαϊκών αερομεταφορών είναι να μειωθούν οι περιορισμοί στην χωρητικότητα, την αποδοτικότητα και τη συνδετικότητα.

3. Διατήρηση υψηλών προτύπων σε επίπεδο ΕΕ. Είναι εξαιρετικά σημαντικό, κατά την Επιτροπή, να διατηρηθούν υψηλά πρότυπα για την ασφάλεια, την προστασία , το περιβάλλον , τα κοινωνικά θέματα και τα δικαιώματα των επιβατών , προς όφελος των Ευρωπαίων πολιτών και των επιχειρήσεων.

4. Επίτευξη προόδου όσον αφορά την καινοτομία, τις ψηφιακές τεχνολογίες και τις επενδύσεις. Καταλύτης για την ανάπτυξη της αεροπορίας, καθώς και του ρόλου της ως μοχλού ανάπτυξης, θα είναι η καινοτομία και η ψηφιοποίηση. Ειδικότερα, η Ευρώπη πρέπει να αξιοποιήσει πλήρως τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, τονίζει η Επιτροπή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ