Κεραμέως: Στήριξη κάθε ενέργειας που ενισχύει τη διαφάνεια και ποιότητα στα ΑΕΙ

Κεραμέως: Στήριξη κάθε ενέργειας που ενισχύει τη διαφάνεια και ποιότητα στα ΑΕΙ

Την ιδιαίτερη βαρύτητα που αποδίδει η Κυβέρνηση και το Υπουργείο ειδικότερα στη στήριξη ενεργειών που ενισχύουν τη διαφάνεια, τη λογοδοσία, την αξιοπιστία και τη διασφάλιση ποιότητας στα ΑΕΙ, επισήμανε η υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως σε ημερίδα της Γενικής Γραμματείας Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, με θέμα: ‘’Πανεπιστήμιο & Διαφάνεια – Μνημόνια Συνεργασίας Α.Ε.Ι. & Ε.Α.Δ.: Από τον Σχεδιασμό στην Υλοποίηση’’»

Κηρύσσοντας την έναρξη των εργασιών η Νίκη Κεραμέως επεσήμανε, δε, ότι τα Μνημόνια αυτά αποτελούν ένα  θετικό αποτύπωμα του Νόμου 4795/2021, δυνάμει του οποίου θα διευκολυνθούν:

α. η παροχή τεχνογνωσίας και συμβουλευτικών υπηρεσιών από την ΕΑΔ σε θέματα εσωτερικού ελέγχου και ενίσχυσης των μηχανισμών ακεραιότητας στα ΑΕΙ της χώρας,

β. η σύσταση Αυτοτελούς Γραφείου Συμβούλου Ακεραιότητας για τη διασφάλιση του συστήματος αξιών, εμπιστοσύνης, σταθερότητας, αξιοπιστίας και λογοδοσίας των Ιδρυμάτων και την παροχή υποστήριξης στην ακαδημαϊκή κοινότητα, καθώς και

γ. η ανάπτυξη ενός ευρύτερου πλέγματος συνεργασιών μεταξύ Πανεπιστημίων και ΕΑΔ.

Κάλεσε, δε, τους εμπλεκόμενους να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες που προσφέρει η ημερίδα, προκειμένου να διαχυθούν οι πληροφορίες, να δημιουργηθούν καλές πρακτικές και να αναδειχθεί ο ρόλος της διασφάλισης ποιότητας και πως μπορεί να συμβάλλει στη χρηστή διακυβέρνηση των Ιδρυμάτων.

Κατά τη διάρκεια των εισηγήσεων των εκπροσώπων της Εθνικής Αρχής για την Ανώτατη Εκπαίδευση, της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, αναδείχθηκε η πολυεπίπεδη σημασία των διαδικασιών προώθησης της διαφάνειας και της ακεραιότητας, της διασφάλισης ποιότητας και της ενίσχυσης των μηχανισμών ελέγχου και λογοδοσίας στα Α.Ε.Ι

Στόχο των διαδικασιών αυτών αποτελεί η βελτίωση του επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών και η προάσπιση των δικαιωμάτων του συνόλου των εργαζομένων στα Πανεπιστήμια, στη βάση των αρχών της δημοκρατίας και της νομιμότητας.

Τονίστηκε, επίσης, η κεφαλαιώδης αξία της συνεργασίας που υφίσταται ήδη μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης και των Πανεπιστημίων, στο πλαίσιο της εδραίωσης των θεσμών της διαφάνειας και της ακεραιότητας στον χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης.

Οι εκπρόσωποι των διοικήσεων των έξι ΑΕΙ που έχουν ήδη συνάψει Μνημόνια Συνεργασίας με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας παρουσίασαν τις δράσεις για την υλοποίηση των εν λόγω Μνημονίων, με έμφαση στη λειτουργία των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου και του θεσμού του Συμβούλου Ακεραιότητας.

O Διοικητής της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας κ. Άγγελος Μπίνης, κατά τον σύντομο χαιρετισμό του ευχαρίστησε την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Νίκη Κεραμέως για τη διαρκή υποστήριξή της σε όλες τις δράσεις που έχει αναπτύξει η ΕΑΔ τα τελευταία τρία χρόνια σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, καθώς και όλους τους εκπροσώπους των πρυτανικών αρχών αλλά και των στελεχών των ΑΕΙ της χώρας για την κοινή προσπάθεια με στόχο την ενίσχυση των μηχανισμών ακεραιότητας, διαφάνειας και δημόσιας λογοδοσίας.

Ο κ. Μπίνης, αναφερόμενος στα μνημόνια συνεργασίας που έχει συνάψει η Εθνική Αρχή Διαφάνειας με επτά πανεπιστήμια της χώρας καθώς και σε συνεργασίες οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη, είπε χαρακτηριστικά «δομούνται σε τρεις βασικούς άξονες: α) στη βοήθεια που παρέχει η ΕΑΔ να εγκαθιδρυθεί ένα σύστημα εσωτερικού ελέγχου, β) στην έρευνα και ανάπτυξη εφαρμογών και γ) στις δράσεις ευαισθητοποίησης και επικοινωνίας».

Τόνισε ότι «το σύστημα εσωτερικού ελέγχου έχει ως απαραίτητη συνιστώσα τη διαχείριση ποιότητας αλλά και τη διαχείριση κινδύνων», και σημείωσε ότι «ότι όλα τα παραπάνω θα είναι καταλύτες για τη βελτίωση της διακυβέρνησης όλων των πανεπιστημίων της χώρας».

Τέλος, ο Γενικός Γραμματέας Ανώτατης Εκπαίδευσης και συντονιστής της εκδήλωσης, κ. Αποστόλης Δημητρόπουλος, επεσήμανε τον πρωτοποριακό ρόλο που ήδη διαδραματίζουν τα ελληνικά Πανεπιστήμια σε ζητήματα διασφάλισης ποιότητας στο πλαίσιο του ελληνικού κράτους, και εστίασε στην ανάγκη συντονισμένου βηματισμού και οριζόντιας δικτύωσης και συνεργασίας των Ιδρυμάτων, προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της διαφάνειας και της ακεραιότητας σε κάθε έκφανση της λειτουργίας των πανεπιστημίων.